Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Konkurs fil­mowy kina Helios 9 sty­cz­nia 2012

Kino Helios przy­go­towało po raz kole­jny konkurs dla naszych Czytel­niczek. Do roz­da­nia są trzy poje­dyncze zaproszenia na film „Pokaż kotku, co masz w środku” w dniu 11 sty­cz­nia o godz. 18:30.

czy­taj dalej

Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza 2 sty­cz­nia 2012

W kar­nawale Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza Was na wydarzenia, które z pewnoś­cią umilą zimowe wieczory.

czy­taj dalej

Wid­zowie wybrali „Mega­lopo­lis XXX” Artura Prze­bindowskiego 1 sty­cz­nia 2012

Konkurs dla widzów 40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011” rozstrzyg­nięty.
W konkur­sie dla widzów na naj­ciekawszy obraz 40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011” odd­anych zostało ponad 450 głosów. Wys­tawę ukazu­jącą plon jubileuszowego bien­nale, orga­ni­zowanego przez Galerię Biel­ską BWA w Bielsku-​Białej, można było oglą­dać od 4 listopada do 30 grud­nia 2011.

czy­taj dalej

Wyniki plebis­cytu czytel­ników 1 sty­cz­nia 2012

Książnica Beskidzka ogłosiła wyniku plebis­cytu na najpop­u­larniejszą książkę w 2011 roku. Rank­ing został stwor­zony przez czytel­ników Książnicy Beskidzkiej w Bielsku-​Białej i bib­liotek gmin­nych powiatu biel­skiego. O wynikach przeczy­ta­j­cie dalej…

czy­taj dalej

Co nowego w sty­czniu? 26 grud­nia 2011

Biel­skie insty­tucje kul­tur­alne zapraszają Was w sty­czniu na różné ciekawe wydarzenia. Różnorod­ność ofert sprawia, że jest w czym wybierać.…

czy­taj dalej

Żeńska płeć kina — fil­mowe portrety kobiet cz.III 19 grud­nia 2011

W kole­jnej odsłonie „Żeńskiej płci kina” przed­stawię prekur­sorki, które zapoc­zątkowały przeło­mowe nurty w modzie i muzyce. „Coco Chanel” i „Niczego nie żałuję”, to właśnie z tych dwóch filmów pochodzą posta­cie, które przy­bliżę: Coco Chanel i Edith Piaf. Te dwie pro­dukcje fil­mowe, choć są biograficznymi dra­matami, nie oscy­lują wokół pate­ty­czności i „posą­gowości ikon”, jak to często bywa w fil­mowych biografi­ach, a pięknie zarysowują kobi­ety ambitne, nieza­leżné, kon­sek­wentne i odważné, upar­cie dążące do celu.

czy­taj dalej

Filmy na samotny wieczór 18 grud­nia 2011

Nad­chodzą długie zimowe wiec­zory. Czas, kiedy aura nie zachęca do wychy­la­nia nosa spoza włas­nego mieszka­nia radzę poświę­cić na lek­turę fil­mową. Ciepła herbata, wygodny fotel i dobry film – to sprawi, że każdy zimowy wieczór będzie wyjątkowy.

 

czy­taj dalej

Święta na Starówce 16 grud­nia 2011

Cho­ciaż aura za oknem przy­pom­ina raczej pogodną jesień, na biel­skiej Starówce w sobotę i niedzielę będzie świątecznie i bożonarodzeniowo.

czy­taj dalej

Zimowe spotka­nia ze sztuką 15 grud­nia 2011

Do końca grud­nia w Galerii Biel­skiej BWA w Bielsku-​Białej można oglą­dać pokłosie tegorocznego konkursu dla malarzy — 40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011”, którego orga­ni­za­torem jest Gale­ria Biel­ska BWA. Swój werdykt wydali już jurorzy, a obec­nie głos mają wid­zowie, którzy gło­sują na naj­ciekawszy — ich zdaniem — obraz “Biel­skiej Jesieni 2011″. Konkurs dla widzów potrwa do ostat­niego dnia ekspozy­cji, tj. do 30 grud­nia br. Jak dotąd, wid­zom najbardziej podobają się obrazy Artura Prze­bindowskiego, Izabeli Ołdak, Rafała Bor­cza i Iwy Kruczkowskiej-​Król. Kupony konkur­sowe wypełniło dotąd blisko 400 osób. O wynikach konkursu poin­for­mu­jemy w sty­czniu 2012 roku.

czy­taj dalej

W muzy­cznym kli­ma­cie Wied­nia 13 grud­nia 2011

Orkies­tra im. G. Ph. Tele­manna zaprasza wszys­t­kich miłośników muzyki na kon­certy: wiedeńskie oraz noworoczny. Dla naszych Czytel­niczek miła niespodzianka! Mamy dla Was jedno zaprosze­nie na wybrany kon­cert. Wystar­czy odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego Bielsko-​Biała nazy­wane było „Małym Wied­niem”? Na odpowiedzi czekamy do 22 grud­nia. Pisz­cie na adres: redakcja@​babskiebielsko.​pl

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.