Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Grupę Bez Jacka usłyszymy w Kubiszówce 26 lutego 2014

Gwiazdą 35. wiec­zoru Biel­skiej Sceny Piosenki Niebanal­nej, który odbędzie się w Kubiszówce 2 marca 2014 roku, będzie Grupa Bez Jacka. Zespół ma w dorobku kilka­naś­cie wydawnictw, a jego piosenki są śpiewane przez wielu wykon­aw­ców. Długa his­to­ria zespołu pełna jest zarówno sukcesów, jak i dra­maty­cznych zakrętów. Kon­certy Grupy Bez Jacka należą do kat­e­gorii „mag­icznych” i na długo pozostają w pamięci. W pier­wszej części kon­certu można też liczyć — trady­cyjnie już — na muzy­czną niespodziankę.

czy­taj dalej

Biel­sko XXI — Fotografia” — kolejna odsłona pro­jektu 24 lutego 2014

21 lutego 2014 roku w Galerii Środowisk Twór­czych dzi­ała­jącej przy BCK otwarta została wys­tawa „Biel­sko XXI – Fotografia”. Kole­jna odsłona cyk­licznych prezen­tacji ukazuje naj­ciekawsze doko­na­nia fotografów z Podbeskidzia. Panuje stereo­typ, że wystar­czy dobry aparat, by stworzyć doskon­ałe zdję­cie. Nie jest to oczy­wiś­cie prawdą, o czym można się przekonać, oglą­da­jąc wys­ta­wowe prace.

czy­taj dalej

Dawid Pod­si­adło, Lemon, Cheers — to ich usłyszymy w marcu! 19 lutego 2014

15 marca 2014 roku w biel­skiej Hali pod Dębow­cem będziemy mogli pobawić się przy muzyce młodych, ale jak bardzo już znanych i lubianych artys­tów. Zaśpiewają i zagrają dla nas Dawid Pod­si­adło, LemON i Cheers.

czy­taj dalej

2014 rok­iem Kol­berga. Wys­tawa i wykład w Biel­sku 17 lutego 2014

Oskar Kol­berg był kom­pozy­torem i folk­lo­rystą o najbo­gat­szym dorobku w dziewięt­nas­towiecznej Europie. W swoich 33 tomach mono­grafii region­al­nych utr­walił wierny obraz pol­skiej sztuki i kul­tury ludowej. Przy­pom­nie­nie jego dokonań za cel staw­iają sobie wydarzenia, wchodzące w pro­gram obchodów Roku Kol­berga. W Bielsku-​Białej będzie można już od 21 lutego 2014 roku oglą­dać wys­tawę, poświę­coną Kol­ber­gowi, a także wziąć udział w spotka­niu na jego temat.

czy­taj dalej

Plakaty Olbińskiego można oglą­dać w Biel­sku 14 lutego 2014

Dużo będzie się dzi­ało wokół plakatów mis­trza tego gatunku — Rafała Olbińskiego — w Bielsku-​Białej. Już dziś (14 lutego 2014 r.) w Design Banku przy ulicy Gazown­iczej zostanie otwarta wys­tawa „Opera”. Będą jej towarzyszyły liczne wydarzenia, które pow­iązane będą także z pro­jek­tem Audiofil Design. W Sferze nato­mi­ast jeszcze tylko do 23 lutego 2014 roku możemy oglą­dać wys­tawę pt. „Od jazzu do opery”. Olbiński cieszy się zasłużoną świa­tową sławą, a jego plakaty utrzy­mane są w surrealistyczno-​symbolicznych klimatach.

czy­taj dalej

Andrzej Baturo i fotografia — 50 lat razem 13 lutego 2014

Andrzej Baturo, żywa leg­enda pośród fotografów, pięćdziesię­ci­ole­cie swo­jej pracy twór­czej uczci między innymi właśnie wys­tawą ret­ro­spek­ty­wną, która udostęp­niona zostanie w Galerii Biel­skiej BWA już 7 marca 2014 roku. „50 lat z fotografią” to około 200 zdjęć na najwyższym świa­towym poziomie.

czy­taj dalej

Walen­tynkowy kon­cert Pod Sceną 12 lutego 2014

Jedną z ciekawszych atrakcji walen­tynkowych, które czekają na nas już jutro (14 lutego 2014 r.) w Biel­sku Białej, będzie kon­cert w kaw­iarni Teatral­nej Pod Sceną. Zagrają i zaśpiewają Julia Kania, Wojtek Ficoń, Kamila Drabek, Antoni Kuzak, Filip Kokoszewski. W ich reper­tu­arze w ten wieczór zna­jdziemy nie tylko piosenki o miłości…

czy­taj dalej

Fil­mowy Mara­ton Walen­tynkowy. Wygraj pod­wójne zaprosze­nie! 11 lutego 2014

14 lutego 2014 roku w biel­skim kinie Helios będziemy mogli wziąć udział w spec­jal­nym Mara­tonie Walen­tynkowym. Pomimo nazwy nie będzie to jed­nak noc tylko roman­ty­czna! Przy­go­towano zestaw filmów, który zad­owoli nie tylko zakochanych. Będzie roman­ty­cznie i zabawnie, ale nie zabraknie też moc­nych, dra­maty­cznych i sen­sacyjnych przeżyć. Obe­jrzymy pre­mierowo film „Ona”, a potem „Amer­i­can Hus­tle”, „Czas na miłość” i na koniec „Jack Ryan: Teo­ria Chaosu”. Ten mara­ton będziecie roman­ty­cznie wspom­i­nać jeszcze długo po jego zakończeniu.

czy­taj dalej

Odkryj tajem­nicę Filomeny. Wygraj bilety na Ladies Night! 10 lutego 2014

Już 20 lutego 2014 roku wszys­tkie uczest­niczki Ladies Night w biel­skim Cin­ema City będą miały okazję zobaczyć przed­premierowy pokaz nomi­nowanej do Oskara „Tajem­nicy Filomeny”. Oprócz filmu, na wszys­tkie Panie będzie czekać moc atrakcji. Bo jak spędzać wolny czas, to tylko aktywnie!

czy­taj dalej

Niech żyją młode żądze! Jubileuszowy kon­cert Biel­skiej Piwnicy Artysty­cznej 6 lutego 2014

Biel­ska Piwnica Artysty­czna im. Marii Koterb­skiej i kaw­iar­nia teatralna „Pod Sceną” zapraszają na wyjątkowy jubileuszowy kon­cert z okazji pier­wszych urodzin BPA. Z tej okazji usłyszymy piosenki Marka Grechuty w wyko­na­niu artys­tów, związanych z BPA im. M. Koterb­skiej. Kon­cert pt. „Niech żyją młode żądze…” będzie miał miejsce 28 lutego 2014 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.