Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

25 lecie zespołu IRA w Bielsku-​Białej 5 marca 2012

IRA po zeszłorocznym sukce­sie na opol­skim fes­ti­walu rozpoczyna trasę kon­cer­tową z okazji 25-​lecia ist­nienia zespołu. Z tej okazji muzycy przy­go­towali spec­jalny pro­gram kon­cer­towy. Wykon­ają tak znane utwory, jak: Nadzieja, Wiara, Mój Dom czy Parę Chwil w zupełnie nowych aranżac­jach. Pojawią się również utwory wcześniej nie wykony­wane na koncertach.

czy­taj dalej

Zabierz dziecko na „Calineczkę!” 2 marca 2012

Wielu rodz­iców mieszka­ją­cych ze swoimi pociechami w Bielsku-​Białej nie doce­nia bogactwa, jakie ma tuż pod nosem… Oczy­wiś­cie mowa o Teatrze Lalek Banialuka, który otrzy­mał kole­jną nagrodę, tym razem za spek­takl „Calineczka”.

czy­taj dalej

Kon­cert dla wszys­t­kich: Viva Mozart 29 lutego 2012

W cyklu kon­certów dla wszys­t­kich kole­jne spotkanie z Muzy­czną bal­ladą Europy. 14 marca o godz. 18.00 w Domu Muzyki BCK odbędzie się kon­cert pt. Viva Mozart. Wys­tąpią: Orkies­tra im. Tele­manna i Piotr Sad­owski – skrzypce. W pro­gramie: Eine Kleine Nacht­mu­sic, kon­cert a-​dur, arie z opery Uprowadze­nie z ser­aju, Zaczarowany flet, Wesele Figara.

czy­taj dalej

30. lecie Orkiestry Kam­er­al­nej 29 lutego 2012

Biel­ska Orkies­tra Kam­er­alna obchodzi właśnie 30. lecie swo­jej dzi­ałal­ności. 7 marca o godz. 18.00 w Biel­skim Cen­trum Kul­tury odbędzie się kon­cert jubileuszowy z udzi­ałem Leszka Możdżera – fortepian oraz Krzysztofa Jakowicza — skrzypce.

czy­taj dalej

Czesław śpiewa 29 lutego 2012

Czesław Mozil jest lau­re­atem plebis­cytu przy­go­towanego przez BCK, w którym inter­nauci głosowali na artys­tów, których chcieliby zobaczyć na sce­nie Domu Muzyki BCK. Najbliższe spotkanie z for­ma­cją Czesław śpiewa już 4 marca o godz. 18.00BCK. Bilety w cenie 50 zł do naby­cia w Biel­skim Cen­trum Kultury.

czy­taj dalej

Dzień Kobiet — czy mamy co świę­tować? 29 lutego 2012

Gale­ria Biel­ska BWA oraz Fun­dacja Pozy­ty­wnych Zmian zapraszają na spotkanie „Dzień Kobiet — czy mamy co świętować?”

czy­taj dalej

Pozy­ty­wne Kino 29 lutego 2012

Restau­racja Lunita zaprasza Was na wiele mar­cowych imprez, a także nowe, wiosenne pach­nące ziołami menu. Poniżej może­cie przeczy­tać dokładny pro­gram .
 

czy­taj dalej

Konkurs na recen­zję wys­tawy Modzelewskiego 7 marca 2012

Gale­ria Aka­demicka wraz z Kat­e­drą Lit­er­atury i Kul­tury Pol­skiej ATH w Bielsku-​Białej zaprasza do wzię­cia udzi­ału w konkur­sie na najlep­szą recen­zję wys­tawy malarstwa prof. Jarosława Modzelewskiego.

czy­taj dalej

Będą roz­maw­iać o Hen­ryku zwanym Janem 27 lutego 2012

Najbliższy czwartek w Książnicy Beskidzkiej zostanie niemal w całości poświę­cony Janus­zowi Kor­cza­kowi. Mija drugi miesiąc roku poświę­conego temu wielkiemu dzi­ałac­zowi na rzecz praw dzieci.

czy­taj dalej

Przeżyj niezwykłą podróż 27 lutego 2012

Wyprawa do Indii i Nepalu jesienią 2011 r. zaowocow­ała pow­staniem filmu zaty­tułowanego „Trans”. Zak­lętą w nim duchowość wschodu będzie można poczuć dzisiaj w Graw­itacja Caffe pod­czas pre­miery filmu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.