Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Bal­lady i romanse” na nowo 18 wrześ­nia 2012

Bal­lady i romanse” w nowej uwspółcześnionej insc­eniza­cji Pawła Aign­era to próba przy­bliże­nia i przy­pom­nienia klasyki lit­er­atury roman­ty­cznej. Możemy je oglą­dać w biel­skiej Banialuce już od 21 wrześ­nia, kiedy to będą miały swą premierę.

czy­taj dalej

Ryszard Karchut w Galerii Wzgórze 14 wrześ­nia 2012

Od 15 wrześ­nia w Galerii Wzgórze będzie można oglą­dać wys­tawę malarstwa Ryszarda Karchuta. Jutrze­jsza sob­ota będzie równocześnie dniem wernisażu tego artysty.

czy­taj dalej

Skarby Pol­skiego Kina w Galerii Wzgórze 13 wrześ­nia 2012

W Biel­skim Kinie Nieza­leżnym od początku wrześ­nia prezen­towany jest cykl fil­mowy — Skarby Kina Pol­skiego. To filmy z dawnych lat, ale w odświeżonej wer­sji, po kosz­townej i mozol­nej renowacji obrazu i dźwięku.

czy­taj dalej

Wys­tawa Ovčáčka i Janáčka na ATH 12 wrześ­nia 2012

Już 14 wrześ­nia, o godzinie 17.00, dojdzie do otwar­cia wys­tawy prac prof. Eduarda Ovčáčka i prof. Zbynka Janáčka z Wydzi­ału Artysty­cznego Uni­w­er­sytetu Ostrawskiego w Ostrawie. Jest to kole­jne wydarze­nie, które odbędzie się w ramach pro­jektu uni­jnego „Tożsamość kul­tur­owa regionu pogranicza polsko-​czeskiego”.

czy­taj dalej

Piero Zam­b­uto na Zamku 11 wrześ­nia 2012

Wys­tawę Piero Zam­b­uto „Scul­ture Creazioni Fun­zion­ali” można będzie oglą­dać w Galerii Wys­taw Cza­sowych Muzeum w Bielsku-​Białej już od 14 wrześ­nia. Tego dnia, o godzinie 18.00, odbędzie się również wernisaż. Ekspozy­cja będzie dostępna do końca miesiąca.

czy­taj dalej

Czeskie kino w Luni­cie 10 wrześ­nia 2012

Wrze­sień powinien być słoneczny i optymisty­cznie nas­tra­jać nas wszys­t­kich. Restau­racja Lunita pomaga w tym i fun­duje nam miesiąc z dobrym, czeskim kinem. Wstęp na filmy jest bezpłatny. 

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 2 7 wrześ­nia 2012

Od kiedy tylko zaczęłam składać literki w słówka, a słówka w zda­nia, rodz­ice kazali mi codzi­en­nie czy­tać na głos. Potem dali sobie spokój, pozwala­jąc delek­tować się lek­turą w ciszy, w jakimś kącie domu lub w ogrodzie.

czy­taj dalej

Biel­skie imperium snu 6 wrześ­nia 2012

Imperium snu” Justyny Gruszczyk to akcja, ściśle związana z miastem i kilkoma jego punk­tami, w których stwor­zone zostały insta­lacje dźwiękowo-​zapachowe. Ich pod­stawą są zebrane wcześniej sny biel­szczan o ich mieś­cie. Akcja potrwa jeszcze tylko do 8 września.

czy­taj dalej

Kino w plen­erze 5 wrześ­nia 2012

KIN­Odk w Kętach zaprasza na kole­jny seans plen­erowy. Tym razem będzie to „Poz­nasz przys­to­jnego bruneta” Woody’ego Allena.

czy­taj dalej

Alabaster” Krystyny Paster­czyk w BWA 4 wrześ­nia 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza wszys­t­kich miłośników rzeźby i nie tylko na wys­tawę Krystyny Paster­czyk, cieszyńskiej artys­tki, która w swo­jej sztuce odeszła od aka­demick­iej este­tyki, for­mal­nych poszuki­wań i nieza­wod­ności warsz­tatu, poszuku­jąc raczej duchowych niż mate­ri­al­nych jej uwarunk­owań i przy­wołu­jąc tem­atykę obec­ności, współist­nienia, przemi­ja­nia i pamięci. Dziś, 4 wrześ­nia, odbędzie się wernisaż wys­tawy „Alabaster”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.