Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

O Foto Art Fes­ti­walu oraz współczes­nej fotografii – roz­mowa z Inez Baturo 19 wrześ­nia 2011

Inez Baturo — artys­tka fotografik, funda­torka i wiceprezes Fun­dacji Cen­trum Fotografii, współza­łoży­cielka Galerii Fotografii B&B w Bielsku-​Białej oraz jedna z orga­ni­za­torek i dyrek­tor pro­gramowy FotoArt­Festi­walu, którego IV edy­cja rusza już 14-​tego października.

czy­taj dalej

Żeńska płeć kina — fil­mowe portrety kobiet 13 wrześ­nia 2011

Rozpoczy­namy cykl zaty­tułowany „Żeńska płeć kina”, w którym zaprezen­tu­jemy najbardziej wyraziste i znami­enne fil­mowe portrety kobiet. Tym samym będzie to zachęta do zapoz­na­nia się z wartoś­ciowymi pro­dukc­jami fil­mowymi. Poprzez wybór poszczegól­nych filmów udowod­nimy, że świa­towa i pol­ska kine­matografia wcale nie jest zdomi­nowana przez mężczyzn i że najważniejsza w filmie jest kobi­eta. Nie ta słaba, niewyrazista, trak­towana jako obiekt pożą­da­nia, a spełniona i wal­cząca o swoje marzenia. Przed­staw­imy kino z kobiecego punktu widzenia.

czy­taj dalej

Konkurs na najlep­szy auto­portret kobiecy! 13 wrześ­nia 2011

Bab­skie Biel­sko wraz z Dianą Łapin, która pod­czas drugiej edy­cji Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Biel­sko spec­jal­nie dla Was poprowadz­iła warsz­taty fotograficzne, ogłasza konkurs na najlep­szy auto­portret. Do wygra­nia pro­fesjon­alna mini sesja zdjęciowa!

czy­taj dalej

Muzy­czny wrze­sień w Biel­skim Cen­trum Kul­tury 11 wrześ­nia 2011

Biel­skie Cen­trum Kul­tury i Dom Muzyki zapraszają Was we wrześniu na muzy­czne wydarzenia. O szczegółach przeczy­ta­j­cie dalej.

czy­taj dalej

Nad­przy­rod­zone moce w BWA 7 wrześ­nia 2011

Zapowiadana wys­tawa Kamila Kuskowskiego „Szczęś­cie w nieszczęś­ciu” w Biel­skiej Galerii BWA została już otwarta. Wcześniejsza zapowiedź na naszym por­talu była dość zdawkowa, ponieważ artysta nie zdradzał szczegółów pre­mierowego projektu. Teraz może­cie przeczy­tać o ekspozy­cji i obe­jrzeć fotorelację z wernisażu.

czy­taj dalej

II Fes­ti­wal Make It Your­self już za nami! 6 wrześ­nia 2011

Liczne warsz­taty, pod­czas których nadawano rzec­zom drugie życie, kon­certy dla miłośników różnych gatunków muzy­cznych, wymi­ana rzeczy we freeshopie i wiele innych atrakcji czekało na uczest­ników II Fes­ti­walu Make It Your­self, który odbył się 19 – 21 sierp­nia w Cieszynie.

czy­taj dalej

Foto Art Fes­ti­wal już po raz czwarty w Bielsku-​Białej 6 wrześ­nia 2011

Już po raz czwarty od 14 do 30 października 2011 w ramach Foto Art Fes­ti­wal w Bielsku-​Białej będziemy mogli obe­jrzeć prace artys­tów fotografików z całego świata. Autorzy Wys­taw Głównych to wybitni artyści z ponad 20 kra­jów świata. Więk­szość nazwisk prezen­towana będzie w Polsce po raz pier­wszy i tylko w Bielsku-​Białej. 

czy­taj dalej

Filmy na wieczór z facetem 5 wrześ­nia 2011

czy­taj dalej

Pod czarnym smok­iem”. Odcinek 2 5 wrześ­nia 2011

Dzisiaj pub­liku­jemy drugi odcinek naszej powieści. Koniecznie przeczytajcie!

czy­taj dalej

Wrze­sień w Biel­skiej Galerii BWA 1 wrześ­nia 2011

Biel­ska Gale­ria BWA przy­go­towała we wrześniu kilka ciekawych wydarzeń artysty­cznych. Od drugiego wrześ­nia może­cie obe­jrzeć 2 wys­tawy: „Szczęś­cie w nieszczęś­ciu” pro­jektu Kamila Kuskowskiego, artysty, który tym razem zmierzył się z naszą współczesną wiarą w przesądy i zabobon­noś­cią oraz wys­tawę abstrak­cyjnego malarstwa Mał­gorzaty Szy­mankiewicz pt. „Background”.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.