Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Krystyna Janda jako Danuta W. gościn­nie w Bielsku-​Białej 9 sty­cz­nia 2014

Spek­takl „Danuta W.”, z którym gościn­nie pojawi się w Biel­sku Teatr Polo­nia, będziemy mogli obe­jrzeć 2425 sty­cz­nia 2014 roku. W roli Danuty Wałęsy, o której opowiada sztuka, zobaczymy Krystynę Jandę. Zarówno dla tytułowej postaci, jak i rewela­cyjnej aktorki warto wybrać się do biel­skiego Teatru…

czy­taj dalej

Future Shorts Win­ter Sea­son — krótkome­trażowo w BWA 7 sty­cz­nia 2014

Po raz trzeci Gale­ria Biel­ska BWA w Bielsku-​Białej zaprasza miłośników kina na pro­jekcję filmów krótkome­trażowych z najnowszej edy­cji znanego między­nar­o­dowego fes­ti­walu Future Shorts, który obe­j­muje swym zasięgiem 90 kra­jów świata. 17 sty­cz­nia 2014 r. prezen­towana będzie pier­wsza z czterech sezonowych edy­cji roku 2014 – Future Shorts Win­ter Sea­son, a w jej pro­gramie, jak zwykle, najlep­sze świa­towe kino krótkometrażowe.

czy­taj dalej

Kabaret Hrabi dla miłośników dobrego humoru 3 sty­cz­nia 2014

Kabaret Hrabi pojawi się w Bielsku-​Białej ze swoim nowym spek­tak­lem pt. „Gdy powiesz: tak” już 12 sty­cz­nia 2014 roku. Bo gdy powiesz: „Nie” – ominie Cię widok potar­ganego i zwlec­zonego fac­eta na two­jej kanapie, ominie Cię jej wieczne narzekanie i zajęta w strate­gicznych chwilach łazienka. Prze­myśl to! Jeszcze możesz rzu­cić welonem, krawa­tem… czym tam chcesz, i gnać przed siebie ile sił. Ku wol­ności, ku pustce.

czy­taj dalej

Kar­nawałowy kon­cert Syl­wii Grzeszczak w Bielsku-​Białej 30 grud­nia 2013

Syl­wia Grzeszczak to wokalistka, kom­pozy­torka oraz autorka tek­stów, słowem – kobi­eta o wielu tal­en­tach. Jej utwory można usłyszeć we wszys­t­kich rozgłoś­ni­ach radiowych, a nowe piosenki szy­bko stają się hitami i biją reko­rdy pop­u­larności. W 2014 roku artys­tka rusza w ekskluzy­wną trasę kon­cer­tową i zawita także do Bielska-​Białej – już 25 sty­cz­nia zagra w Hali pod Dębowcem!

czy­taj dalej

Hobbit” — Sylwestrowy Mara­ton w biel­skim Heliosie! Wygraj bilety 29 grud­nia 2013

31 grud­nia 2013 roku w biel­skim Kinie Helios odbędzie się Mara­ton Syl­we­strowy z Hob­bitem! Na zakończe­nie starego roku może­cie wyruszyć w niezwykłą podróż w towarzys­t­wie hob­bita Bilbo Bag­ginsa, czar­o­dzieja Gan­dalfa i trzy­nastu kras­noludów. O północy zatrzy­ma­cie się na chwilę, aby lampką szam­pana ucz­cić Nowy 2014 Rok, po czym wyruszy­cie w dal­szą, pełną niezwykłych wydarzeń i mag­icznych postaci drogę na spotkanie ze smok­iem Smaugiem. Sami zde­cy­du­je­cie, w jakim wymi­arze przy­wita­cie nowy rok. Do wyboru wer­sja 2D lub 3D! Z Bab­skim Biel­skiem może­cie wygrać pod­wójne zaprosze­nie na maraton!

czy­taj dalej

Grud­niowe funkrock­owe brzmie­nie w Biel­sku 20 grud­nia 2013

Należysz do grupy wiel­bi­cieli funkrock­owego brzmienia? Z pewnoś­cią ucieszy się wiado­mość, że już 21 grud­nia 2013 r. w Kaw­iarni Teatral­nej Pod Sceną obędzie się kon­cert final­isty „the Voice od Poland” Juliusza Kamila, lid­era i wokalisty leg­en­darnej for­ma­cji „Funk Machine”.

czy­taj dalej

Anioły z kolekcji Macaka można już oglą­dać w biel­skim ROK-​u! 19 grud­nia 2013

Region­alny Ośrodek Kul­tury zaprasza na wys­tawę aniołów z bogatej kolekcji Leszka Macaka pt. „Strażnicy nieba i ziemi”. Ekspozy­cja jest okazją do przyjrzenia się, na jak liczne sposoby można przed­staw­iać bos­kich posłańców. Będzie można ją oglą­dać do 17 sty­cz­nia 2014 r.

czy­taj dalej

Malarstwo Agaty Radomińskiej w Galerii Wzgórze 18 grud­nia 2013

Do 30 sty­cz­nia 2014 roku potrwa wys­tawa malarstwa Agaty Radomińskiej „Kolory Energii” w biel­skiej Galerii Wzgórze. Artys­tka inspiruje się przede wszys­tkim zależnoś­ci­ami i relac­jami między­ludzkimi. Kolory i ich ener­gia, bijąca z prac, mają znaczenie…

czy­taj dalej

Gooral będzie pro­mował nowy album w Rudeboy’u! 17 grud­nia 2013

Bet­ter place” — tak nazywa się najnowszy album Goorala, z którym pojawi się w swoim rodzin­nym Biel­sku już 25 grud­nia 2013 roku! Pre­miera krążka przekładana była od ponad roku, co zaowocow­ało pow­staniem mate­ri­ału bez przy­pad­kowych dźwięków, dopra­cow­anego pod każdym wzglę­dem. Gooral, zami­ast powierzyć zmik­sowanie i mas­ter­ing w ręce stu­dio, sam pod­jął się ogrom­nej i żmud­nej pracy z tym związanej. Przy albu­mie pra­cow­ali także Anna Rogowska, Maciej Szy­monow­icz, Piotr Gawron, Jan Mędrala i Adri­anna Styrcz.

czy­taj dalej

Must have na grud­niowy wieczór 13 grud­nia 2013

Jakiś czas temu przy­go­towałam dla Was zestaw na październikowy wieczór, a w związku z tym, że mamy już grudzień, za oknem biało, sza­lał jakiś Ksaw­ery, na dro­gach korki i najchęt­niej nie opuszcza­l­ibyśmy ciepłego domu, przy­go­towałam kole­jny zestaw na wieczór przy gorą­cym kubku czegoś…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.