Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Wilcze Gronie w Rajczy 7 lutego 2013

W week­end 8 – 10 lutego w Rajczy odbędzie się szereg biegów, piknik turysty­czny, kon­certy, wys­tępy kabaretów, prezen­tacje i pokazy. Wszys­tko to pod nazwą Nar­cia­rskiego Rajdu Chłop­skiego, którego trady­cja sięga lat 50. ubiegłego wieku. W jego ramach odbędzie się m.in. bieg Wilcze Gronie. Każda pasjonatka i każdy pasjonat gór, akty­wnego wypoczynku i nowych wyzwań powinni być usatysfakcjonowani.

czy­taj dalej

Nie tylko boso — jak wybrać odpowied­nie buty dla dziecka? 7 lutego 2013

Jak wybrać odpowied­nie buty dla dziecka? Czym się kierować? Przeczy­ta­j­cie nasze porady w dzisiejszym artykule.

czy­taj dalej

Zabawy na śniegu — zimowe akty­wności z dzieck­iem 6 lutego 2013

O tym, że akty­wność na świeżym powi­etrzu, zwłaszcza w zimie, jest niezbęna i bardzo zdrowa, nie trzeba chyba nikogo przekony­wać. Jed­nak wciąż wiele z nas zbyt małą wagę przykłada do wspól­nych zimowych zabaw, pod­czas których bawią się nie tylko nasze dzieci, ale także my same. Popraw­iona odporność, polep­szone samopoczu­cie i lep­sza kondy­cja — to tylko niek­tóre spośród plusów takiego spędza­nia wol­nych chwil w zimie.

czy­taj dalej

Taniec brzucha — fiesta w biel­skiej Masce 4 lutego 2013

9 lutego, w biel­skiej restau­racji Maska, odbędzie się kole­jna edy­cja Fiesty Tańca Brzucha. Na imprezę, pod­czas której będziemy mogli obe­jrzeć pokazy tańca, ale także wziąć udział w tanecznych warsz­tat­ach, zapraszają szkoła tańca Cubana, Larissa i Doriath z zespołem i Alimari.

czy­taj dalej

Płukanki na zimowe bóle gardła 31 sty­cz­nia 2013

Jak wal­czyć z bólem gar­dał, który szczegól­nie często pojawi się zimą? Można wypróbować specjlane płukanki z aro­maty­cznych ole­jków. Kilka przepisów poniżej.

czy­taj dalej

Kochanie NIE, musimy roz­maw­iać — czyli koniec intym­nego tabu w związku 30 sty­cz­nia 2013

Dia­log to pod­stawa każdego związku – co do tego nie mamy wąt­pli­wości. Dzie­limy się z part­nerem swoimi przeży­ci­ami, spostrzeże­ni­ami, wąt­pli­woś­ci­ami i emoc­jami. Szkoda tylko, że tak rzadko roz­maw­iamy o prob­lemach z tym, co na dzień skry­wamy pod … ubraniem.

czy­taj dalej

Jak zad­bać o bez­pieczeństwo dziecka na stoku? 29 sty­cz­nia 2013

Ośnieżone stoki, grupa nar­cia­rzy i dobra zabawa. Ten przepis na ferie nie zawsze jed­nak należy do udanych. W ubiegłym roku ratown­icy górscy zan­otowali 20 % więcej wypad­ków nar­cia­rs­kich pod­czas ferii niż w 2011. Tylko w lutym 2012 roku do ITAKI zgłos­zonych zostało 29 przy­pad­ków zaginię­cia osób niepełno­let­nich. Co zro­bić, aby mimo zagrożeń nasze dziecko pod­czas zimowego odpoczynku było bezpieczne?

czy­taj dalej

Zima w Mieś­cie 2013 28 sty­cz­nia 2013

Zima w mieś­cie” to cyk­liczne imprezy sportowo-​rekreacyjne, które będą miały miejsce pod­czas ferii zimowych, rozpoczy­na­ją­cych się już niebawem, bo 11 lutego 2013 roku. Atrakcje orga­nizuje Bielsko-​Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, a zaplanowane zostały w miejs­cach takich jak hala Ośrodka Sportowo-​Rekreacyjnego „Vic­to­ria”, Hala Widowiskowo-​Sportowa, pły­wal­nia „Tro­clik”, Bielsko-​Bialski Ośrodek Rekreacyjno-​Narciarskiego „Dębowiec”.

czy­taj dalej

Balono­plas­tyka zatok – odetch­nij z ulgą 25 sty­cz­nia 2013

Powraca­jący katar, częste bóle głowy oraz zabur­zone powonie­nie to typowe objawy przewlekłego zapale­nia zatok. Coraz częś­ciej stosowaną metodą leczenia jest balono­plas­tyka zatok – najnowsza tech­nika, która umożli­wia skuteczne pozby­cie się problemu.

czy­taj dalej

Zdrowe żywie­nie two­jego dziecka” — konferencja 23 sty­cz­nia 2013

Zdrowe żywie­nie two­jego dziecka” to bezpłatna kon­fer­encja dla rodz­iców dzieci w wieku przed­szkol­nym. Jej orga­ni­za­torami są Przed­szkola nr 32, 3744 w Bielsku-​Białej, a pod­czas wydarzenia odbędzie się nie tylko wykład, ale również degus­tacja potraw. Wszys­tko to już 7 lutego, by pro­mować zdrowe potrawy i przekąski wśród dzieci.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.