Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Warsz­taty Mamo, To Ja w Bielsku-​Białej 3 wrześ­nia 2013

Po waka­cyjnej prz­er­wie ruszają ponownie bezpłatne Warsz­taty „Mamo, To Ja”. Spotka­nia kierowane są do rodz­iców spodziewa­ją­cych się dziecka oraz rodz­iców z dziećmi w przedziale wiekowym 0 – 1 lat. Tylko jesienią warsz­taty odbędą się aż w 16 mias­tach na tere­nie całej Pol­ski, w Bielsku-​Białej zagoszczą już 10. września.

czy­taj dalej

Bezpłatne kon­sul­tacje i bada­nia USG 4D dla przyszłych mam! 3 wrześ­nia 2013

Fun­dacja „Szczęśliwe Macierzyństwo” Odety Moro-​Figurskiej i biel­skie Cen­trum Hand­lowe Auchan zapraszają kobi­ety w ciąży, młode mamy i rodz­iców na bezpłatne kon­sul­tacje i bada­nia USG 4D w ramach akcji „Szczęśliwa mama, szczęśliwe dziecko”, która odbędzie się już w dni­ach 2122 wrześ­nia. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarzenie.

czy­taj dalej

Pły­wanie i nie tylko. Ksz­tał­tuj ciało i dobrze się baw! 28 sierp­nia 2013

Chci­ałabym trochę schud­nąć, poprawić kondy­cję, ale nie lubię się męczyć…”, „Mam pracę siedzącą i brakuje mi ruchu…”. Jeśli możesz pod­pisać się pod którymś z tych zdań, najwyższy czas, byś poz­nała dobrodziejstwa, jakie płyną z reg­u­larnych wizyt na base­nie. Na początek wystar­czy wspom­nieć o łatwym i przy­jem­nym ksz­tał­towa­niu ciała, a także o zbaw­i­en­nym wpły­wie pły­wa­nia na nasze zdrowie.

czy­taj dalej

Oddaj krew na Pod­walu! 26 sierp­nia 2013

Prob­lemy z jakimi borykają się stacje krwio­daw­stwa, zwłaszcza w okre­sie waka­cyjnym, nie są tajem­nicą. Już 30 sierp­nia wszyscy chętni biel­szczanie będą mogli pomóc, uczest­nicząc w zbiórce krwi. Spec­jalny auto­bus do poboru krwi dostępny będzie od godziny 14.00 na ulicy Pod­wale 33, obok siedz­iby firmy Wide-​In – inic­ja­tora akcji.

czy­taj dalej

Bab­ska Wspinaczka w biel­skim CSG Trango. Zapraszamy! 23 sierp­nia 2013

Bab­skie Biel­sko i Cen­trum Sportów Górs­kich Trango mają zaszczyt zaprosić wszys­tkie Panie na bezpłatną wspinaczkę pod okiem przys­to­jnych instruk­torów, która odbędzie się 30 sierp­nia! Wspól­nej wiec­zornej zabawie będzie towarzyszyła prelekcja, szy­bki kurs aseku­racji, a także dodatkowe atrakcje.

czy­taj dalej

Street Pole Dance — miejskie akrobacje już w sobotę 22 sierp­nia 2013

Eroty­czny wiz­erunek tańca na rurze i stereo­typy na temat tego typu zaję­cia zaczy­nają blaknąć. Obec­nie pole dance coraz częś­ciej kojarzy się nam z akro­batyką i sportem, a szkoły, które ofer­ują taki rodzaj akty­wności, możemy spotkać w każdym mieś­cie. 24 sierp­nia w Bielsku-​Białej będziemy mieli okazję wziąć udział w zaję­ci­ach street pole dance. Jak nazwa wskazuje, to prze­niesie­nie akrobacji w przestrzeń miejską. Będzie się działo!

czy­taj dalej

Nadeszły suche dni? Nie pękaj — naw­ilżaj! 20 sierp­nia 2013

Suchość pochwy, związana ze spad­kiem ilości estro­genów, to prob­lem coraz więk­szej liczby kobiet. Najczęś­ciej dotyka pań w okre­sie okołomenopauzal­nym i właśnie dlat­ego przez wiele osób jest błęd­nie kojar­zona wyłącznie z przek­wi­taniem. Tym­cza­sem, z suchoś­cią pochwy mogą się także borykać mamy po urodze­niu dziecka, kobi­ety dłu­gotr­wale przyj­mu­jące leki, sto­su­jące antykon­cepcję hor­mon­alną czy też zma­ga­jące się z nawro­towymi stanami zapalnymi. 

czy­taj dalej

Koś­ci­elec i Przełęcz Krzyżné czekają na odważnych 14 sierp­nia 2013

Biel­ski odd­ział Pol­skiego Towarzystwa Tatrza­ńskiego zaprasza na wycieczkę w Tatry Wysokie z niesamow­itymi widokami, w której będziemy mogli wziąć udział już w dni­ach 31 sierp­nia — 1 wrześ­nia (week­end). Trasa poprowadzi przez obszary pol­s­kich Tatr — Koś­ci­elec i Krzyżné.

czy­taj dalej

Pobieg­nij biel­ską Doliną Wapi­enicy! 13 sierp­nia 2013

O tym, że Dolina Wapi­enicy to piękne miejsce, nie trzeba biel­szczan przekony­wać. Już 17 sierp­nia będą mogli wziąć udział w drugiej odsłonie Grand Prix Wapi­enicy 2013. Bieg o dłu­gości 6 km poprowad­zony zostanie przez tereny Zespołu Przyrodniczo-​Krajobrazowego Dolina Wapi­enicy, wzdłuż niebieskiego szlaku ul. Zapory.

czy­taj dalej

Prze­badaj piersi, uratuj życie. Bezpłatne bada­nia już jutro w Sferze 9 sierp­nia 2013

Do 10 sierp­nia na parkingu przed Galerią Sfera (Gale­ria I) w Bielsku-​Białej stoi nowoczesny mam­mobus, wykonu­jący bezpłat­nie badanie piersi. Prze­badać mogą się wszys­tkie panie w wieku od 50 do 69 roku. Warto sko­rzys­tać z możli­wości zad­ba­nia o własne zdrowie!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.