Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Teatr CST: „Repub­lika Bolko Kan­tor”. Część II 24 lutego 2012

26 lutego w Cieszynie będzie można zobaczyć kole­jny spek­takl Teatru CST poświę­cony leg­en­darnej postaci, jaką był Adolf „Bolko” Kantor.

czy­taj dalej

Zadymka Jaz­zowa. Muzy­czny hyde­park 22 lutego 2012

Orga­ni­za­torzy 14 edy­cji Lotos Jazz Fes­ti­val Biel­skiej Zadymki Jaz­zowej zapraszają wszys­t­kich muzyków gra­ją­cych na instru­men­tach akusty­cznych do udzi­ału w muzy­cznym hyde­parku! Chętni do wzię­cia w tej niety­powej muzy­cznej zabawie powinni zgłosić się w czwartek 23 lutego do godziny 17.00 do Biura Fes­ti­walowego Lotos Jazz Fes­ti­val w Galerii SFERA (gale­ria 1, klatka C, piętro II).

czy­taj dalej

Ruszyła Zadymka Jaz­zowa 22 lutego 2012

Dana Hawkins, Adam Bałdych, Archie Shepp, Joachim Kühn. Jazz w wyko­na­niu m.in. tej czwórki artys­tów zabrzmi już dzisiaj w Bielsku-​Białej. W następ­nych dni­ach swój muzy­czny kun­szt będą prezen­tować kole­jni wielcy polscy i zagraniczni artyści. To znak, że rusza Biel­ska Zadymka Jaz­zowa. To już 14. edy­cja wielkiego muzy­cznego święta na Podbeskidziu.

czy­taj dalej

Starzy” artyści w nowej epoce. Biel­sko XXI. Main­stream 21 lutego 2012

Na Podbeskidziu żyje wielu utal­en­towanych twór­ców. Żeby to udowod­nić, Gale­ria Środowisk Twór­czych stworzyła pro­jekt pod nazwą “Biel­sko XXI”, którego zadaniem jest zaprezen­towanie dorobku artys­tów Podbeskidzia w rozpoczy­na­ją­cym się nowym stule­ciu. Dzisiaj odbędzie się wernisaż kole­jnej edy­cji pro­jektu, pod nazwą „Mainstream”.

czy­taj dalej

Pię­kno dotyku. Wys­tawa w Muzeum Tech­niki w Bielsku-​Białej 21 lutego 2012

Proszę nie dotykać eksponatów, kartka z takim napisem zazwyczaj wita nas przy wejś­ci­udo muzeum. Bardzo niepocies­zone tym fak­tem są dzieci, jest jed­nak grupa jeszcze bardziej przez ten napis poszkodowana. Grupa, której dotyk zastępuje wzrok.

czy­taj dalej

Mar­cowe imprezy w Książnicy Beskidzkiej 15 lutego 2012

Książnica Beskidzka zaprasza Was w marcu na wys­tawy, spotka­nia autorskie i wykłady. Poniżej zamieszczamy pro­gram imprez marcowych.

czy­taj dalej

Kino autorskie Fran­ciszka Dzidy 8 lutego 2012

Salonik Sztuk Roz­maitych BAZYLISZEK zaprasza 22 lutego o godz. 20.00 na kole­jne spotkanie z kinem autorskim Fran­ciszka Dzidy. Po pro­jekcji filmu „Wędrowiec” orga­ni­za­torzy zapraszają na spotkanie z aktorami.

czy­taj dalej

Odrobina nieba” w Kinie Kobiet 8 lutego 2012

29 lutego o godz. 18:30 kole­jna odsłona cyklu fil­mowego dla Pań. Zapraszamy wszys­tkie Panie… i tylko Panie na cykl wiec­zorów fil­mowych dla Kobiet! Spec­jalne seanse fil­mowe adresowane do Pań cieszą się ogromną pop­u­larnoś­cią. Przy­go­towu­jemy je z dużym roz­machem, uważnie dobier­amy part­nerów i spon­sorów, dbamy o lekko zwar­i­owaną atmosferę.

czy­taj dalej

Haftowana „Bitwa pod Grun­wal­dem” w Międzyrzeczu 7 lutego 2012

W dni­ach 27 luty — 11 marca w godz. 900 — 1800w Domu Strażaka w Międzyrzeczu Górnym koło Biel­ska — Białej zapraszamy na wys­tawę najwięk­szego na świecie obrazu, wyko­nanego haftem krzyżykowym. Jest to rep­lika słyn­nego obrazu Jana Mate­jki „Bitwa pod Grunwaldem”.

czy­taj dalej

Gale­ria Biel­ska zaprasza 4 lutego 2012

Gale­ria Biel­ska BWA zaprasza Was w lutym na trzy wys­tawy: Czesława Wiec­zorka, Kasi Kmity i Car­o­line Ben­za­ken. Poniżej może­cie wiećej przeczy­tać o artys­tach i o każdej z wystaw.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.