Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Zielona herbata bez tajem­nic 26 lipca 2012

O tym, że zielona herbata może mieć korzystny wpływ na nasze zdrowie nie trzeba nikogo przekony­wać. Warto jed­nak wiedzieć, jak wybrać najlep­szy gatunek oraz w jaki sposób parzyć i pić napój, aby w pełni korzys­tać z licznych jego zalet. 

czy­taj dalej

Chudy Wawrzyniec — mara­ton w Beskidzie Żywieckim 25 lipca 2012

Chudy Wawrzyniec to coś dla miłośników bie­ga­nia. Ale nie poran­nego jog­gingu do parku i z powrotem, tylko dynam­icznych biegów po górach. Mara­ton ten odbędzie się 11 sierp­nia, a jego trasa wieść będzie przez ścieżki Beskidu Żywieck­iego. Niesamowite widoki, poz­nanie innych pasjonatów bie­ga­nia i wspani­ała przy­goda — tego wszys­tkiego, a także wielu innych rzeczy można doświad­czyć, biorąc udział w maratonie.

czy­taj dalej

Diety, które lep­iej omi­jać z daleka 20 lipca 2012

Żyjemy w cza­sach, w których gwiazdy, osoby z show-​biznesu, gazety, por­tale inter­ne­towe, telewizja, wyz­naczają trendy i pro­mują zdrowy styl życia. Głównie w kat­e­gorii szczupłej i zad­banej syl­wetki. Zatem nic dzi­wnego, że z każdej strony atakują nas zdję­cia i artykuły o osobach, które wyglą­dają świet­nie. Właśnie wtedy sobie myślimy: „tkanka tłuszc­zowa? to ich nie doty­czy” za to nas… całkiem tak. Myślimy: szy­bka dieta, trochę wyrzeczeń i będzie po sprawie. Często nie mamy świado­mości, że nie każda dieta przys­tosowana jest do naszego orga­nizmu i możemy wyrządzić sobie więcej szkód niż pożytku. Stałą, niezmi­enną prawdą jest to, że im bardziej radykalna dieta, tym więk­sze praw­dopodobieństwo, że nam nie pomoże, a zami­ast tego, spowoduje spus­tosze­nie w naszym organizmie.

czy­taj dalej

Cel­lulit — znien­aw­id­zona skórka pomarańc­zowa 18 lipca 2012

Pod­czas, gdy wiele z nas już od jesieni czeka na kole­jne lato, są także kobi­ety, którym ciepłe słoneczne dni wcale nie są w smak. Oznacza to bowiem, że trzeba będzie schować do szafy długie spod­nie i swetry i pokazać nieco więcej ciałka, które niestety nierzadko „przy­oz­do­bione” jest cel­lulitem. Pod­czas gdy dawniej tą przy­padłość uważano za prob­lem doty­czący jedynie otyłych kobiet, dzisiaj można spotkać szczupłe, kilku­nas­to­let­nie dziew­czyny z tzw. pomarańc­zową skórką na udach. Posi­ada go 90% z nas!

czy­taj dalej

Poz­nawaj Beskidy i zdoby­waj nagrody 17 lipca 2012

Wyrusz w wędrówkę po Beski­dach i powalcz o nagrody! Od 13. lipca do 14 wrześ­nia 2012 możesz wziąć udział w konkur­sie pieczątkowym. Sko­rzys­taj z możli­wości poz­na­nia najpiękniejszych szczytów i atrakcji Beskidów, zarówno po czeskiej, jak i pol­skiej stronie.

czy­taj dalej

W Bielsku-​Białej roz­dają szczęś­cie 16 lipca 2012

Już jutro biel­szczanie będą mieli okazję pom­nożyć swoje szczęś­cie! Dzieląc się nim z innymi. A właś­ci­wie dzieląc się cen­nym darem, jakim jest nasza krew. Ogólnopol­ska akcja krwio­daw­stwa zawita do Bielska-​Białej 17 lipca.

czy­taj dalej

Wspinać się każdy może 11 lipca 2012

Kto mówi, że wspinaczka nie jest zaję­ciem dla kobiet, bardzo się myli. Całe szczęś­cie, że coraz więcej pań próbuje swoich sił, wspina­jąc się zarówno na sztuczne ścianki, jak i w tere­nie. Rozpoczęły się wakacje, a to zde­cy­dowanie dobry okres, by spróbować czegoś nowego, więc tym razem będzie o ściankach – jak zacząć, co ze sobą mieć, i co o wspina­niu wiedzieć należy?

czy­taj dalej

Brą­zowy medal dla biel­szczanki Anny Pieli 11 lipca 2012

Biel­szczanka Anna Piela wró­ciła z Ogólnopol­skiej Olimpiady Młodzieży w Bochni z brą­zowym krążkiem. To jej najwięk­szy sukces w doty­chcza­sowej karierze.

czy­taj dalej

Bie­gamy przeła­jowo w Isteb­nej 6 lipca 2012

Gmina Istebna zaprasza wszys­t­kich pasjonatów biegów przeła­jowych do wzię­cia udzi­ału w bie­gach “Doliną Olzy” i “Na Tyniok”. Każdy, kto lubi akty­wny wypoczynek, zna­jdzie tu coś dla siebie.

czy­taj dalej

Aby górska przy­goda była udana 4 lipca 2012

Tak to już w naszym kraju bywa, że kiedy nie decy­du­jemy się na zagraniczne wakacje, wybier­amy morze lub góry. Dwie diame­tral­nie różné opcje wypoczynku, dwa zestawy rzeczy, które należy ze sobą zabrać. O ile z wyjaz­dem nad morze sprawa ma się dość prosto, to z wypa­dem w góry wszys­tko się kom­p­likuje. Dlaczego? A dlaczego tyle osób wędruje po górach w japonkach, a tak niewielu plażow­iczów ubiera masy­wne buty?

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.