Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Jak pielęg­nować włosy małego dziecka? 19 lipca 2013

Im bardziej dbamy o włosy dziecka, tym lep­iej. Masu­jąc głowę dziecka, wzmac­ni­amy cebulki włosowe, czesząc– popraw­iamy ukr­wie­nie skóry głowy, sto­su­jąc odpowied­nie preparaty do mycia włosów– dbamy o skórę głowy, pielęgnu­jemy włosy, odży­wiamy je, pozostaw­iamy lśnią­cymi i miłymi w dotyku.

czy­taj dalej

Bieg na Tyniok. Relaks i rywal­iza­cja 17 lipca 2013

Bieg na Tyniok to nie tylko rywal­iza­cja, ale też relaks w otocze­niu pięknych miejsc i podzi­wianie siel­s­kich widoków. W biegu udział będzie można wziąć w niedzielę, 21 lipca, w Koniakowie.

czy­taj dalej

Oddaj krew! Czas wakacji to najlep­szy moment 15 lipca 2013

Odd­a­jąc krew, poma­gasz innym, a także wiesz, że zro­biłeś coś dobrego. Ta przy­jemna świado­mość może się stać udzi­ałem więk­szości z nas. Bo krwio­dawcą może zostać każda zdrowa osoba w wieku 18 – 65 lat, o masie ciała przy­na­jm­niej 50 kg. W Bielsku-​Białej, jego okoli­cach i Żywcu w ciągu lipca tego roku będzie kilka okazji, by oddać krew. Pier­wsza już jutro, 16 lipca!

czy­taj dalej

Siła w Ruchu, czyli rzecz dla Akty­wnego Seniora 11 lipca 2013

Fun­dacja Akty­wności Społecznej Złote Łany, która jest owocem pracy tamte­jszej Spółdzielni Mieszkan­iowej, w kwiet­niu tego roku rozpoczęła po raz kole­jny pro­jekt Akty­wny Senior na Zło­tych Łanach. W jego ramach lip­iec zapowiada się bardzo obiecu­jąco dla wszys­t­kich tych, którzy lubią zdrowy tryb życia.

czy­taj dalej

Lip­iec pod znakiem Tatr 9 lipca 2013

Lip­cowe wycieczki górskie, na które trady­cyjnie już zaprasza biel­ski odd­ział PTT, tym razem odbędą się pod znakiem Tatr, bo to tam będzie można się wybrać w towarzys­t­wie miłośników gór. Tzw. „Wycieczki w dobrym Towarzys­t­wie”, wspier­ane również przez miasto, będą miały miejsce 14, 2127 lipca.

czy­taj dalej

Lato w mieś­cie na sportowo” 2013 5 lipca 2013

Rozpoczęła się akcja „Lato w mieś­cie na sportowo”, dedykowana wszys­tkim tym biel­szczanom, którzy lubią akty­wnie spędzać czas. Pro­gram jest bardzo zróżni­cow­any, zaw­iera cały cykl imprez sportowo-​rekreacyjnych, które będą się odby­wać do końca sierp­nia 2013 roku.

czy­taj dalej

Bieg Po Serce Zbója Szczyrka — bie­gaj i poma­gaj! 2 lipca 2013

7 lipca już po raz drugi odbędzie się w Szczyrku Bieg Po Serce Zbója Szczyrka. Jest to impreza sportowo-​rekreacyjna o charak­terze chary­taty­wnym, mająca na celu wspar­cie Fun­dacji Roz­woju Kar­diochirurgii im. prof. Zbig­niewa Religi w Zabrzu, a także pomoc małemu mieszkań­cowi Szczyrku — Kubu­siowi Kurowskiemu. W wydarze­niu udział weźmie m.in. Jerzy Buzek.

czy­taj dalej

Rozpocznij sezon na odkryte stopy 28 czer­wca 2013

Początek lata to moment kiedy na naszych stopach zaczy­nają pojaw­iać się klapki i san­dałki. Aby stopy prezen­towały się w nich nieskazitel­nie, warto o nie wcześniej zadbać.

czy­taj dalej

Pobieg­nij na Żar! 27 czer­wca 2013

29 czer­wca już po raz pięt­nasty odbędzie się Między­nar­o­dowy Bieg Górski ŻAR 2013, którego trasa z Między­brodzia Żywieck­iego poprowadzi na górę Żar. Wydarze­nie jest warte uwagi nie tylko dla miłośników bie­ga­nia, ale też dla pasjonatów gór pod każdą postacią. Pon­adto orga­ni­za­torzy zapew­ni­ają cenne nagrody pieniężné i rzec­zowe dla najlepszych.

czy­taj dalej

Jak bez­piecznie korzys­tać ze słońca? 25 czer­wca 2013

Opal­enizna to jedna z piękniejszych pamiątek, jakie możemy przy­wieźć z waka­cyjnych wojaży. Aby móc cieszyć się nie tylko piękną, ale także bez­pieczną opal­enizną, należy poz­nać zasady bez­piecznego korzys­ta­nia z kąpieli słonecznych.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.