Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Wys­tawa Alexan­dra Andrzeja Łabińca — „Teatr mój widzę…”. Lalki i scenografie 18 maja 2012

Od 25 maja, w Galerii Biel­skiej BWA, w ramach XXV Fes­ti­walu Sztuki Lalkarskiej może­cie oglą­dać wys­tawę Alexan­dra Andrzeja Łabińca „Teatr mój widzę. Lalki i scenografie. Zapro­jek­towane do spek­takli teatral­nych lalki oraz frag­menty scenografii są próbą zilus­trowa­nia niezwykłej wizji teatru lalek, jaką stworzył Alexan­der Andrzej Łabiniec, real­izu­jąc w pol­s­kich teatrach, głównie lalkowych, około 200 scenografii i reży­seru­jąc ponad 50 wid­owisk teatralnych.

czy­taj dalej

Uwodzi­ciel w Kinie Kobiet 14 maja 2012

czy­taj dalej

Dwa dni po słoweńsku 12 maja 2012

W piątek 18 maja rozpoczyna się biel­ska edy­cja III Fes­ti­walu Kul­tury Słoweńskiej „Złota łódź”. Na biel­szczan czekają m.in. wiec­zorki lit­er­ackie i kon­certy. Fes­ti­wal zawita także do Łodzi, Katowic, czy Krakowa.

czy­taj dalej

Bielsko-​Biała — miasto dobrej energii 10 maja 2012

W następny week­end (1920 maja) Gmina Bielsko-​Biała zaprasza mieszkańców na drugą edy­cję Beskidzkiego Fes­ti­walu Dobrej Energii, która odbędzie się w Gem­ini Park. Pod­czas ubiegłorocznej imprezy w fes­ti­walu uczest­niczyło kilka­dziesiąt tysięcy osób .

czy­taj dalej

Konkurs fil­mowy 9 maja 2012

Zapraszamy do udzi­ału w konkur­sie, w którym może­cie wygrać 4 poje­dyncze zaproszenia do kina Helios w Bielsku-​Białej na film „Rozs­tanie” w ramach Kina Kone­sera. O wygranej decy­duje kole­jność nadsyłanych zgłoszeń. Pokaz filmu już jutro 10 maja o godz. 18.45.

czy­taj dalej

Kon­certy za darmo 8 maja 2012

W maju na biel­szczan czekają kole­jne dar­mowe kon­certy w Sali kon­cer­towej Państ­wowej Ogól­nok­sz­tałcącej Szkoły Muzy­cznej I i II st. w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Razem odsłońmy burkę 7 maja 2012

Masz ochotę na „posi­adówkę” w kobiecym gronie? Już w najbliższy czwartek w Vagina Café odbędzie się kole­jne „Czwartkowe bab­skie spotka­nia”, w ramach którego Ewa Szym­czyk zaprezen­tuje wykład „Kobi­eta– Pro­dukt czy Tajemnica”.

czy­taj dalej

XIV Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Sztuki „Inter­akcje 20127 maja 2012

12 maja o godz. 19.00 Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza na prezen­tacje per­for­man­sów w ramach XIV Między­nar­o­dowego Fes­ti­walu Sztuki „Inter­akcje 2012” – edycja w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Wys­tawa prac Tadeusza Bier­nota „Twarze” 4 maja 2012

W Galerii Biel­skiej BWA można obe­jrzeć wys­tawę prac Tadeusza Bier­nota – „Twarze”. Cykl „Twarze”, to pon­ad­nat­u­ral­nej wielkości malarskie wiz­erunki współczes­nych cele­bry­tów – sław scen ope-​rowych, znanych aktorek i piosenkarek.

czy­taj dalej

Salsa rządzi miastem! 4 maja 2012

Od wczo­raj nasze miasto zamieniło się w europe­jską stolicę Kuby! Por­tal Bab­skie Biel­sko jest patronem medi­al­nym III Między­nar­o­dowego Fes­ti­valu Kul­tury Kubańskiej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.