Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Bie­gaj i maszeruj pod­czas Górskiej Majówki! 6 maja 2013

Górska Majówka 2013 będzie świetną opcją akty­wnego spędzenia czasu w doskon­ałym towarzys­t­wie. Bieg górski i marsz nordic walk­ing, odby­wa­jące się w ramach biel­skiej imprezy sportowej, będą miały miejsce 19 maja, w rejonie Wapi­enicy. Na Górską Majówkę zaprasza Fun­dacja „Na Przełaj” i Gmina Bielsko-​Biała.

czy­taj dalej

Pier­wsza pomoc w prak­tyce — spotkanie 30 kwiet­nia 2013

Bardzo często chcielibyśmy pomóc, ale nie potrafimy. A prze­cież w nagłych wypad­kach najbardziej liczy się właśnie pier­wsza pomoc. Dlat­ego też Klub Zdrowia w Bielsku-​Białej zaprasza na bezpłatne spotkanie w Książnicy Beskidzkiej, które odbędzie się 15 maja, a będzie poświę­cone właśnie pier­wszej pomocy. „Pier­wsza pomoc w prak­tyce” może być okazją, by zapoz­nać się z jej regułami, a także poćwiczyć na manekinie, pod okiem doświad­c­zonej osoby.

czy­taj dalej

Ziołolecznictwo wczo­raj i dziś. Wykład w Kętach 24 kwiet­nia 2013

Na wykład z cyklu „Szla­chetne zdrowie” w ramach Uni­w­er­sytetu Trze­ciego Wieku zaprasza Dom Kul­tury w Kętach. Tym razem tem­atem będzie ziołolecznictwo — dziedz­ina, w której przez stule­cia się spec­jal­i­zowano, a po którą teraz coraz częś­ciej sięgamy. Wykład poprowadzi spec­jal­ista z Col­legium Medicum UJ.

czy­taj dalej

Motywacja do rzuce­nia pale­nia 22 kwiet­nia 2013

Odzwycza­je­nie od papierosów z punktu widzenia nało­gowego palacza jest szczególni trudne, ponieważ wiąże się z rezy­gnacją z ulu­bionej uży­wki, ale także ze zmi­aną doty­chcza­sowego trybu życia i sposobu myślenia.

czy­taj dalej


Akty­wność fizy­czna dla moc­nych stawów 22 kwiet­nia 2013

Wiele prob­lemów ze stawami jest skutkiem niewłaś­ci­wej diety oraz siedzącego trybu życia. Braki w diecie poma­gają uzu­pełnić suple­menty diety, gorzej jed­nak z ruchem. Akty­wności fizy­cznej nic nie jest w stanie zastąpić, zatem warto już teraz przymierzyć się do codzi­en­nych ćwiczeń. Jakie formy ruchu są szczegól­nie korzystne dla stawów?

czy­taj dalej

Wiosenne Tatry końcem kwiet­nia — wycieczka 19 kwiet­nia 2013

Polana Cho­chołowska w Tatrach Zachod­nich to cel wycieczki, w której będzie można wziąć udział już 28 kwiet­nia. Do udzi­ału zaprasza Pol­skie Towarzyst­woTa­trza­ńskie Odd­ział w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Mara­ton zumby po raz kole­jny w Bystrej 18 kwiet­nia 2013

27 kwiet­nia kole­jny, drugi już raz będziemy mieli okazję dać sobie wycisk! W końcu wiosna w pełni, a warto zro­bić coś dla swo­jego ciała, by za kilka miesięcy nie narzekać na jego wygląd w stroju kąpielowym. Stąd propozy­cja wzię­cia udzi­ału w mara­tonie zumby, który może być sposobem na akty­wne i miłe spędze­nie sobot­niego popołud­nia, albo początkiem przy­gody z zumbą.

czy­taj dalej

Zdrowe serce to pod­stawa — spotkanie 15 kwiet­nia 2013

O tym, że serce to jeden z najważniejszych (jak nie najważniejszy) organów w naszym ciele, nie trzeba nikogo przekony­wać. Jed­nak wciąż wiele osób nie wie, jak właś­ci­wie o siebie zad­bać, by korzyści odniosło też serce. Okazją do sprawdzenia swo­jej wiedzy w tym tema­cie, a także do naby­cia nowej, będzie kole­jne z cyk­licznych spotkań, orga­ni­zowanych w Książnicy Beskidzkiej przez Klub Zdrowia 18 kwietnia.

czy­taj dalej

Kon­sul­tanci Meta­bolic Bal­ance w biel­skim Szynku. Wygraj wejś­ciówkę 11 kwiet­nia 2013

Chci­ałabyś schud­nąć, zmienić sposób odży­wia­nia, albo po prostu wiesz, że coś z tą Twoją obecną dietą jest nie tak? Pier­wszy krok w kierunku zmian możesz zro­bić, wybier­a­jąc się na spotkanie z kon­sul­tan­tami Meta­bolic Bal­ance, lekarzem i kucharzem. Prezen­tacja, pokaz gotowa­nia, wykład i degus­tacje odbędą się już 18 kwiet­nia w biel­skiej restau­racji Szynk. Bab­skie Biel­sko, dla wszys­t­kich swoich fanów na Facebook’u, ma do wygra­nia wejś­ciówkę na to wydarzenie.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.