Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Podaruj Fil­ip­kowi 1% podatku 29 lutego 2012

Fun­dacja dla Dzieci „Dar Serca” w Bielsku-​Białej

czy­taj dalej

Cena życia 29 lutego 2012

Nie wiem dla ilu z Was moment odd­awa­nia 1% swo­jego podatku jest tak przykry, depry­mu­jący, dołu­jący i frus­tru­jący jak dla mnie… Bezsil­ność spowodowana tym, że można pomóc tylko jed­nej oso­bie, pod­czas gdy dziesiątki, setki, tysiące i to tylko w jed­nym mieś­cie czekają na pomoc! Kto dał mi moralne prawo decy­dowa­nia, czyja choroba jest gorsza i czyje życie cen­niejsze?… Nikt, a jed­nak decyzję tę muszę pod­jąć (choć niestety nadal połowa Polaków takiego przy­musu w swoich ser­cach i sum­ieni­ach nie odczuwa).

czy­taj dalej

Kreaty­wni kibice BKS-​u Stal malują Biel­sko 29 lutego 2012

Kibice Biel­skiego Klubu Sportowego idąc za przykła­dem katow­ick­iego GKS-​u i „Wisły – Płock” postanow­ili poma­lować szare mury i budynki naszego miasta.

czy­taj dalej

Co trze­cie dziecko w Polsce ma prob­lem ze wzrok­iem 27 lutego 2012

Według badań co trze­cie dziecko w Polsce przed rozpoczę­ciem nauki w szkole ma zaburzenia widzenia. Utrud­nia to naukę i jest przy­czyną późniejszych trud­ności. Dlat­ego w ramach profilaktyczno-​edukacyjnej kam­panii “Szkoła Zdrowego Widzenia”, zostaną wyko­nane bada­nia prze­siewowe wzroku 6 i 7 let­nich uczniów klas pierwszych.

czy­taj dalej

Igrzyska rozpoczęte! 27 lutego 2012

Rozpoczęły się X Świa­towe Zimowe Igrzyska Poloni­jne „Śląsk Beskid” 2012. Aż sześ­ciuset naszych rodaków, przy­byłych z różnych części świata, będzie rywal­i­zować o medale w dziesię­ciu dyscy­plinach sportowych. Zma­gania będzie można śledzić w pię­ciu mias­tach naszego regionu: Bielsku-​Białej, Cieszynie, Szczyrku, Wiśle i Tychach.

czy­taj dalej

Wygraj z bólem krę­gosłupa 22 lutego 2012

Niestety, coraz obsz­erniejszy staje się kat­a­log tzw. chorób cywiliza­cyjnych. Jedną z nich niewąt­pli­wie jest ból krę­gosłupa. Według różnych badań na tą przy­padłość uskarża się nawet 80 proc. ludzkości! Jutro w Książnicy beskidzkiej będą radzić jak sobie z nią radzić.

czy­taj dalej

Shi­atsu. Japońska sztuka dotyku 17 lutego 2012

Więk­szość z nas słyszała o masażu shi­atsu, ale tak naprawdę niewiele o nim wiemy. Dlat­ego poprosiłyśmy o roz­mowę spec­jal­istkę od masażu – fizjoter­apeutkę Der­mika Salon & Spa, Panią Izabelę Baru­ciak, by opowiedzi­ała nam o tej metodzie leczenia. Z panią Izabelą Baru­ciak może­cie się spotkać i poroz­maw­iać na pokazie shi­atsu, który odbędzie 23 lutego na „Wiec­zorze sushi” orga­ni­zowanym przez nas wspól­nie z restau­racją Nowy Świat.

czy­taj dalej

Ostrzeże­nie przed sil­nymi opadami śniegu 15 lutego 2012

Znowu zaatakowała nas zima, na szczęś­cie nie jest już tak mroźno jak jeszcze parę dni temu, ale śnieg i silny wiatr utrud­ni­ają poruszanie się po ślis­kich chod­nikach i ulicach.

czy­taj dalej

Zimowy Puchar w Isteb­nej 15 lutego 2012

Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5″ — 18.02 (sob­ota) w Stacja Nar­cia­rska Zagroń w Isteb­nej, gdzie będzie można stanąć do walki o Zimowy Puchar Radia Zet!

czy­taj dalej

Czarown­ica próch­nica 15 lutego 2012

Każdy z nas chci­ałby mieć zdrowe i piękne zęby. Często jest tak, że boimy się wiz­yty u den­tysty z powodu złych wspom­nień i urazu po przykrych doświad­czeni­ach z dzieciństwa. Teraz już tak być nie musi. Współczesna stom­a­tolo­gia zupełnie inaczej pod­chodzi do leczenia dzieci.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.