Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

I Otwarte Mis­tr­zostwa Bielska-​Białej w Ama­tors­kich Bie­gach Nar­cia­rs­kich 22 sty­cz­nia 2013

2 lutego w Biel­sku będą miały miejsce Otwarte Mis­tr­zostwa Miasta w Ama­tors­kich Bie­gach Nar­cia­rs­kich. Zostaną one roze­grane na trasie „Odlo”, na tere­nie lot­niska biel­skiego Aeroklubu.

czy­taj dalej

Uroki skakanki nie tylko dla najmłod­szych 21 sty­cz­nia 2013

Skakanka to nie tylko przed­miot, który cza­sem widu­jesz w rękach dziew­czynek z sąsiedztwa lub swoich latorośli. Długi sznurek z dwoma uch­wytami to też świetny sposób na poprawę kondy­cji i wys­muk­le­nie całego ciała. Pod­powiadamy jak ćwiczyć ze skakanką, by już po kilku tygod­ni­ach widzieć świetne efekty!

czy­taj dalej

Dzień Dawcy Szpiku w Biel­sku — Białej 17 sty­cz­nia 2013

Białaczka (nowotwór krwi) to dla wielu osób wyrok. Możemy jed­nak im pomóc, odd­a­jąc szpik kostny. W Bielsku-​Białej już 20 sty­cz­nia możemy zostać potenc­jal­nymi daw­cami. Warto wiedzieć, że reje­strować się może każdy, kto zna­j­duje się pomiędzy 1855 rok­iem życia i nie posi­ada dużej nad­wagi. Należy zabrać ze sobą także PESEL. Pod­czas rejes­tracji pobiera się 4 ml krwi — wszys­tko trwa chwilę!

czy­taj dalej

Śladami Arcyk­siężnej Marii Teresy — 8. Puchar Magurki 17 sty­cz­nia 2013

Puchar Magurki w Bie­gach Nar­cia­rs­kich Otwartych „Śladami Arcyk­siężnej Marii Teresy” zostanie wręc­zony po raz ósmy — oczy­wiś­cie po uprzed­niej rywal­iza­cji na trasach w Beskidzie Małym (Wilkow­ice). Konkurs będzie też równocześnie roz­gry­wany jako trze­cie zawody w cyklu do klasy­fikacji Mis­tr­zostw Pol­ski Ama­torów w Bie­gach Nar­cia­rs­kich. Bieg już 19 stycznia!

czy­taj dalej

Jak karmić swoje dziecko? Pobierz dar­mowy porad­nik Insty­tutu Matki i Dziecka 16 sty­cz­nia 2013

Insty­tut Matki i Dziecka opub­likował pier­wszy prak­ty­czny porad­nik żywienia dzieci między 1. a 3. rok­iem życia, przy­go­towany w opar­ciu o najnowsze normy żywieniowe. Jest to pier­wsze kom­plek­sowe źródło infor­ma­cji dla rodz­iców opra­cow­ane przez grupę pol­s­kich ekspertów w 2012 roku, które powinno znaleźć się w każdym domu. W przys­tępny, a zarazem mery­to­ryczny sposób prezen­tuje krok po kroku zasady praw­idłowego planowa­nia jadłospisu dziecka.

czy­taj dalej

Spotkanie biel­s­kich Ama­zonek 15 sty­cz­nia 2013

23 sty­cz­nia odbędzie się spec­jalne spotkanie, na które Biel­skie Ama­zonki zapraszają zwłaszcza wszys­tkie kobi­ety po diag­nozie, po prze­bytej niedawno oper­acji, a także ich rodziny.

czy­taj dalej

Bezpłatne badanie mam­mo­graficzne w Bielsku-​Białej 11 sty­cz­nia 2013

W najbliższy week­end mieszkanki Bielska-​Białej będą mogły sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań mam­mo­graficznych. Szczegóły akcji poniżej.

czy­taj dalej

Spec­jal­ista pod­powie jak zad­bać o krę­gosłup 9 sty­cz­nia 2013

Krę­gosłup jest dla naszego ciała bardzo ważny — podtrzy­muje je i stanowi jego oś. Dlat­ego też bóle krę­gosłupa są dla nas tak uciążliwe, a dotykają wielu ludzi. Warto wiedzieć, jak o niego dbać. Takiej wiedzy może nam dostar­czyć spotkanie ze spec­jal­istą masażu Stanisławem Kubicą, które odbędzie się 21 sty­cz­nia, w Skoc­zowie. Jego tytuł to „Jak zad­bać o swój kręgosłup”.

czy­taj dalej

Jak nie przy­tyć przez zimę? Spotkanie 7 sty­cz­nia 2013

Klub Zdrowia zaprasza na kole­jne spotkanie w Książnicy Beskidzkiej. TYm razem jego tem­atem będą sposoby zapo­b­ie­ga­nia tyciu przez zimę. Jak możemy „przez­i­mować” nie zaopa­trza­jąc się w dodatkowe kilogramy?

czy­taj dalej

Lysa Hora — wycieczka do Czech 3 sty­cz­nia 2013

Pol­skie Towarzystwo Tatrza­ńskie Odd­ział w Bielsku-​Białej zaprasza na wycieczkę na czeską Lysą Horę, która odbędzie się 6 sty­cz­nia 2013 roku.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.