Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Dudy, trom­bity, okaryny… — wystawa w Bielsku-​Białej 23 lipca 2012

W Galerii Sztuki Region­al­nej Ośrodka Kul­tury w Bielsku-​Białej, 20 lipca została otwarta wys­tawa „Dudy, trom­bity, okaryny…”, będąca wynikiem drugiego konkursu na budowę instru­men­tów ludowych im. Jana Kawu­loka i Feliksa Jankowskiego.

czy­taj dalej

Zbliża się wielkie święto folk­loru 20 lipca 2012

Pozostało już tylko kilka dni do rozpoczę­cia jed­nej z najwięk­szych imprez Podbeskidziu! Po raz 49. na kilku­nastu sce­nach w kilku mias­tach wys­tąpią dziesiątki zespołów z Pol­ski i zagranicy. Tydzień Kul­tury Beskidzkiej, który potrwa od 28 lipca do 5 sierp­nia i jak co roku zapowiada się niezwykle interesująco.

czy­taj dalej

Od arii po latynoskie show 19 lipca 2012

Od jutra przez trzy najbliższe dni na biel­skim Rynku będzie można spędzić miły wieczór przy dźwiękach muzyki na żywo.

czy­taj dalej

Kęty zapraszają na kino plen­erowe 19 lipca 2012

Już jutro, 20 lipca w Kętach rusza kino plen­erowe. Każdy mieszkaniec miasta i okolic będzie mógł oglą­dać hity kinowe pod gołym niebem i do tego zupełnie za darmo. Pier­wszym filmem, który zostanie wyświ­et­lony będzie obraz Woody’ego Allena “O północy w Paryżu”, w gwiaz­dorskiej obsadzie.

czy­taj dalej

River­boat Ram­blers — let­nie spotkanie z jazzem 18 lipca 2012

W najbliższy piątek (20.07) o godzinie 19:00 plac przed Galerią Sfera zamieni się w cen­trum jazzu, a zespół River­boat Ram­blers zabierze zgro­mad­zonych słuchaczy w muzy­czną podróż śladem Counta Basiego, Duke’a Elling­tona czy Glenna Millera.

czy­taj dalej

Wielka zabawa w Jasienicy 18 lipca 2012

W nad­chodzący week­end miłośnicy plen­erowych imprez powinni wybrać się do Jasienicy. Po raz XVIII odbędzie się tam „Lato w Jasienicy”. Wys­tąpi m.in. pół­fi­nal­ista ostat­niej edy­cji pro­gramu „Must Be The Music” Tomasz Madzia.

czy­taj dalej

Szczęś­cie zamknięte w fotografi­ach 16 lipca 2012

Od soboty w Gem­ini Park można oglą­dać piękne zdję­cia niezwykłych miejsc, wyko­nane przez dwójkę biel­szczan, którzy właśnie zakończyli swoją roczną podróż dookoła świata w poszuki­wa­niu szczęś­cia… Kasia i Piotrek odwiedzili miejsca, które więk­szość z nas zna jedynie z pro­gramów przyrodniczych.

czy­taj dalej

Region­alna twór­c­zość w Szczyrku 16 lipca 2012

W każdą sobotę i niedzielę lipca i sierp­nia, w Szczyrku, będziemy mogli zapoz­nać się z ory­gi­nal­nymi wyrobami ludowych twór­ców. Nie będą to jed­nak kiep­skiej jakości “pamiątki”, pro­dukowane w Chi­nach, a najprawdzi­wsza twór­c­zość region­al­nych artystów.

czy­taj dalej

Relacja z M.F.F„Świat pod Kycz­erą” Kęty 2012 12 lipca 2012

10 lipca odbyła się 15. edy­cja Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Folk­lo­rysty­cznego „Świat pod Kycz­erą” w Kętach. Zapros­zone zespoły pol­skie i zagraniczne wys­tępowały na sce­nie plen­erowej Domu Kul­tury i na kęckim Rynku. Wszyscy, którzy tego dnia przy­byli do Kęt mogli również podzi­wiać korowód złożony z mieszkańców rożnych, nawet bardzo egzo­ty­cznych zakątków świata.

czy­taj dalej

Dzień Dobry na udany wieczór 12 lipca 2012

Kon­cert „Aku­ratów” zgro­madził przed biel­ską Sferą bardzo liczne grono biel­szczan. Czy ta sama sztuka uda się zespołowi „Dzień Dobry”, który już 13 lipca o godz. 19.00 wys­tąpi na placu Bolka i Lolka w ramach „let­niej Sceny Sfery?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.