Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Dni Dawcy Szpiku Kost­nego w Bielsku-​Białej 21 maja 2013

Od 24 do 25 maja w Bielsku-​Białej odbędą się Dni Dawcy Szpiku Kost­nego orga­ni­zowane przez Fun­dację DKMS i firmę RE/​MAX. To ide­alna okazja by zare­je­strować się w bazie potenc­jal­nych daw­ców szpiku. Rejes­tracja trwa chwilę i jest całkowicie bezbolesna.

czy­taj dalej

Instruk­torka opowiada o tajnikach pole dance. KONKURS 21 maja 2013

Z mod­nej, intrygu­jącej nowinki pole dance bardzo szy­bko przek­sz­tał­cił się w zdrowy nawyk, ksz­tał­tu­jący ciało. Na czym dokład­nie polega taniec na rurze i jak się do niego przy­go­tować? Na jakie mięśnie ma najwięk­szy wpływ? Na te i inne pyta­nia Bab­skiego Biel­ska odpowiada Joanna Kra­jew­ska, instruk­torka w biel­skiej szkole Cubana Pole Dance Stu­dio. Dodatkowo, dla naszych Czytel­niczek, do wygra­nia mamy kar­nety na zajęcia!

czy­taj dalej

Praw­idłowy jadłospis małego dziecka 20 maja 2013

Kiedy dziecko rośnie, jego potrzeby żywieniowe rosną razem z nim. Dla praw­idłowego roz­woju malucha konieczna jest pełnowartoś­ciowa dieta złożona z 4 — 5 posiłków dzi­en­nie. Znacze­nie ma każdy posiłek, a nawet każdy jego skład­nik. Zobacz, jak powinien wyglą­dać praw­idłowy jadłospis małego dziecka.

czy­taj dalej

Intymne kon­sek­wencje mody na odchudzanie 20 maja 2013

Im bliżej lata, tym więcej kolorowych mag­a­zynów prezen­tuje wymod­e­lowane kom­put­erowo, ide­alne ciała kobiet i jaskrawymi nagłówkami zachęca do sko­rzys­ta­nia z rewolucyjnej diety. O tym jed­nak, że sposób odży­wia­nia wpływa nie tylko na wygląd ciała, ale i na kondy­cję całego orga­nizmu, przy­pom­i­namy sobie najczęś­ciej — dopiero w gabinecie lekarskim.

czy­taj dalej

Poz­naj słowackie góry 17 maja 2013

Dwie ciekawe górskie wycieczki po słowac­kich górach orga­nizuje Pol­skie Towarzystwo Tatrza­ńskie Odd­ział w Bielsku-​Białej. Pier­wsza, już 19 maja, będzie prowadzić na Min­col (Magura Orawska), a druga — 9 czer­wca — w bajeczne regiony Małej Fatry (Maly Rozsutec).

czy­taj dalej

Dbaj o odpowied­nie nawod­nie­nie orga­nizmu latem 15 maja 2013

Wraz ze zmi­aną pogody nasz orga­nizm wykazuje odmi­enne zapotrze­bowanie na poszczególne skład­niki zbi­lan­sowanej diety. W szczegól­ności na wodę. Czy wiesz, czym grozi odwod­nie­nie? Jak pić wodę? Ile płynów potrzebujesz?

czy­taj dalej

Nało­gowe kupowanie 14 maja 2013

Kole­jny raz wychodzisz z galerii hand­lowej, trzy­ma­jąc w rękach nie­zlic­zoną ilość toreb z zaku­pami. Po powro­cie do domu zas­tanaw­iasz się, dlaczego właś­ci­wie kupiłaś/​kupiłeś tyle rzeczy. Czy to tylko spon­tan­iczna, niegroźna przy­jem­ność, chwilowe zagłusze­nie głosu rozsądku czy już zakupoholizm?

czy­taj dalej

Zdrowe plecy, które nie bolą. Wykład 13 maja 2013

Zdrowe plecy, w których nie czu­jemy bólu, to pod­stawa dobrego samopoczu­cia. Już 14 maja odbędzie się bezpłatny wykład, pod­czas którego spec­jal­ista opowie i pokaże, jak można zaradzić prob­le­mom z ple­cami na co dzień, kiedy najbardziej jesteśmy na nie narażeni.

czy­taj dalej

Bez­pieczne podróżowanie w ciąży 9 maja 2013

Współczesne przyszłe mamy nie rezygnują z akty­wności i nieza­leżności. Z sukce­sem łączą pracę zawodową z oczeki­waniem na nar­o­dziny maluszka i coraz częś­ciej sporo czasu spędzają w samo­chodzie. Czy w ciąży można podróżować autem? Oczy­wiś­cie tak. Pod warunk­iem jed­nak, że zapewn­imy sobie i nien­ar­o­d­zonemu maleństwu mak­si­mum wygody i bezpieczeństwa.

czy­taj dalej

Zad­bany nos to zdrowy nos 8 maja 2013

Wciąż bardzo niewiele wiemy o sposobach dba­nia o nasze nosy. Tym­cza­sem odpowied­nia higiena, praw­idłowe nawyki oraz obserwacja mogą uchronić nas przed poważnymi schorzeni­ami. Co robić by mieć zdrowy nos? Zachę­camy do przeczy­ta­nia roz­mowy z lek. med. Iwoną Lewińską – spec­jal­istą otolaryngologiem.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.