Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Bezpłatne warsz­taty „Mamo, to ja” 12 maja 2014

21 maja 2014 roku odbędą się w Bielsku-​Białej bezpłatne warsz­taty z cyklu „Mamo, to ja”, dedykowane kobi­etom w ciąży i rodz­i­com dzieci do pier­wszego roku życia. W cza­sie trwa­nia warsz­tatów można dowiedzieć się wielu ciekawych, przy­dat­nych rzeczy związanych z najmłodszymi.

czy­taj dalej

Górska Majówka po raz trzeci 7 maja 2014

III Górska Majówka odbędzie się 25 maja 2014 roku. W jej skład wejdą: Bieg Górski, Marsz Nordic Walk­ing, Bieg Dla Dzieci. Do wzię­cia udzi­ału w rywal­iza­cji zachę­cają Fun­dacja „Na Przełaj” i Gmina Bielsko-​Biała. Wydarze­nie odbędzie się w rejonie Wapi­enicy, przy ul. Tartacznej.

czy­taj dalej

Zawody, treningi i dobra zabawa — Bici­cletta w kwiet­niu i maju 6 maja 2014

Jaki był kwiecień dla biel­skiej Akademii Kolarskiej Bici­cletta? Niewąt­pli­wie pełen wrażeń. Liczne zawody, w których małe przed­staw­icielki i mali przed­staw­iciele Bici­cletty wzięli udział, pokazały, nad czym zwłaszcza należy popra­cować, co poprawić. Były też okazją do dobrej zabawy i zdrowej konkurencji. Maj zapowiada się nie mniej ekscy­tu­jąco. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem zwłaszcza teamy dziew­czynek z tej biel­skiej szkoły.

czy­taj dalej

Zad­baj o swoje zdrowie intymne — tren­ing mięśni Kegla krok po kroku 24 kwiet­nia 2014

Takie mięśnie jak: dźwigacz odbytu, guz­iczny, zwier­acz zewnętrzny odbytu, zwier­acz cewki moc­zowej, poprzeczny głęboki krocza, poprzeczny powierz­chowny krocza, opuszkowo-​gąbczasty czy kulszowo-​jamisty nie są tem­atem rozmów kobiet. Rzadko która byłaby w stanie wskazać ich położe­nie. Jed­nak od pewnego czasu stają się coraz pop­u­larniejsze pod wspólną nazwą mięśni Kegla.

czy­taj dalej

Spędź popołud­nie ze wspinaczką! 17 kwiet­nia 2014

Już wkrótce, 27 kwiet­nia 2014 roku, będzie okazja, by sprawdzić swoje mięśnie i potenc­jalny… lęk wysokości! Każda kobi­eta, bez względu na to, czy próbowała już sił we wspinaczce, czy jeszcze nie, będzie mogła wziąć udział w akcji biel­skiego Cen­trum Wspinaczkowego Primaroca.

czy­taj dalej

W Bystrej będą tańczyć zumbę i poma­gać 16 kwiet­nia 2014

29 kwiet­nia 2014 roku odbędzie się mara­ton taneczny. To uczest­nicy decy­dują, ile będzie ich kosz­tował wstęp, bo całość tej kwoty zostanie przez­nac­zona na pomoc malutkiemu chłopcu choremu na nowotwór jamy brzusznej. Osoby, biorące udział w mara­tonie, zatańczą zumbę i taniec nowoczesny, odbędą się liczne pokazy i licy­tac­jawyjątkowych przedmiotów.

czy­taj dalej

Har­mo­nia, trady­cja i pię­kno tajskiego masażu 14 kwiet­nia 2014

Masażysta wyko­rzys­tuje do masażu niemalże wszys­tkie części swo­jego ciała – dłonie, kciuki, prze­dramiona, łokcie, stopy… Osoba masowana ustaw­iana jest w różnych pozy­c­jach: raz leży na ple­cach, raz na brzuchu, a także przyj­muje pozy­cje siedzące. Celem jest „odblokowanie” energii w ciele, sty­mu­lowanie jej przepływu w orga­nizmie, pobudzanie wszys­t­kich układów. O jakiej tech­nice mowa? Oczy­wiś­cie o masażu tajskim! Bo — wbrew poku­tu­ją­cym stereo­ty­pom — ta tech­nika masażu to wieki doskon­ałej trady­cji, fachowość i poszuki­wanie równowagi. W Bielsku-​Białej masaż tajski odna­jdziecie w salonie NAT­U­RANGA, w którym o wasze samopoczu­cie zatroszczą się cer­ty­fikowane masażys­tki z Tajlandii.

czy­taj dalej

Szczyrkowska Majówka — rodzin­nie, bez­piecznie, akty­wnie 10 kwiet­nia 2014

Week­end majowy już wkrótce! Miasto Szczyrk zachęca, by ten czas spędzić akty­wnie, w gronie rodziny, biorąc udział w roz­maitych przed­sięwz­ię­ci­ach, które zostały zaplanowane na dni 1 – 4 maja 2014 roku. Odbędzie się m.in. trze­cia już Rodzinna Majówka. Udział we wszys­t­kich wydarzeni­ach jest bezpłatny.

czy­taj dalej

Cała prawda o szczepi­eni­ach? Już jutro! 1 kwiet­nia 2014

Czy tak naprawdę szczepi­enia są całkowicie bez­pieczne? Z roku na rok pow­ięk­sza się grono ludzi mają­cych wąt­pli­wości co do szczepień maluchów. Jak wiadomo, każdy rodzic chce dla swo­jego dziecka jak najlepiej, więc co zro­bić? Szczepić czy nie? Już 2 kwiet­nia 2014 roku będziecie mogły zasięgnąć infor­ma­cji na temat szczepień od specjalistów…

czy­taj dalej

Diete­ty­czne mity 31 marca 2014

Zapewne nie raz zdarzyło Ci się słyszeć, że makaron tuczy, jedze­nie późnym wiec­zorem dodaje kilo­gramów, a ogranicze­nie dzi­en­nych kalorii pozwala utrzy­mać praw­idłową wagę. Wraz ze wzrostem zain­tere­sowa­nia kwestią zdrowego stylu życia, rośnie pop­u­larność różnego rodzaju spec­jal­nych diet „gwaran­tu­ją­cych” skuteczne odchudzanie. Niestety nie wszys­tkie źródła są wiary­godne. Jak odnaleźć się w gąszczu coraz to nowych infor­ma­cji na temat praw­idłowo zbi­lan­sowanej diety oraz zdrowego kom­ponowa­nia posiłków? O najbardziej pop­u­larnych mitach żywieniowych i o tym, co korzyst­nie wpływa na nasze zdrowie i dobre samopoczu­cie opowiada Anna Szy­mańska – diete­tyk Pra­cowni diete­ty­cznej Bal­ans w Bielsku-​Białej.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.