Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Twoja krew ratuje życie 4 lipca 2012

W najbliższą sobotę w Bielsku-​Białej odbędzie się akcja krwio­daw­stwa w ramach kam­panii Grupy Muszki­eterów oraz Pol­skiego Czer­wonego Krzyża „Zbier­amy Krew dla Polski”.

czy­taj dalej

Nasze gim­nasty­czki znów z medalami 4 lipca 2012

Kole­jne sukcesy zawod­niczek biel­skiego Sto­warzyszenia Gim­nastyki Artysty­cznej nikogo już nie dzi­wią, ale niezmi­en­nie wszys­t­kich cieszą. Z zakońc­zonej w niedzielę w Wieliczce Ogólnopol­skiej Olimpiady Młodzieży podopieczne tren­erki Anny Lipskiej-​Duszy ponownie wró­ciły z medalami.

czy­taj dalej

Plaża Open 2012 — sport i zabawa dla każdego 2 lipca 2012

Od 6 do 8 lipca na base­nie Start odbędzie się turniej siatkówki plażowej Plaża Open 2012. Każdy może wziąć udział w turnieju, który ma być dobrą zabawą i ma zachę­cać do upraw­ia­nia sportu. Główny ofic­jalny part­ner pro­jektu Plaża Open 2012 Beskidzki Bank Spółdziel­czy przy­go­tował z myślą o rodz­i­nach ciekawy pro­gram z licznymi atrakcjami.

czy­taj dalej

Moc wit­a­min w owocach sezonowych 28 czer­wca 2012

Latem ogrody i stra­gany z owocami kuszą zapachami i kolorami owoców sezonowych – truskawek, malin czy borówek. Nie tylko są smaczne i pięknie pachną, ale również są doskon­ałymi nat­u­ral­nymi kos­me­tykami – popraw­iają ukr­wie­nie i koloryt skóry, odświeżają ją i oczyszczają. Dlat­ego korzys­ta­jmy pełnymi garś­ci­ami z ich dobroczyn­nego wpływu na nasz organizm.

czy­taj dalej

Akcja „Prze­wod­nik czeka” trwa 27 czer­wca 2012

2 czer­wca 2012 r. ruszyła akcja „Prze­wod­nik czeka” czyli bezpłatne wyjś­cia z prze­wod­nikiem w góry w Szczyrku. Wycieczki orga­ni­zowane są w każdą sobotę czer­wca, lipca raz sierp­nia. W każdą sobotę czer­wca zain­tere­sowani spo­tykają się o godz. 9.00 przy Infor­ma­cji Turysty­cznej w Szczyrku (ul. Beskidzka 41).

 

czy­taj dalej

Lato w mieś­cie nie musi być nudne 25 czer­wca 2012

W najbliższy week­end na pły­walni „Start” odbędzie się wielki rodzinny fes­tyn. Będzie on jed­nocześnie początkiem akcji „Lato w mieś­cie”, której głównym celem jest zapewnie­nie najmłod­szym biel­szczanom atrakcji pod­czas rozpoczy­na­ją­cych się za kilka dni wakacji.

czy­taj dalej

Samo­cho­dem przez Beskidzką 5 19 czer­wca 2012

30 czer­wca 2012 r. Beskidzka 5 zaprasza wszys­t­kich: rodziny z dziećmi oraz każdego, kto ma prawo jazdy i ochotę odbyć turystyczno-​krajoznawczą prze­jażdżkę do uczest­nictwa w imprezie „Samo­cho­dem przez Beskidzką 5”. Udział w niej to świetna okazja, aby nie tylko wygrać puchar, ale przede wszys­tkim poz­nać niezwykłe atrakcje i miejsca Beskidzkiej 5 w ciągu jed­nego dnia!

czy­taj dalej

Sportowa feta coraz bliżej! 12 czer­wca 2012

Wielkimi krokami zbliża się najwięk­sze sportowe wydarze­niem 2012 roku w Bielsku-​Białej! 88. Mis­tr­zostwa Pol­ski w Lekkiej Atle­tyce zostaną roze­grane na sta­dionie w Wapi­enicy w dni­ach 1517 czer­wca. O mis­tr­zowskie tytuły rywal­i­zować będą najlepsi, z mis­trzami Europy, świata i igrzysk olimpi­js­kich włącznie.

czy­taj dalej

Konkurs dla kibiców 12 czer­wca 2012

Dom Kul­tury w Kętach zaprasza dziś do Kęck­iej Strefy Kibica i do udzi­ału w konkur­sie. Do wygra­nia książka „Piłka nożna. Najważniejsze fakty”

czy­taj dalej

Słuchaj swo­jego ciała 11 czer­wca 2012

Postęp cywiliza­cyjny mocno zach­wiał naszą umiejęt­ność wsłuchi­wa­nia się we własne ciało i reagowa­nia na jego syg­nały. Nie odpoczy­wamy kiedy jesteśmy zmęczeni, nie zmieni­amy diety, mimo że żołądek się tego domaga, żyjemy jakby zapom­i­na­jąc, że nasze ciało najlepiej wie co mu dolega i czego mu potrzeba.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.