Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Zdobądź Koś­ci­elec 5 wrześ­nia 2012

Pol­skie Towarzystwo Tatrza­ńskie — Odd­ział w Bielsku-​Białej zaprasza na jednod­niową wycieczkę w Tatry Wysokie, pod­czas której biorący udział zdobędą Koś­ci­elec. Wycieczka odbędzie się 9 wrześ­nia, w niedzielę.

czy­taj dalej

Turniej na 90-​lecie BKS-​u „Stal” 4 wrześ­nia 2012

7, 8 i 9 wrześ­nia upłyną biel­szczanom pod znakiem siatkówki w najlep­szym wyko­na­niu. W tych dni­ach odbędzie się bowiem Między­nar­o­dowy Turniej o Puchar Prezy­denta Miasta Bielska-​Białej, zor­ga­ni­zowany dla uczczenia 90-​lecia Bial­skiego Klubu Sportowego „Stal”.

czy­taj dalej

Jaskra — bezpłatne bada­nia w Cieszynie 31 sierp­nia 2012

15 wrześ­nia w godz­i­nach od 8 do 14 na tere­nie poradni okulisty­cznej Szpi­tala Śląskiego w Cieszynie będzie można wykonać bezpłatne bada­nia w kierunku jaskry.

czy­taj dalej

Mara­ton fit­ness w plen­erze 30 sierp­nia 2012

1 wrześ­nia, o godzinie 16.00, sklep sportowy Decathlon i klub Equinox orga­nizują pier­wszy w naszym mieś­cie mara­ton fit­ness w plen­erze. Jego celem jest propagowanie sportu i euchu wśród biel­szczanek i biel­szczan. Akcja planowana jest jako cykliczna.

czy­taj dalej

Celina Kukuczka opowiada o mężu 29 sierp­nia 2012

31 sierp­nia w Willi Słonecznej w Dębowcu możemy spotkać się z Celiną Kukuczką — żoną najsłyn­niejszego pol­skiego himalaisty, znanego także na całym świecie.

czy­taj dalej

Pole Dance na 11 Listopada! 28 sierp­nia 2012

Cubana Pole Dance Stu­dio jest na mapie Biel­ska nowym miejscem, które rozpocznie swoją dzi­ałal­ność już we wrześniu 2012 roku. W samym cen­trum każda kobi­eta będzie mogła zapisać się na kurs tańca na rurze, który jest w Polsce coraz bardziej pop­u­larny. 15 wrześ­nia, w sobotę, odbędzie się tam Dzień Otwarty.

czy­taj dalej

Turniej siatkówki pod Dębow­cem 27 sierp­nia 2012

31 sierp­nia uczniowie gim­nazjów i liceów będą mogli sprawdzić swoje siły w Turnieju Siatkarskim, orga­ni­zowanym w ramach „Lata w mieś­cie na sportowo 2012″.

czy­taj dalej

Tanecznie na base­nie 24 sierp­nia 2012

W ramach „Lata w mieś­cie na sportowo 2012″ przez ostatni week­end sierp­nia (25 — 26) instruk­torzy tańca ze szkoły Cubana będą prowadzić zaję­cia na tere­nie pły­walni w Cygańskim Lesie.

czy­taj dalej

I ty możesz zostać jed­nym z nich — warsz­taty siatkówki 23 sierp­nia 2012

Od 28 do 30 sierp­nia potr­wają warsz­taty siatkówki, przez­nac­zone dla wszys­t­kich zain­tere­sowanych osób. Odby­wają się one w ramach akcji “Lato w mieś­cie na sportowo 2012

czy­taj dalej

Wycieczka na Stożek 22 sierp­nia 2012

W sobotę (25 sierp­nia) osoby, które nade wszys­tko cenią sobie akty­wny odpoczynek, będą miały możli­wość wzię­cia udzi­ału w zor­ga­ni­zowanej wycieczce na Stożek Wielki w Beskidzie Śląskim.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.