Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Cubana Kids Camp! 23 kwiet­nia 2012

Szkoła Tańca Cubana zaprasza wszys­tkie dzieci w wieku od 7 do 13 lat na letni obóz taneczny. Wyjazd zaplanowano na pier­wsze 10 dni sierp­nia w Cen­trum Akty­wnego Wypoczynku BOREK. Pod­czas 30 godzin zajęć, obo­zow­icze poz­nają zarówno tańce klasy­czne, jak i nowoczesne. Zaję­cia poprowadzą wyk­wal­i­fikowani instruk­torzy: Ania Kiszka i Agnieszka Jarosińska – Hip-​hop, Ewelina Tomiczak – Jazz oraz Radosław Micha­lak – Taniec towarzyski. Na obóz mogą jechać dzieci z poza Szkoły Tańca Cubana oraz dzieci, które wcześniej nie tańczyły, ponieważ orga­ni­za­torzy dos­tosowali zaję­cia do stop­nia umiejęt­ności tanecznych dzieci. Przewidzieli stworze­nie dwóch grup o różnych poziomach: początku­ją­cym i śred­nio zaawansowanym.

czy­taj dalej

Zad­baj o stopy 23 kwiet­nia 2012

W najbliższym spotka­niu z cyklu Klub zdrowia (Książnica Beskidzka) mgr Bożena Rajchel-​Chyla i mgr Bar­bara Skrzyńska będą doradzać jak zad­bać o stopy. Choć często o tym zapom­i­namy, to bardzo ważna część naszego ciała, która trans­portuje nas po tym świecie często przez całe życie. Spotkanie zaty­tyłowane „Postaw na zdrowie i sprawne stopy” odbędzie się 26 kwiet­nia o godz. 18.00 w Książnicy Beskidzkiej.

czy­taj dalej

Nauka rodzenia. Ekskluzy­wnie z „Dzidz­iusiem” 20 kwiet­nia 2012

Szkoła rodzenia „Dzidz­iuś” mieści się w Cen­trum Sportowym Mo-​delarnia przy ul. Rej­tana 3 (kon­takt: 781 211 700724 533 555 email: kontakt@​szkolarodzeniabielsko.​pl). Zaję­cia w „Dzidz­iu­siu” prowad­zone są przez wyk­wal­i­fikowaną kadrę spec­jal­istów — lekarza ginekologa oraz położné pracu­jące na co dzień na bloku porodowym Szpi­tala Wojew­ódzkiego w Bielsku-​Białej, a także lekarza anestezjologa. Pani dok­tor prowadząca zaję­cia współpracuje również z cza­sopis­mem „M jak Mama”.

czy­taj dalej

Akty­wna ciąża. Nauka rodzenia 21 kwiet­nia 2012

Kon­tynu­u­jąc nasz ciążowy cykl, tym razem chcemy pomóc przyszłym mamom oraz tatom wybrać najlep­szą dla nich szkołę rodzenia w Bielsku-​Białej. Opinie o zasad­ności uczęszcza­nia na takie kursy są podzielone. Jedni twierdzą, że matka natura tak stworzyła kobi­etę, żeby ta wiedzi­ała jak zad­bać o swoje dziecko w brzuchu, jak je urodzić i jak wychować. Scep­tycy argu­men­tują, że nasze babki i prababki, a także matki nie uczyły się jak rodzić, a prze­cież jesteśmy na tym świecie…

czy­taj dalej

Akty­wna ciąża. Część III 20 kwiet­nia 2012

Od czasu naszej pier­wszych pub­likacji: Akty­wna ciąża. Cz. I, kole­jna: Akty­wna ciąża. Cz. II doty­czą­cych akty­wnego spędza­nia dziewię­ciu miesięcy, pod­czas których kobi­ety noszą pod swoim sercem dzieciątko, pojaw­iło się kole­jne miejsce, gdzie biel­szczanki mogą bez­piecznie poćwiczyć pod okiem fachowców.

czy­taj dalej

Taneczne show na placu Chro­brego 19 kwiet­nia 2012

Wielkimi krokami zbliża się druga edy­cja Między­nar­o­dowego Dnia Tańca w Bielsku-​Białej. Choć ofic­jalna data obchodów została ustanowiona w 1982 roku przez Komitet Tańca Między­nar­o­dowego Insty­tutu Teatral­nego (ITI-​UNESCO) na 29 kwiet­nia, to w stol­icy Podbeskidzia impreza ku czci tańca odbędzie się w dni­ach 21 – 22.04.

czy­taj dalej

Bie­gać każdy może 17 kwiet­nia 2012

W najbliższą sobotę na bieżni sta­dionu SPRINT w Wapi­enicy staną obok siebie 1270-​latkowie. Wszyscy będą mieli do prze­by­cia dys­tans pię­ciu kilometrów.

czy­taj dalej

Będą pedałować po raz 32. 17 kwiet­nia 2012

Już za kilka dni setki biel­szczan wyjadą na trasę 32 Biel­skiego Rodzin­nego Rajdu Rowerowego. Wczo­raj rozpoczęły się zapisy.

czy­taj dalej

Kolorowe plas­try leczą! 10 kwiet­nia 2012

Są dwa rodzaje plas­trów: takie, które nie dają się przyk­leić, i takie, które nie dają się odkleić. Andrzej Strzelecki

czy­taj dalej

Akty­wna ciąża. Część II 10 kwiet­nia 2012

Dwa tygod­nie temu rozpoczęłyśmy na Bab­skim Biel­sku cykl przez­nac­zony dla przyszłych mam. Ma on stanowić swoistą bazę danych, w której wszys­tkie biel­szczanki i panie z okolic w stanie bło­gosław­ionym zna­jdą coś dla siebie, gdyż chęć na spędzanie ciąży akty­wnie jest coraz więk­sza. O tym, że poruszyłyśmy ważny i aktu­alny temat może świad­czyć fakt, że o ile w momen­cie pojaw­ienia się naszego poprzed­niego artykułu (Akty­wna ciąża. Część I), w Bielsku-​Białej można było znaleźć tylko jedne zaję­cia dla przyszłych mam, to w pier­wszych dni­ach po pub­likacji otrzy­mal­iśmy kilka maili z infor­ma­c­jami o rusza­ją­cych właśnie, bądź planowanych w najbliższym cza­sie zaję­ci­ach dla pań z dzidz­iu­si­ami w brzuszku!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.