Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Cununa Apuse­nilor z Rumu­nii zwycięzcą 23. MSF 7 sierp­nia 2012

W Wiśle zakończyły się 23. Między­nar­o­dowe Spotka­nia Folk­lo­rysty­czne odby­wa­jące się w ramach 49. Tygod­nia Kul­tury Beskidzkiej. W tym roku Grand Prix otrzy­mał zespół rumuński — Cununa Apuse­nilor z Gilău.

czy­taj dalej

Zakończył się 43. Fes­ti­wal Folk­loru Górali Pol­s­kich w Żywcu 6 sierp­nia 2012

Zakończył się 43. Fes­ti­wal Folk­loru Górali Pol­s­kich w Żywcu. Lau­re­atem Złotego Żywieck­iego Serca został zespół Brenna z Brennej.

czy­taj dalej

Spotka­nia Folk­lo­rysty­czne w Wiśle 3 sierp­nia 2012

W amfiteatrze w Wiśle rozpoczęły się 23. Między­nar­o­dowe Spotka­nia Folk­lo­rysty­czne. Konkurs, w którym bierze udział osiem­naś­cie zespołów potrwa od 1 do 4 sierpnia.

czy­taj dalej

Beyond Time ponownie w Bielsku-​Białej 2 sierp­nia 2012

Artyści z Chin, Grecji i Hisz­panii w ramach między­nar­o­dowych rezy­dencji artysty­cznych Beyond Time tworzą pro­jekty dla Bielska-​Białej. Zapraszają biel­szczan także na pro­jekcje filmów i warsztaty.

czy­taj dalej

Sierp­niowe atrakcje w kęckim Domu Kul­tury 1 sierp­nia 2012

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza do uczest­nictwa w wydarzeni­ach, wycieczkach i pro­jekc­jach fil­mowych, zaplanowanych na sierpień.

czy­taj dalej

Rozpoczął się Tydzień Kul­tury Beskidzkiej! 30 lipca 2012

Rozpoczął się włas­nie 49. Tydzień Kul­tury Beskidzkiej — jedna z najwięk­szych imprez folk­lo­rysty­cznych w Europie. Przez dziewięć dni Beskidy będą żyły przede wszys­tkim folk­lorem. Wraże­nia i masa doz­nań gwarantowane!

czy­taj dalej

Michał Suchora – „Samoza­płon”. Lau­reat konkursu Galerii Biel­skiej 26 lipca 2012

Zwycięzcą szóstej edy­cji konkursu dla kura­torów na sce­nar­iusz wys­tawy prezen­tu­jącej najis­tot­niejsze zjawiska i ten­dencje w pol­skim malarst­wie współczes­nym – ogłaszanym od 2000 roku przez Galerię Biel­ską BWA w Bielsku-​Białej – został młody warsza­wski kura­tor Michał Suchora. Jego pomysł na wys­tawę zbiorową pt. „Samoza­płon” został uznany za naj­ciekawszy, najbliższy idei konkursu kura­torskiego, odby­wa­jącego się wszak na przemian z mają­cym swoją renomę konkursem dla malarzy w rozpoz­nawal­nym cyklu „Biel­ska Jesień”.

czy­taj dalej

Miecznikowski na Bło­ni­ach 25 lipca 2012

Osiem­nasty wieczór Biel­skiej Sceny Piosenki Niebanal­nej uświetni swoją obec­noś­cią jeden z najbardziej rozpoz­nawal­nych i lubianych muzyków w Polsce – Maciej Miecznikowski.

czy­taj dalej

Dorota Miśkiewicz — w obję­ci­ach delikat­nego jazzu 24 lipca 2012

W najbliższy piątek (27.07) o godzinie 19:00 plac przy Galerii Sfera zanurzy się w dźwiękach zmysłowego smooth jazzu. Na Let­niej Sce­nie Sfery swoim głosem będzie uwodzić prawdziwa gwiazda – Dorota Miśkiewicz.

czy­taj dalej

Tydzień Kul­tury Beskidzkiej. Wys­tępy zespołów folk­lo­rysty­cznych w Bielsku-​Białej 23 lipca 2012

Na przełomie lipca i sierp­nia Gale­ria Sfera zapełni się ori­en­tal­nymi bar­wami i dźwiękami. Od 30 lipca do 03 sierp­nia będzie można podzi­wiać wys­tępy zespołów folk­lo­rysty­cznych w ramach Tygod­nia Kul­tury Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.