Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Warsz­taty Pole Dance w Cubanie 14 lutego 2012

Taniec na rurze zyskuje coraz więcej zwolen­niczek, a niek­tóre panie wyko­rzys­tują tego typu akty­wność fizy­czną, żeby zgu­bić zbędne kilo­gramy i wyrzeźbić syl­wetkę. Wśród fanek pole dance zna­j­dują się cele­bry­tki, gwiazdy, ale również zwykłe kobi­ety. W najbliższą niedzielę również biel­szczanki będą mogły spróbować swoich sił w tańcu na rurze.

czy­taj dalej

Zimowy Puchar Radia Zet w Beskidzkiej 5 16 sty­cz­nia 2012

Już wkrótce rozpoczną się ferie zimowe dla szkół w wojew­ództwie śląskim. Od 21 sty­cz­nia może­cie wraz ze swoimi dziećmi wziąć udział w sportowych zma­gani­ach o Zimowy Puchar Radia Zet. O szczegółach przeczyta­cie poniżej…

czy­taj dalej

Biel­sze zęby dla każdego 15 sty­cz­nia 2012

Zad­bane zęby to pod­stawa pięknego uśmiechu, to dobre samopoczu­cie i pewność siebie, to wiz­ytówka każdego z nas. Osiąg­nię­cie zniewala­jącego efektu nie jest wcale takie trudne. O różnych meto­dach wybiela­nia zębów może­cie przeczy­tać w dal­szej części artykułu.

czy­taj dalej


Wielka Orkies­tra Świątecznej Pomocy zagra z pompą 3 sty­cz­nia 2012

Już w niedzielę 8 sty­cz­nia, jak co roku już od dwudzi­estu lat zagra Wielka Orkies­tra Świątecznej Pomocy pod Hon­orowym Patronatem Prezy­denta Rzeczy­pospo­litej Pol­skiej Bro­nisława Komorowskiego. Szkoda tylko, że w Bielsku-​Białej będzie tego dnia cicho i nie zagra Orkies­tra…
 

czy­taj dalej

Mama last minute? 3 sty­cz­nia 2012

Niek­tóre czter­dziesto­latki są już bab­ci­ami, niek­tóre — dopiero teraz decy­dują się na dziecko.Wiek matki nie jest najważniejszy, choć szanse zajś­cia w ciążę po 35. roku życia znacznie maleją. O późnym macierzyńst­wie, o jego plusach ale i minusach, może­cie przeczy­tać w dal­szej części artykułu.

czy­taj dalej

Kole­jne spotkanie biel­s­kich Ama­zonek 27 grud­nia 2011

Biel­skie Ama­zonki po raz kole­jny zapraszają na spotkanie kobi­ety po diag­nozie choroby nowot­worowej piersi oraz kobi­ety „młode stażem po oper­acji” i ich rodziny.

czy­taj dalej

4 kroki poszuki­wa­nia rozwiązań 26 grud­nia 2011

W naszym życiu zawodowym i oso­bistym często stają przed nami wyzwa­nia, decyzje które musimy pod­jąć, prob­lemy, które musimy rozwiązać. Cza­sem zdarza się, że nie możemy pójść do przodu, utykamy w miejscu. Co możemy zro­bić w takiej sytuacji?

czy­taj dalej

Co przyszła mama o zębach dziecka wiedzieć powinna 11 grud­nia 2011

Zęby mleczne pojaw­iają się pomiędzy szóstym a trzy­dzi­estym miesiącem życia dziecka. Należy o nie dbać tak samo, jak o zęby stałe. Zęby te są sła­biej zmin­er­al­i­zowane (utward­zone) i dlat­ego bardziej podatne na próch­nicę. Ich zanied­banie zawsze mści się w przyszłości. U dziecka, które wcześnie je utraci, szczęka i żuchwa nie rozwiną się praw­idłowo i zęby stałe nie będą miały dość miejsca, by wyros­nąć w równych szere­gach. Uzę­bi­e­nie mleczne niezbędne jest również do odpowied­niego odgryza­nia i roz­drab­ni­a­nia pokar­mów. Dzięki temu układ pokar­mowy nie ma prob­lemów z traw­ie­niem, a posiłki lep­iej smakują. O porady dla mam poprosil­iśmy stom­a­tologów z Polik­liniki Stom­a­to­log­icznej „Pod Szyndzielnią”.

czy­taj dalej

Udana, choć krótka akcja krwio­daw­cza w ATH 4 grud­nia 2011

Ponad 10 litrów krwi, głównie stu­den­tów Akademii Techniczno-​Humanistycznej, ale też jej pra­cown­ików, udało się zebrać w czwartek 1 grud­nia na kam­pusie aka­demickim na biel­s­kich Błoniach.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.