Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

II. Chary­taty­wny Mara­ton Zumba Fit­ness dla Łukaszka 3 lipca 2014

27 lipca 2014 roku, w niedzielę, baw­iąc sie i spala­jąc setki kalorii będziemy mogły pomóc w zbiera­niu fun­duszy na lecze­nie i skom­p­likowany zabieg Łukaszka Łakomego. Ten 3,5-letni, pogodny chłopczyk cierpi między innymi na wrod­zony brak jelita cienkiego i czterokończynowe porażenie.

czy­taj dalej

Żyj zdrowo, czyli prozdrowot­nie w Kubiszówce 24 czer­wca 2014

Dom Kul­tury im. Wik­torii Kubisz w Bielsku-​Białej oraz ING Towarzystwo Ubez­pieczeń na Życie S.A. zapraszają kobi­ety na spotkanie w ramach pro­fi­lak­ty­cznej kam­panii dla kobiet pod nazwą „Żyj zdrowo. Nie daj się zaskoczyć rakowi”, które odbędzie się już jutro, 28 czer­wca 2014 roku. Wstęp wolny!

czy­taj dalej

Broń się! Bezpłatne warsz­taty samoo­brony dla kobiet 20 czer­wca 2014

Szkoła walki wręcz i samoo­brony Feniks Bielsko-​Biała we współpracy z BBOSiR orga­nizuje bezpłatne warsz­taty samoo­brony dla kobiet w lipcu i sierp­niu 2014 roku. Grupą docelową są dziew­częta ze szkół pon­adg­im­naz­jal­nych, ale udział w szkole­ni­ach może wziąć każda z nas! Wszys­tko to, by czuć się pewniej, bez­pieczniej i umieć się obronić.

czy­taj dalej

Jak udzielić pier­wszej pomocy dziecku? Szkole­nie 9 czer­wca 2014

W ramach drugiego spotka­nia Biel­skiego Klubu Rodz­ica 17 czer­wca 2014 roku odbędzie się szkole­nie, którego tem­atem będzie udzielanie pier­wszej pomocy dziecku. Jest to wiedza prak­ty­czna, którą każda z nas powinna posiąść, nawet jeśli nie ma na co dzień kon­taktu z dziećmi. Dobrze jest wiedzieć, jak skutecznie pomóc. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem szkole­nie. Polecamy!

czy­taj dalej

Kobi­ety dostaną… różowe kartki 4 czer­wca 2014

Razem wygramy z rakiem piersi” to akcja, która odbędzie się 8 czer­wca 2014 roku w całej Polsce. Na Podbeskidziu będzie miała miejsce 7 czer­wca, w Komorow­icach, w ramach II. Dnia Przy­jaciół Piłki Nożnej. W cza­sie jej trwa­nia kobi­ety będą otrzymy­wać „różowe kartki” — zaproszenia na bada­nia piersi.

czy­taj dalej

Dzień Dziecka zacznij od śniada­nia! 30 maja 2014

Pol­skie dzieci odży­wiają się źle. 90 proc. maluchów w wieku od roku do trzech lat je za dużo soli, a 80 proc. spożywa za dużo cukru, ich dieta jest zbyt uboga w wapń i wit­a­m­inę D. Podob­nie jak młodzież w wieku 10 – 17 lat, która je za mało warzyw, za to każdego dnia wyp­ija około dwóch szk­lanek słod­zonych napo­jów i dwa razy dzi­en­nie sięga po słod­kie oraz słone przekąski. Pol­skie dzieci nie jedzą również śniadań, ponad 20 proc. zadeklarowało, że je pier­wszy posiłek od jed­nego do trzech razy w tygodniu.

czy­taj dalej

Zum­bat­hon dla Ama­zonek 29 maja 2014

9 sierp­nia 2014 roku odbędzie się cztero­godzinny Mara­ton Chary­taty­wny Zumba Fit­ness w Biel­sku Białej na rzecz Sto­warzyszenia Ama­zonek „Zum­bat­hon dla Ama­zonek”. Całość imprezy będzie miała miejsce na Hali pod Dębowcem.

czy­taj dalej

Bezbronne kobi­ety? Roz­mowa z Mał­gorzatą Kaute-​Zarębską 22 maja 2014

Każda kobi­eta ma prawo czuć się bez­piecznie, wiedzieć, w jaki sposób może obronić się przed atakiem i zaczep­kami. Nie każda z nas jed­nak potrafiłaby poradzić sobie z napast­nikiem. O tym, na czym pole­gają zaję­cia samoo­brony dla kobiet, co każda z nas może zyskać, uczest­nicząc w nich, a także o moto­cyk­lach, pracy na uczelni i rodzinie opowiada Bab­skiemu Biel­sku Mał­gorzata Kaute-​Zarębska, która razem z mężem – Krzysztofem Zaręb­skim – prowadzi Kul­tową Siłownię BKS w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Pier­sią, mamo! O karmie­niu w miejs­cach pub­licznych. Hap­pen­ing 21 maja 2014

Z okazji Ogólnopol­skiego Tygod­nia Pro­mocji Karmienia Pier­sią, w ramach Fes­ti­walu Rodzi­cielstwa, Biel­ski Klub Rodz­ica orga­nizuje hap­pen­ing, który pokaże, jak ważné jest karmie­nie pier­sią zarówno dla dziecka, jak i dla matki. Akcja będzie się odby­wała 1 czer­wca 2014 roku, w cen­trum Bielska.

czy­taj dalej


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.