Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Pozbądź się nad­wrażli­wości zębów 3 grud­nia 2012

Przeszy­wa­jący ból w kon­tak­cie z zim­nym powi­etrzem lub niek­tórymi potrawami to znak, że nasze zęby są nad­wrażliwe. Prob­lem może stać się szczegól­nie uciążliwy zimą. Jak poradzić sobie z nieprzy­jem­nymi objawami?

czy­taj dalej

O szko­r­bu­cie, wit­a­minie C i sercu” — spotkanie w Skoc­zowie 30 listopada 2012

O szko­r­bu­cie, wit­a­minie C i sercu” to spotkanie, poświę­cone tem­atyce naszego zdrowia, które odbędzie się 17 grud­nia. Poprowadzi je mgr Iwona Deperas.

czy­taj dalej

Co wpływa na bez­pieczeństwo epi­lacji? 29 listopada 2012

Epi­lacja to najskuteczniejsza metoda usuwa­nia niech­cianego owłosienia. Bez­pieczeństwo zabiegu zależy przede wszys­tkim od tego, jakie urządze­nie zostanie użyte do jego przeprowadzenia. Którą tech­nologię wybrać i w jakim cza­sie się na nią zde­cy­dować, aby uniknąć niech­cianych komplikacji?

czy­taj dalej

Tańcz pod­czas biel­s­kich milong 27 listopada 2012

Milonga to znakomita zabawa i okazja do zatańczenia przede wszys­tkim tanga. Biel­skie milongi w Restau­racji Maska, jak zapew­ni­ają orga­ni­za­torzy, mają charak­ter otwarty — każdy może na nie przyjść.

czy­taj dalej

Jak się odży­wiać zimą, aby nie przy­tyć? 26 listopada 2012

Mniejsza dawka ruchu, osła­bi­e­nie orga­nizmu oraz nieod­powied­nia dieta spowal­ni­ają metab­o­lizm. Skutkiem mogą być dodatkowe kilo­gramy, których później trudno jest się pozbyć. O jakich zasadach należy pamię­tać, aby nie przy­tyć zimą?

czy­taj dalej

Akty­wne Andrze­jki w górach 23 listopada 2012

Ostat­nia chwila, by zde­cy­dować się na akty­wny andrze­jkowy wyjazd, który rozpocznie się już dziś! Od 23 do 25 listopada potr­wają Andrze­jki pod Babią, w ramach których można będzie wspól­nie wędrować po górach.

czy­taj dalej

Sporty zimowe — prze­wod­nik dla początku­ją­cych 20 listopada 2012

Zima jed­nym kojarzy się z aro­matem cyna­monu i grzanego wina, innym z ciepłymi skar­petami. Są jed­nak też tacy, którzy okres zimowy pragną spędzić w sposób akty­wny i planują naukę jazdy na nar­tach lub snow­board­zie. Gdzie zatem się udać, aby nasz debiut w dziedzinie sportów zimowych był udany?

czy­taj dalej

Laser – skuteczny sposób na żylaki 16 listopada 2012

Obrzęki, skur­cze nocne i nasi­la­jące się w ciągu dnia boleści to główne objawy żylaków. Trudna do wyleczenia niewydol­ność układu żylnego może doprowadzić do poważnych powikłań zdrowot­nych, z zagroże­niem życia włącznie. Jak wal­czyć z uciążliwą chorobą?
 

czy­taj dalej

Mara­ton zumby w Bystrej 12 listopada 2012

25 listopada, w sobotę, odbędzie się I Mara­ton Zumby w Bystrej. Będzie dużo pozy­ty­wnych emocji, tańca i oczy­wiś­cie… okazja do poz­na­nia nowych osób, które zafas­cynowane są zumbą. Bab­skie Biel­sko patronuje imprezie i zaprasza na trzy godziny świet­nej zabawy!

czy­taj dalej

Pchli targ na sportowo! Zimowa edy­cja 8 listopada 2012

W dni­ach 17 – 18 listopada oraz 24 – 25 w godz­i­nach od 10.00 do 13.00 odbędzie się bezpłatna wymi­ana sprzętu nar­cia­rskiego. Giełda ta zaist­nieje pod szyl­dem „Pch­lego targu na sportowo” i będzie okazją do pozby­cia się niepotrzeb­nych rzeczy i pozyska­nia nowych. Giełda dedykowana jest mieszkań­com Biel­ska i okolic, którzy mają „stary” sprzęt i nie wiedzą co mogą z nim zrobić.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.