Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Pestki moreli tajną bronią na raka? 22 października 2013

Od wielu lat na raka umiera ponad 90 tysiący osób. Naukowcy i lekarze wciąż pracują nad ide­al­nym lekiem na nowot­wory, który dałby 100% szans na wylecze­nie. Jak na razie, więk­szość chorych jest pod­dawana chemioter­apii, co niestety bardzo wyniszcza orga­nizm. Pojaw­iły się jed­nak pogłoski, iż zawarta w pestkach moreli wit­a­m­ina B17 zwal­cza raka niemal całkowicie. Czy to wielki przełom w medycynie?

czy­taj dalej

Czy możemy żyć długo i młodo? 21 października 2013

Przyj­muje się, że starze­nie związane jest z nieod­wracal­nym uszkodze­niem komórek, które już się same nie regenerują. Jakie typy starzenia wyróż­ni­amy? Czy da się „zatrzy­mać” czas?

czy­taj dalej

O bada­ni­ach gene­ty­cznych w onkologii i osteo­porozie — bezpłatne spotkanie 17 października 2013

Sto­warzysze­nie Kobiet po Mas­tek­tomii „Ama­zonki” zaprasza wszys­t­kich Biel­szczan na spec­jalne wykłady, które doty­czą takich zagad­nień jak bada­nia gene­ty­czne w onkologii oraz pro­fi­lak­tyka i lecze­nie osteo­porozy. Odbędą się one w Domu Kul­tury Włók­niarzy, pod nazwą „Zad­baj o swoje zdrowie” już 24 października 2013 roku.

czy­taj dalej

Pod­daj się bezpłat­nej mam­mo­grafii 15 października 2013

Już 17 października 2013 roku w biel­skiej Galerii Sfera kobi­ety będą mogły sko­rzys­tać z bezpłat­nych badań mam­mo­graficznych. Z całą pewnoś­cią warto przyjść i się prze­badać, bo mam­mo­grafia to najskuteczniejsza metoda wykry­wa­nia raka piersi.

czy­taj dalej


Zbier­amy krew dla Polski” — podziel się! 10 października 2013

12 października 2013 r., w ramach kam­panii Inter­marché i Brico­marché oraz Pol­skiego Czer­wonego Krzyża „Zbier­amy Krew dla Pol­ski”, mieszkańcy Bielska-​Białej będą mogli oddać krew. Muszki­eterowie zachę­cają mieszkańców miasta do dzie­le­nia się tym bez­cen­nym darem życia!

czy­taj dalej

Warsz­taty pier­wszej pomocy w Sferze 9 października 2013

I Ty możesz udzielić pier­wszej pomocy! – pod takim hasłem 12 października 2013 roku w Galerii Sfera odbędą się całod­niowe warsz­taty. Każdy będzie mógł popa­trzeć na dzi­ała­nia spec­jal­istów, posłuchać porad, a także samemu pod­nieść swoje umiejęt­ności prak­ty­czne. Naprawdę warto, by wiedzieć, jak zachować się w sytu­ac­jach zagroże­nia zdrowia i życia.

czy­taj dalej

Migrena — choroba glob­alna 8 października 2013

Jesień to czas przez­ię­bień i chorób, którym towarzyszą bóle głowy. Chorzy często mylą jed­nak zwykły ból głowy z upor­czywą migreną. Silny ból, pul­su­jący z jed­nej strony głowy, a do tego nud­ności, wstręt na światło i dźwięki, to typowe objawy tego stanu. Migrenicy pod­czas ataku nie są w stanie nor­mal­nie funkcjonować, co często powoduje frus­trację, zwłaszcza gdy się prze­bywa wtedy w pracy czy w szkole. Objawy są bardzo inten­sy­wne i mogą trwać od kilku godzin nawet do kilku dni. Przy­czyny bólu głowy upa­truje się w sero­toninie. Wydzielana pod wpły­wem różnych bodźców powoduje skurcz naczyń krwionośnych w mózgu, a następ­nie ich rozsz­erze­nie, co powoduje obrzęk i ucisk recep­torów nerwowych.

czy­taj dalej

Fit­ness na rurce, czyli pole dance 4 października 2013

Jeszcze do niedawna znaki dro­gowe posi­adały tylko i wyłącznie funkcje infor­ma­cyjne. Mało kto wyobrażał sobie, że mogą służyć także do innego celu. A jed­nak coraz częś­ciej można spotkać dziew­czyny, które wykonują na znakach skom­p­likowane układy akro­baty­czne, wywołu­jąc przy tym skra­jne emocje pośród przy­pad­kowych obserwatorów.

czy­taj dalej

Jesi­enny Fes­ti­wal Biegowy ponownie w Żywcu 2 października 2013

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Żywcu prag­nie serdecznie zaprosić wszys­t­kich bie­gaczy z Żywca, okolic oraz całej Pol­ski do wzię­cia udzi­ału w corocznej imprezie pod nazwą „Jesi­enny Fes­ti­wal Biegowy”, która odbędzie się już 5 października. To wspani­ała okazja dla tych, którzy lubią bie­gać i chcą sprawdzić swoje możliwości.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.