Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Diete­tyk — lekarz dla chorob­li­wie otyłych czy wspar­cie dla każdego? 5 marca 2013

Dieta kojarzy się z odchudzaniem, a diete­tyk — ze spec­jal­istą od odchudza­nia. Czy na pewno tylko taka jest jego rola? Dieta to z greck­iego sposób odży­wia­nia się, a diete­tyk to spec­jal­ista od odży­wia­nia się. Gdy­byśmy cza­sem go posłuchali, nasze życie mogłoby wyglą­dać zupełnie inaczej. Może warto?

czy­taj dalej

Szpi­tale, szpi­tale… 1 marca 2013

Życie to szpi­tal, w kto­rym wszys­t­kich chorych trawi prag­nie­nie zmi­any łóżka. Ten chci­ałby cier­pieć koło pieca, a tamten ufa, że wyzdrowieje przy oknie.

czy­taj dalej

Tyję, bo za dużo jem”, czyli o epi­demii XXI wieku 28 lutego 2013

Prob­lemy z ukła­dem krąże­nia, cukrzyca, miażdżyca, wysoki cho­les­terol, trud­ności z odd­y­chaniem, bezdech senny, zwyrod­nienia kości i stawów, żylaki… – to tylko niek­tóre schorzenia towarzyszące otyłości. Dlaczego wiele osób tak chęt­nie sięga po kalo­ryczne posiłki i przekąski? Jak temu zaradzić?

czy­taj dalej

FOMO – czyli lęk przed tym, że coś nas ominie 22 lutego 2013

Wielokrot­nie w trak­cie dnia sprawdzają co dzieje się w wirtu­al­nym świecie, per­ma­nent­nie śledzą pocztę mailową i por­tale społecznoś­ciowe. Dbają o to, by zawsze, nieza­leżnie od okoliczności byli na bieżąco. Inter­ne­towe infor­ma­cje chłoną jak gąbka. Kim są? To użytkown­icy sieci z syn­dromem FOMO.

czy­taj dalej

Dni z Dalią — sko­rzys­taj z porad brafit­terek! 22 lutego 2013

W dni­ach 22 — 23 lutego, w salonie fir­mowym Dalia w biel­skiej Galerii Sfera każda pani będzie miała okazję dobrze dobrać biustonosz pod okiem doświad­c­zonej brafit­terki. A pamię­tać należy, że prob­lem źle dobranego rozmi­aru doty­czy aż 85% kobiet z całego świata! 9 na 10 Polek nosi nieod­powiedni rozmiar bielizny, co wpływa na kom­fort życia i może stać się przy­czyną wielu schorzeń.

czy­taj dalej

Kobieca Sob­ota — akty­wnie z Saidą 19 lutego 2013

Kobieca Sob­ota”, która będzie miała miejsce 23 lutego, to okazja, by wziąć udział w warsz­tat­ach burleski i zumby dla początku­ją­cych, licznych pokazach i zaję­ci­ach (m.in. masażu leczniczo-​upiększającego, pod­niesienia poczu­cia włas­nej wartości). Dedykowana jest kobi­etom akty­wnym, pełnym pozy­ty­wnej energii i ciekawym nowości.

czy­taj dalej

Hydroter­apia w warunk­ach domowych naj­tańszym lekarst­wem 18 lutego 2013

Akwa­t­er­apia to jedna z metod fizjoter­apeu­ty­cznych, znanych już od cza­sów starożyt­nych. Zwykle możemy się jej pod­dawać w spa i sana­to­ri­ach, ale także… w naszych włas­nych domach! O tym, jak tanią i skuteczną może okazać się tech­niką, dowiemy się już dziś, 18 lutego.

czy­taj dalej

Intym­ność — o tym się mówi! 14 lutego 2013

Łatwiej powiedzieć, trud­niej zro­bić – slo­gan ten z pozoru sprawdza się w każdej dziedzinie. A jed­nak ist­nieje sfera, do której zde­cy­dowanie bardziej pasuje jego odwrot­ność. Jak sprawić, by part­ner poz­nał nasze oczeki­wa­nia? Jak uświadomić mu, co sprawia nam najwięk­szą satys­fakcję? Jak wytłu­maczyć chwilową niechęć do zbliżeń? Łatwiej zro­bić, zde­cy­dowanie trud­niej o tym mówić…

czy­taj dalej

Dieta zmienia się wraz z wiekiem — spotkanie 11 lutego 2013

Biel­ski Klub Zdrowia zaprasza na kole­jne spotkanie, tym razem poświę­cone odpowied­niemu doborowi diety, która powinna zmieniać się wraz z naszym wiekiem. Wykład, a także bezpłatne bada­nia i porady, odbędzie się 14 lutego, w Książnicy Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Zdobądź haka na raka w Galerii Sfera 8 lutego 2013

Już w najbliższą sobotę, 09 lutego, w Galerii Sfera będzie można wziąć udział w akcji „Mam Haka na Raka”, której celem jest propagowanie pro­fi­lak­tyki raka skóry – czerniaka.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.