Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

KINO KOBIET, czyli wieczór fil­mowy dla Pań 11 grud­nia 2011

14 grud­nia kino Helios zaprasza na kole­jną odsłonę cyklu fil­mowego dla Pań. Zapraszamy wszys­tkie Panie… i tylko Panie na cykl wiec­zorów fil­mowych dla Kobiet! W najbliższą środę o godz. 18.30 odbędzie się pokaz filmu „Jak ona to robi? Mamy dla Was miłą niespodziankę — 5 pod­wójnych zaproszeń. Pisz­cie do nas na adres redakcja@​babskiebielsko.​pl

czy­taj dalej

Ciekawe propozy­cje kul­tur­alne na długie zimowe wiec­zory 28 listopada 2011

Gale­ria Sztuki ROK
IX Między­nar­o­dowy Konkurs na Zabawkę Trady­cyjną — wys­tawa pokonkur­sowa
5 grud­nia 2011 — 20 sty­cz­nia 2012
wernisaż 5 grud­nia, godz. 12.00

czy­taj dalej

Grudzień w Biel­skim Cen­trum Kul­tury 28 listopada 2011

Biel­skie Cen­trum Muzyki zaprasza Was w grud­niu na muzy­czne wydarzenia. O szczegółach może­cie przeczy­tać poniżej.

czy­taj dalej

Dzień bez futra 21 listopada 2011

25.11.2011 o godz. 15.30 na ul. 11 Listopada pod pom­nikiem Rek­sia odbędzie się hap­pen­ing „Kajtek sym­bolem wol­ności”, orga­ni­zowany przez Vege Inic­jatywę z okazji Ogólnopol­skiego Dnia bez Futra. Na 18.00 zapraszamy do Galerii na Wzgórzu, na pro­jekcję filmu „Skin Trade” oraz prezen­tację zdjęć Kajtka – uciekiniera z prawdzi­wej fermy futrzarskiej!

czy­taj dalej

O sztuce kocha­nia 20 listopada 2011

Kole­jna odsłona cyklu „Silna kobi­eta w kinie” może wzbudzić wąt­pli­wości co do słuszności wyboru. Film poprzez sam swój tytuł Kama­su­tra. A tale of love wzbudza określone kono­tacje – sko­jarzenia płyną w stronę tem­atyki miłości i namięt­ności kojarzącej się raczej z uprzed­miotowie­niem kobi­ety niż z sza­cunkiem do niej. Doda­jąc do tego czas his­to­ryczny, w której została umiejs­cowiona his­to­ria — mianowicie XVI wiek w Indi­ach — trudno doszukać się na samym początku cho­ci­ażby cienia intere­su­jącej nas tem­atyki czyli kobiecej siły.

czy­taj dalej

Drzewo życia” — film na długi listopad­owy wieczór 14 listopada 2011

Drzewo życia” (2011) w reży­serii i według sce­nar­iusza Terrence’a Mal­icka. Główna nagroda w Cannes, szereg pozy­ty­wnych, nierzadko entuz­jasty­cznych, recen­zji, reżyser owiany nimbem leg­endy i tajem­nicy – a z kina wychodzę lekko rozczarowana. Stan swój określam na ksz­tałt czegoś pomiędzy ziry­towaniem a ulgą – pisze fil­moz­naw­czyni Monika Gleindek.

czy­taj dalej

Warsz­taty tańca 12 listopada 2011

Akademia Tańca Dakini zaprasza nasze Czytel­niczki na twór­cze warsz­taty taneczne. Taniec twór­czy nie opiera się na nauce tech­nik tańca, kroków czy figur, pozwala nato­mi­ast odnaleźć własny rytm i rozwinąć swój indy­wid­u­alny styl.
„Taniec daje Ci najwięk­szą wol­ność ze wszys­t­kich, wyraża­nia całym sobą, tego kim jesteś”.

czy­taj dalej

40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011″ rozstrzyg­nięte 9 listopada 2011

Znamy już lau­re­atów nagród i wyróżnień 40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011” – konkursu orga­ni­zowanego przez Galerię Biel­ską BWA w Bielsku-​Białej, nad którym patronat objął Min­is­ter Kul­tury i Dziedz­ictwa Nar­o­dowego Bog­dan Zdro­jew­ski.
Grand Prix dla Jakuba Ciężkiego za pracę „Rusz­towanie I”

czy­taj dalej

Mistrz&Małgorzata Story 9 listopada 2011

Teatr Pol­ski w Bielsku-​Białej zaprasza Was w niedzielę 13 listopada, godz.19.00 na przed­staw­ie­nie Mistrz&Małgorzata Story. Dla Czytel­niczek naszego por­talu bilety w spec­jal­nej cenie! — 20 zł, na hasło Bab­skie Bielsko.

czy­taj dalej

Najlep­sze kobiece auto­portrety — wyniki konkursu 30 października 2011

Konkurs na najlep­szy auto­portret kobiecy rozstrzyg­nięty! Poniżej przed­staw­iamy werdykt jury i naj­ciekawsze nadesłane prace.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.