Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Żeńska płeć kina — fil­mowe portrety kobiet cz.II 6 października 2011

W kole­jnej odsłonie „Żeńskiej płci kina” przed­staw­iam bohaterki z filmów: „Nic oso­bis­tego” i „Futro: portret wyobrażony Diane Arbus”. Wybrałam właśnie te dwie posta­cie kobiece, chcąc ukazać ich antag­o­nisty­czne pode­jś­cie do życia. Anne („Nic oso­bis­tego”) prezen­tuje chęć zjed­na­nia się z siłą przy­rody, z tym co pier­wotne, odci­na­jąc się od cywiliza­cji. Nato­mi­ast Diane („Futro: portret wyobrażony Diane Arbus”), to przykład artysty­cznej duszy, idącej przez życie, często wbrew sobie, śladami wymogów norm i obyczajów.

czy­taj dalej

IV Foto Art Fes­ti­wal 5 października 2011

W dni­ach od 14 – 30 października 2011w Galerii Biel­skiej BWA prezen­towanych będzie pięć z ponad dwudzi­estu dużych wys­taw czwartej edy­cji między­nar­o­dowego fes­ti­walu fotografii.

czy­taj dalej

40. Bien­nale Malarstwa Pol­skiego „Biel­ska Jesień 20114 października 2011

Biel­ska Gale­ria BWA zaprasza 4 listopada o godz. 17.00 na otwar­cie 40. Bien­nale Malarstwa „Biel­ska Jesień 2011” oraz ogłosze­nie wyników konkursu. Wys­tawa potrwa do 30 grud­nia 2011 roku.

czy­taj dalej

Zła­many Szla­ban 3 października 2011

XXII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny BEZ GRANIC zakońc­zony! O nagrod­zonych przed­staw­ieni­ach przeczyta­cie dalej…

czy­taj dalej

Biel­skie Cen­trum Kul­tury zaprasza 29 wrześ­nia 2011

Biel­skie Cen­trum Kul­tury prz­go­towało na październiku ciekawą ofertę kul­tur­alną. O szczegółach tych imprez może­cie przeczy­tać poniżej.

czy­taj dalej

Fil­mowy Mon­taż w Bielsku-​Białej 29 wrześ­nia 2011

To Sto­warzysze­niu Mon­taż zawdz­ięczamy m.in. Objaz­dowy Fes­ti­wal Fil­mowy Watch Docs, pokaz filmów o tem­atyce gen­der, czy cykl niemych filmów z muzyką na żywo, pod nazwą „Głośné Kino Nieme”. Dzi­ałają już od wielu lat i na szczęś­cie nie zamierzają przes­tać. Jeśli jeszcze ich nie zna­cie, roz­mowa z Marzeną Kocurek, wiceprezes Sto­warzyszenia, przy­bliży Wam szczegóły ich działalności.

czy­taj dalej

Nowe wys­tawy w Galerii Wzgórze 28 wrześ­nia 2011

W Galerii Wzgórze w Bielsku-​Białej nastąpi dzisiaj otwar­cie dwóch nowych wys­taw. W najbliższym cza­sie będziecie mogły zobaczyć efekty współpracy pol­s­kich i węgier­s­kich artys­tów oraz prace absol­wenta ASP w Krakowie.

czy­taj dalej

Już dziś rusza Fes­ti­wal Bez Granic! 28 wrześ­nia 2011

Dziś rozpoczyna się XXII Między­nar­o­dowy Fes­ti­wal Teatralny BEZ GRANIC , którego Bab­skie Biel­sko jest patronem medi­al­nym. W różnorod­nym pro­gramie tegorocznego fes­ti­walu, odby­wa­jącego się pod patronatem pol­skiej prezy­dencji w Unii Europe­jskiej, zna­jdziemy przed­staw­ienia nagradzane na fes­ti­walach i abso­lutne nowości, dzieła autorów współczes­nych i klasykę, artys­tów offowych i gwiazdy pier­wszej wielkości. 

czy­taj dalej

Filmy na samotny wieczór 22 wrześ­nia 2011

Dziś kole­jna odsłona cyklu recen­zji Wiec­zory z filmem. Tym razem pole­camy Wam obrazy, które ide­al­nie nadają się na samotne wiec­zory przed telewiz­orem. Kiedy za oknem ulewa, w domu pusto, a Wy macie ochotę na chwilę relaksu i wyciszenia, spotka­j­cie się z bohat­erami filmów, które spec­jal­nie dla Was znalazła nasza fil­moz­naw­czyni Monika Gleindek.

czy­taj dalej

W poszuki­wa­niu szczęś­cia 21 wrześ­nia 2011

W najbliższą sobotę wybierz­cie się na wykład o poszuki­wa­niu szczęś­cia. Wykład Agnieszki Przybyły-​Dumin towarzyszy wys­tawie „Szczęś­cie w nieszczęściu”

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.