Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Kon­cert Ani Rusow­icz w BCK 28 wrześ­nia 2012

Dzisiaj o godz. 19.00 w Biel­skim Cen­trum Kul­tury wys­tąpi Ania Rusow­icz z zespołem. 11 czer­wca 2011 wys­tąpiła na fes­ti­walu w Opolu z piosenkami z reper­tu­aru swo­jej matki Ady Rusow­icz -„Nie pukaj do moich drzwi”, “Duży błąd”, „Hej dziew­czyno, hej” i „Za daleko mieszkasz miły”.
 

czy­taj dalej

Dobre brzmie­nie w dobrej cenie 28 wrześ­nia 2012

Dom Kul­tury w Kętach w sezonie jesienno-​zimowym zaprasza na kole­jne kon­certy z cyklu Muzyka na Deser i Z klasyką na luzie. Dodatkową zachęta do przy­jem­nego spędzenia nad­chodzą­cych długich wiec­zorów jest kar­net na 4 dowol­nie wybrane kon­certy dostępny w pro­mo­cyjnej cenie 30 zł (do wyko­rzys­ta­nia do 14 grud­nia 2012).

czy­taj dalej

Dni Kul­tury Żydowskiej w Cieszynie 27 wrześ­nia 2012

Cieszyński Ośrodek Kul­tury “Dom Nar­o­dowy” serdecznie zaprasza na październikowe Dni Kul­tury Żydowskiej w Cieszynie.

czy­taj dalej

Skoczów — wys­tawa „Konarzewscy — ich czasy i twór­c­zość” 27 wrześ­nia 2012

Gale­ria ARTadres w Skoc­zowie (Rynek 18) zapraszana 4 października, o godz. 18.00, na otwar­cie wys­tawy „Konarzewscy — ich czasy i twór­c­zość”. Ekspozy­cja doku­men­tuje dzi­ałal­ność artysty­czną jed­nego z najsłyn­niejszych rodów cieszyńs­kich. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Akcja „60+Kultura” po raz kole­jny w Galerii Biel­skiej BWA 26 wrześ­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza seniorów na Week­end z kul­turą (2930 wrześ­nia). Szczegółowy pro­gram zna­jdziecie niżej.
 

czy­taj dalej

Fin­isaż wys­tawy „Alabaster“w BWA 26 wrześ­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza w czwartek, 27 wrześ­nia 2012 roku o godz. 18.00 na fin­isaż wys­tawy „Alabaster”
oraz spotkanie autorskie z Krystyną Pasterczyk.

czy­taj dalej

Art Music Trio wys­tąpi w BCK 25 wrześ­nia 2012

Kon­cert tej kam­er­al­nej grupy, przez­nac­zony dla każdego, kto ceni sobie dobrą muzykę w świet­nym wyko­na­niu, odbędzie się 27 wrześ­nia. Pod­czas niego gościn­nie wys­tąpi również Izabela Mytnik.

czy­taj dalej

Kom­pleks” w BWA 25 wrześ­nia 2012

Do końca wrześ­nia w Galerii Biel­skiej BWA oglą­dać możemy wys­tawę „Kom­pleks”. Na ten najnowszy pro­jekt Mał­gorzaty Łuczyny składa się wieloekra­nowa pro­jekcja wideo oraz obiekt. Swoje prace artys­tka zre­al­i­zowała w cza­sie kilku­miesięcznego pobytu na stażu, który odbył się na Uni­w­er­syte­cie Jana Evan­ge­listy Purkyně w Uściu nad Łabą w Czechach.

czy­taj dalej

Jestem z tej bajki” — niezwykła wys­tawa fotograficzna 24 wrześ­nia 2012

W Cen­trum Hand­lowym Gem­ini Park ma miejsce niezwykła wys­tawa fotograficzna, której bohat­erami są osoby niepełnosprawne. Uroczyste otwar­cie miało miejsce w sobotę, 22 wrześ­nia, a zdję­cia będzie można oglą­dać do 6 października.

czy­taj dalej

Intu­icyjne malarstwo w Luni­cie 21 wrześ­nia 2012

22 wrześ­nia, w Restau­racji Lunita, odbędzie się wernisaż malarstwa Aliny Danielewicz. Będzie on miał miejsce w ramach cyklu spotkań ze sztuką.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.