Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Białe małżestwo” Różewicza na deskach biel­skiego Teatru! 26 listopada 2013

Zaled­wie kilka dni dzieli nas od jed­nej z najbardziej wyczeki­wanych pre­mier w biel­skim Teatrze Pol­skim. 7 grud­nia 2013 r. pier­wszy raz na jego deskach pojawi się „Białe małżeństwo” — znana i kon­trow­er­syjna sztuka Tadeusza Różewicza. Pre­miera wzbudza takie emocje, że — jak czy­tamy na stronie teatru — sztuka będzie grana na Dużej Sce­nie (w początkowym zamyśle miała pojawić się na Małej).

czy­taj dalej

ART.ZATRZYMANI. Kulturo-​twórcy w obiek­ty­wie 21 listopada 2013

Wczo­raj, 21 listopada 2013 r., odbył się wernisaż wys­tawy fotograficzno-​multimedialnej prac Alicji Jakimów. Ekspozy­cja nosi nazwę „ART.ZATRZYMANI. Portrety wyjątkowych artys­tów” i będzie ją można oglą­dać w Domu Kul­tury Włók­niarzy do 3 grud­nia tego roku. Co istotne — mate­ri­ały przed­staw­iają syl­wetki najs­tarszych twór­ców kul­tury Bielska-​Białej.

czy­taj dalej

Lit­er­ackie pogranicze. Spotkanie z Grze­gorzem Miecu­gowem 20 listopada 2013

Dla miłośników „Szkła kon­tak­towego” i „Faktów24” mamy wielką niespodziankę — 27 listopada 2013 r. w naszym mieś­cie będzie można spotkać się z dzi­en­nikarzem Grze­gorzem Miecu­gowem w budynku Książnicy Beskidzkiej!

czy­taj dalej

Czesław Śpiewa pro­muje nową płytę w Biel­sku 19 listopada 2013

Fani zespołu Czesław Śpiewa już niebawem będą mieli okazję usłyszeć grupę na żywo w Biel­skim Cen­trum Kul­tury, ponieważ zespół ruszył w trasę i pro­muje swoją nowa pytę kon­cer­tową! Kon­cert odbędzie się 21 listopada 2013 r.

czy­taj dalej

Igrzyska śmierci” — maraton w Heliosie! Konkurs 18 listopada 2013

22 listopada 2013 r. w biel­skim kinie Helios (w Galerii Sfera) odbędzie się Mini Mara­ton „Igrzyska Śmierci”, pod­czas którego będzie można zobaczyć zarówno pier­wszą część z cyklu ekraniza­cji powieści Suzanne Collins, jak i — pre­mierowo — drugą, „W pierś­cie­niu ognia”.

czy­taj dalej

Biel­ska Jesień 2013 — sur­re­al­isty­cznie i barokowo 15 listopada 2013

8 listopada tego roku w Galerii Biel­skiej BWA w Bielsku-​Białej ogłos­zono wyniki cieszącego się wielką pop­u­larnoś­cią konkursu w ramach 41. Bien­nale Malarstwa “Biel­ska Jesień 2013”. Dzień później, 9 listopada, odbyło się otwar­cie pokonkur­sowej wys­tawy, która potrwa do końca grud­nia 2013 roku. Wstęp na nią jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Podróże w kul­turze: Dzień Kul­tury Cel­ty­ck­iej 14 listopada 2013

Kul­tura Celtów wzbudza powszechne zain­tere­sowanie także w cza­sach obec­nych, a jej świadectwa możemy podzi­wiać na rozległych obszarach Europy. Chyba żadna dawna cywiliza­cja nie fas­cynuje tak wielu ludzi. Jeśli należysz do tej grupy, to z pewnoś­cią zain­tere­suje cię fakt, że 16 listopada 2013 r. w Domu Kul­tury im. Wik­torii Kubisz odbędzie się pier­wsza impreza z cyklu „Podróże w kul­turze”, poświę­cona właśnie Celtom.

czy­taj dalej

Mateusz Damięcki — aktor nieprzy­pad­kowy 13 listopada 2013

W min­iony week­end na deskach biel­skiego teatru można było oglą­dać wspani­ały duet aktorski Mateusza Damięck­iego i Bartłomieja Kasprzykowskiego. Aktorzy przy­jechali do Teatru Pol­skiego ze swoją sztuką „Kamie­nie w kieszeni­ach”. Korzys­ta­jąc z tej okazji postanow­iłam poroz­maw­iać z Panem Mateuszem Damięckim. Spec­jal­nie dla czytel­niczek i czytel­ników Bab­skiego Biel­ska aktor opowiedział o swo­jej pracy, o teatrze, o filmie i o tym, do czego tęskni dziś najbardziej…

czy­taj dalej

Orch­esta Of Spheres i High Wolf w Teatrze Pol­skim 8 listopada 2013

Już 10 listopada 2013 r. w Teatrze Pol­skim w Bielsku-​Białej odbędą się dwa kon­certy wyjątkowych wykon­aw­ców. Usłyszymy nowoze­landzki zespół Orches­tra Of Spheres oraz Fran­cuza Higha Wolfa. Kon­certy odbędą się w ramach 22. Fes­ti­walu Ars Cameralis.

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Kul­tury Czeskiej 7 listopada 2013

W dni­ach od 12 do 14 listopada 2013 r. w Biel­sku odbędzie się Fes­ti­wal Kul­tury Czeskiej. Będzie on wspani­ałą okazją do zapoz­na­nia się z dorobkiem kul­tur­owym naszych połud­niowych sąsi­adów. Fes­ti­wal będzie trwał trzy dni.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.