Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Kul­tura

Intere­sują Cię wydarzenia kul­tur­alne i rozry­wkowe dziejące się na Podbeskidziu? Chcesz poz­nać, czym żyje Biel­sko i oko­lice? Już żadna ważna impreza Cię nie ominie! Oprócz zapowiedzi czekają na Ciebie wywiady ze znanymi ludźmi i relacje z ciekawych wydarzeń.

Waglewski Fisz Emade zagrają w Kętach 6 listopada 2013

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza 8 listopada 2013 r. o godz. 19.00 na kon­cert rozpoczy­na­jący trasę, pro­mu­jącą nową płytę Rodziny Waglews­kich — „Matka, Syn, Bóg”. Po pię­ciu lat­ach od wyda­nia platynowej „Męskiej Muzyki” z nową płytą powraca pro­jekt Waglewski Fisz Emade!

czy­taj dalej

Brzmie­nie: Los Campesinos!, Sky Fer­reira, Lady Gaga 5 listopada 2013

Miałem duży prob­lem, aby przeprowadzić się z pięknego Biel­ska do Katowic. Brud­nych, szarych, śmierdzą­cych i smut­nych Katowic — to często słyszę. Miejsce to okazało się niesamowite w swoim zim­nym mod­ern­izmie, wsze­chobec­nej tech­nice, szarych blokach i pokazu­ją­cym się na każdej z ulic sur­re­al­isty­cznym absur­dzie. Z każdym kole­jnym dniem kocham Katow­ice coraz bardziej. Zacząłem zauważać, że z muzyką jest tak samo. Coś, co uważa się za nudne, smut­nie przewidy­walne, coś, co jest niespraw­iedli­wie skreślone na początku, często okazuje się być nieoczy­wiś­cie piękne. Takie właśnie są te płyty.

czy­taj dalej

Lubię Film: Między wier­szami 4 listopada 2013

W filmie „Między wier­szami” zobaczymy his­torię, obok której trudno jest prze­jść obo­jęt­nie. Jest to jedna z tych warst­wowych opowieści, które swoją budową przy­pom­i­nają rosyjskie matrioszki.

czy­taj dalej

Tal­iz­man Sukcesu: kon­cert przed­konkur­sowy w Sali Redu­towej 31 października 2013

Tal­iz­man Sukcesu to wydarze­nie wyjątkowe nie tylko w skali naszego regionu, ale i całego kraju. To tu uzdol­nieni muzy­cznie i tanecznie młodzi ludzie z różnych kra­jów spo­tykają się, wspól­nie prezen­tują i stają do konkursu. Tym razem fes­ti­wal odbędzie się w dni­ach 7 – 10 listopada 2013 r. W czwartek, 7 listopada, zespoły wezmą udział w kon­cer­cie przed­konkur­sowym w biel­skiej Sali Redu­towej. Wstęp na niego jest bezpłatny!

czy­taj dalej

Roma Ligocka — dzieła i pro­jekty 30 października 2013

Roma Ligocka – malarstwo” to tytuł wyjątkowej wys­tawy, którą od 25 października 2013 r. możemy oglą­dać w biel­skim Muzeum. Wyjątkowej, bo pier­wszej, która przed­stawia w uję­ciu restro­spek­ty­wnym malarstwo i pro­jekty kostiumów scenicznych Romy Ligock­iej. W skład ekspozy­cji wchodzi 76 prac artys­tki, a także właśnie prezen­tacja dorobku kostiu­mo­log­icznego, złożonego z 31 prac.

czy­taj dalej

Mara­ton Hal­loween pod znakiem Kinga. Wygraj bilety! 30 października 2013

Już 31 października 2013 r. w kinie Helios w Bielsku-​Białej odbędzie się Mara­ton Hal­loween! Trady­cyjnie już pojawi się pod­czas niego zestaw hor­rorów, na który składać się będą trzy ekraniza­cje powieści grozy mis­trza gatunku – Stephena Kinga, a także „Ist­nie­nie”, które zobaczymy pre­mierowo. Bab­skie Biel­sko poleca spędze­nie tej niesamowitej nocy w kinie i zaprasza na konkurs, w którym do wygra­nia jest jedna pod­wójna wejś­ciówka na maraton!

czy­taj dalej

Domowe Melodie zabrzmią w Teatrze Pol­skim 29 października 2013

Zabawa kon­wencją i stylem, liczne wpływy folkowo-​popowe, debi­u­tancka płyta, a na niej niemalże „chałup­niczo” nagry­wane utwory… Mieszanka tych czyn­ników zade­cy­dowała, że Domowe Melodie pokochały tysiące Polaków. 17 listopada 2013 roku będziemy goś­cili muzyków w Bielsku-​Białej. Na deskach Teatru Pol­skiego tym razem zabrzmią właśnie Domowe Melodie!

czy­taj dalej

Fes­ti­wal Kul­tury Węgier­skiej już dziś! 29 października 2013

Węgry najczęś­ciej kojarzymy z ostrą i pikantną kuch­nią, dzi­wnie brzmią­cym dla nas językiem, który jest trudny do powtórzenia, oraz dobrym winem. Wszys­tkie osoby zain­tere­sowane tym pięknym kra­jem Książnica Beskidzka zaprasza do udzi­ału w Fes­ti­walu Kul­tury Węgier­skiej już dziś, 29 października 2013 roku, o godzinie 17.00.

czy­taj dalej

Kon­cert „Barocco sem­pre giovane” — barok wciąż młody! 29 października 2013

Już dziś, 29 października 2013 roku, o godzinie 18.00 w Domu Muzyki odbędzie się kon­cert w ramach XIV Fes­ti­walu Muzyki Organowej, pod­czas którego usłyszymy orkiestrę z Hradca Kralove. Zespół wykona pro­gram muzy­czny wiel­kich kom­pozy­torów barokowych, takich jak na przykład Pietro Anto­nio Locatelli, Johann Sebas­t­ian Bach, Wolf­gang Amadeus Mozart, Jan Jiři Benda, Charles-​Marie Widor, Luboš Sluka czy Georg Friedrich Händel.

czy­taj dalej

Broad­way Street — show w Teatrze Pol­skim 28 października 2013

Na sce­nie biel­skiego Teatru już 20 listopada 2013 roku będziemy mieli niepow­tarzalną okazję zobaczyć świa­towej sławy musi­cal, obe­j­mu­jący dwa stule­cia jego ist­nienia. Wielkie prze­boje w trzech językach, między­nar­o­dowa obsada i pol­ska scena. Taniec, śpiew, gra świateł i cieni. To właśnie Broad­way Street! — zachę­cają organizatorzy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.