Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Muzyka na przy­wi­tanie lata 25 czer­wca 2012

Przed­waka­cyjny cykl kon­certów „Muzyka na Deser” w Domu Kul­tury w Kętach zakończył wys­tęp jaz­zowej for­ma­cji Maciej For­tuna Trio.

czy­taj dalej

Abo­rygeńskie prace pol­skiego Aus­tral­i­jczyka 25 czer­wca 2012

Brett Smith, to aus­tral­i­jski artysta mieszka­jący w Bielsku-​Białej, wyko­rzys­tu­jący w swoich pra­cach tech­niki abo­rygeńskie… Wynik tej ciekawej mieszanki będzie można poz­nać w najbliższy piątek.

czy­taj dalej

Zasłużona dla muzyki 21 czer­wca 2012

Muzyka na Zamku, to cykl kon­certów z udzi­ałem wybit­nych muzyków z całego świata. 25 czer­wca przed biel­szczanami wys­tąpi mieszka­jąca w Abu Dhabi Kata­rina Peers.

czy­taj dalej

Błęk­ity — spotkanie z poetą Juliuszem Wątrobą 20 czer­wca 2012

Biel­szczanie mogą już dostać najnowszy tom wier­szy swo­jego kra­jana Juliusza Wątroby. W środę poetę będzie można spotkać oso­biś­cie w Księ­garni pod Klim­c­zok­iem i poprosić o pod­pis w jego książce.

czy­taj dalej

Fan­tom — wys­tawa spec­jal­nie dla biel­szczan 20 czer­wca 2012

Za kilka dni w Galerii BWA zostanie otwarta wys­tawa pt. „Fan­tom”. Prezen­towane na niej będą prace aus­tri­ack­iego artysty Siggi Hofera i pol­skiego malarza Marcina Maciejowskiego. Obaj panowie przy­go­towali je spec­jal­nie na pokaz w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Zachować równowagę — pokonkur­sowa wys­tawa fotograficzna 18 czer­wca 2012

Od dzisiaj do 22 czer­wca w Galerii Sfera można oglą­dać wys­tawę fotograficzną, né której zaprezen­towano kilka­naś­cie wyse­lekcjonowanych zdjęć zgłos­zonych do między­nar­o­dowego konkursu PhotoForChange.

czy­taj dalej

Heniek — prawdziwa opowieść o przy­jaźni 18 czer­wca 2012

Dyskusyjny Klub Fil­mowy w Kętach zaprasza 20 czer­wca o godz. 19.30 na pro­jekcję filmu „Heniek” w reż. Elizy Kowalewskiej i Grze­gorza Madeja.

czy­taj dalej

Artysty­czne lato u Kos­saków 15 czer­wca 2012


Ama­torzy powal­czą na sce­nie 15 czer­wca 2012

Choć są ama­torami, potrafią rozśmieszyć i zaskoczyć. W najbliższą niedzielę w Gminie Jasienica odbędzie się druga edy­cja Przeglądu teatrów amatorskich.

czy­taj dalej

Red moulin –wys­tawa prac Joanny Żochowskiej 14 czer­wca 2012

16 czer­wca o godzinie 16.00 wybierz­cie się do Vagina Café na wernisaż najnowszej wys­tawy malarstwa i rzeźby Joanny Żochowskiej pt. RED moulin

 

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.