Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Wrześniowy reper­tuar kęck­iego kina DK 31 sierp­nia 2012

Wrze­sień to w Kętach okazja do obe­jrzenia na dużym ekranie kilku dobrych filmów. Ponownie weźmiemy udział w przy­go­dach sym­pa­ty­cznych zwierza­ków z „Mada­gaskaru”, będziemy świad­kami pow­sta­nia Mrocznego Ryc­erza i poz­namy bohat­era „Yumy”, w którego wciela się młody aktor, znany nam z „Sali samobójców”… Atrakcji więc nie zabraknie.

czy­taj dalej

Bajki z Bielska-​Białej w Skoc­zowie 30 sierp­nia 2012

Niezwykłą gratką dla najmłod­szych mieszkańców Skoc­zowa jest wys­tawa „Świat Bajek Stu­dia Filmów Rysunkowych w Bielsku-​Białej”, którą można oglą­dać w ARTadresie . Dla dzieci jest to okazja do bycia blisko postaci znanych i bardzo pop­u­larnych kreskówek: „Bolka i Lolka”, „Rek­sia” „Por­wa­nia w Tiu­tiurlis­tanie”, „Lisa Leona” czy „Wypraw prof. Bal­tazara Gąbki”.

czy­taj dalej

Finał Beyond Time już za nami 29 sierp­nia 2012

Rezy­dencje artysty­czne stały się od pewnego czasu ciekawą formą pro­mowa­nia sztuki. Jest to nie­jako nowa forma dawnych plen­erów malars­kich. Zapraszamy grupę artys­tów, aby w swo­jej sztuce odd­ali specy­ficzny charak­ter miejsca, w którym się znaleźli. Malarze XIX-​wieczni starali się jak najre­al­niej odzwier­ciedlić pię­kno danego pejzażu, poszuki­wali mal­own­iczych zakątków w naturze. Niek­tórzy mal­owali scenki miejskie, nie tylko urokliwe, ale często o wymowie krytycznej.

czy­taj dalej

Salsa na finał 28 sierp­nia 2012

Przed nami wielki finał tegorocznego cyklu kon­certów na Let­niej Sce­nie Sfery. Przed biel­ską pub­licznoś­cią zaprezen­tuje się Rei Ceballo & Calle Sol – jedna z najlep­szych w Europie orkiestr sal­sowych. Prawdziwa latynoska fiesta rozpocznie się w najbliższy piątek (31 sierp­nia) o godz. 19:00 na placu przed Galerią SFERA.

czy­taj dalej

Stra­chy polne w Wiśle 27 sierp­nia 2012

Jeszcze tylko do końca wrześ­nia, w Muzeum Beskidzkim w Wiśle, możemy podzi­wiać twór­c­zość Flo­ri­ana Kohuta. Artysta maluje obrazy, których tem­atem prze­wod­nim jest natura — zwłaszcza piękne pejzaże i… stra­chy polne w dużych iloś­ci­ach. Wys­tawa nosi nazwę „Stra­chy polne i pejzaże wia­trem malowane”.

czy­taj dalej

Wyz­na­nia Poskrami­acza Książek. 1 24 sierp­nia 2012

Dorośli lubią się bać. Nie, „lubią” to za słabe słowo. Oni wprost uwiel­bi­ają czuć niepokój, w jaki wprowadza ich dobry hor­ror, oglą­dany wiec­zorem lub ponura fabuła wcią­ga­jącej książki. Byłoby jed­nak paskud­nym uogól­nie­niem założe­nie, że każdy człowiek przepada za takimi uczu­ci­ami. Podob­nie jest z dziećmi. Jed­nak zadzi­wia­jąco wysoki jest odsetek naszych milusińs­kich, którzy lubią się bać. Dlat­ego dziś będzie o wuju Mor­timerze. Będzie też o pewnej wesołej gro­madce, która z całą pewnoś­cią przy­pad­nie do gustu starszym czytel­nikom i każdemu miłośnikowi makabry.

czy­taj dalej

IV Bitwa Rock­owa w Kętach 24 sierp­nia 2012

Już dziś, 24 sierp­nia, będzie miała miejsce kole­jna impreza z cyklu kęc­kich Bitew Rock­owych. Wstęp na kon­certy w jej ramach jest dar­mowy. Pon­adto to wid­zowie mogą zade­cy­dować o tym, kto prze­jdzie do finału.

czy­taj dalej

Finał między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych Beyond Time /​Poza Cza­sem 23 sierp­nia 2012

Czwartek, 23 sierp­nia 2012 roku, będzie finałowym dniem między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych „Beyond Time/​Poza cza­sem”, których ideą jest prezen­towanie sztuki w przestrzeni pub­licznej miasta z uwzględ­nie­niem jego charak­teru i his­torii (site-​specific). Rezy­dencje już po raz drugi zor­ga­ni­zowała Gale­ria Biel­ska BWA.

czy­taj dalej

XXXVIII Dni Czechowic — Dziedzic 23 sierp­nia 2012

Kole­jne, XXXVIII Dni Czechowic-​Dziedzic, odbędą się w najbliższy week­end i nie zabraknie na nich roz­maitych atrakcji. Przede wszys­tkim będzie można wziąć udział w kon­cer­tach znanych i cenionych muzyków, takich jak Gienek Loska, Patrycja Markowska i Gen­e­sis Clas­sic – Ray Wil­son & the Berlin Sym­phony Ensemble.

czy­taj dalej

T.Rex i Zakopower na koniec lata 22 sierp­nia 2012

W tę sobotę, w ramach Pożeg­na­nia Lata, zagra T.Rex i Zakopower. Wstęp na kon­certy będzie bezpłatny, a dwa zupełnie różné typy muzyki, jakie będziemy mogli usłyszeć, sprawią, że każdy powinien być usatysfakcjonowany.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.