Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Sposób na białe zęby 26 wrześ­nia 2012

Pod­stawą pięknego uśmiechu są zdrowe i białe zęby. Niestety ich kolor zmienia się wraz z upły­wem lat. Czy ist­nieje bez­pieczny i skuteczny sposób na pozby­cie się uciążli­wych przebarwień?

czy­taj dalej

Chodzę Bo Lubię — Marsz Nordic Walk­ing 25 wrześ­nia 2012

Kole­jna propozy­cja dla miłośników nordic walk­ing. Gmina Bielsko-​Biała wspól­nie z Fun­dacją Roz­woju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj” oraz we współpracy z Bielsko-​Bialskim Ośrod­kiem Sportu i Rekreacji, zapraszają do udzi­ału w Marszu Nordic Walk­ing pod hasłem „Chodzę Bo Lubię”. Marsz odbędzie się 30 wrześ­nia br. Uczest­nicy będą mieli do wyboru trzy trasy o zróżni­cow­anym stop­niu trudności.

czy­taj dalej

Grzyby służą zdrowiu 24 wrześ­nia 2012

Początek jesieni to najlep­szy sezon na pod­sta­wowy skład­nik trady­cyjnej kuchni pol­skiej – grzyby. Oprócz wspani­ałego aro­matu i smaku mają w sobie liczne właś­ci­wości odży­w­cze, a nawet antynowot­worowe. Dlaczego jeszcze warto je jeść?

czy­taj dalej

Kijami w cukier” – Błękitny Marsz Nordic Walk­ing 21 wrześ­nia 2012

I Błęk­itny Marsz Nordic Walk­ing, odby­wa­jący się pod hasłem „Kijami w cukier”, rozpisany został na trzy etapy. Pier­wszy z nich już za nami, nato­mi­ast kole­jne będą miały miejsce 30 wrześ­nia i 21 października. Orga­ni­za­torem imprezy jest Klub Nordic Walk­ing „Włóczyk­ije” ze Skoc­zowa i to w tym mieś­cie rozpoczyna się każdy etap.

czy­taj dalej

Start ogólnopol­skiej akcji „Uwaga Nad­waga” 19 wrześ­nia 2012

Bezpłatne kon­sul­tacje diete­ty­czne, pro­fi­lak­ty­czne pomi­ary ciała oraz prelekcje w szkołach to tylko niek­tóre dzi­ała­nia zaplanowane w ramach kam­panii „Uwaga Nad­waga”, orga­ni­zowanej przez Cen­tra Diete­ty­czne Natur­house. Ogólnopol­ska akcja potrwa do końca listopada.

czy­taj dalej

Zabawa i spalanie zbęd­nych kilo­gramów 18 wrześ­nia 2012

Nie jesteś zad­owolona ze swo­jej fig­ury? Zumba to świetna zabawa, która pomoże w spale­niu zbęd­nych kilogramów.

czy­taj dalej

Krížna – wycieczka górska 14 wrześ­nia 2012

16 wrześ­nia będzie można wziąć udział w wycieczce, pod­czas której do zdoby­cia będzie jedna z gór Wielkiej Fatry na Słowacji.

czy­taj dalej

Dobra dieta uchroni nas przed nowot­worem? 12 wrześ­nia 2012

Praw­idłowe nawyki żywieniowe mają wpływ na nasz wygląd, dobre samopoczu­cie czy kondy­cję orga­nizmu. Stosowanie się do zasad zdrowego odży­wa­nia jest również ele­mentem pro­fi­lak­tyki wielu chorób, w tym także nowotworowych.

czy­taj dalej

Puchar Szczyrku w kolarst­wie górskim 10 wrześ­nia 2012

W najbliższą sobotę, 15 wrześ­nia, odbędzie się Między­nar­o­dowy Wyś­cig MTB o Puchar Szczyrku. Będzie to okazja zarówno do wzię­cia udzi­ału w wydarze­niu, jak i obe­jrzenia zma­gań kolarzy.

czy­taj dalej

Sporty ekstremalne na Pozorze 7 wrześ­nia 2012

W dni­ach 11 – 15 wrześ­nia 2012r w Bielsku-​Białej odbędzie się pię­ciod­niowy fes­ti­wal kul­tury alter­naty­wnej ‘POZOR! Multi Art Expe­ri­ence’. Pro­gram fes­ti­walu obe­j­muje cztery nieza­leżné strefy: Music, Fash­ion, Art i Extreme. Ta ostat­nia to dodatkowa strefa, która na dobre wpisała się w pro­gram festiwalu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.