Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Zdrowie i Sport

Tutaj przeczy­tasz liczne porady doty­czące zdrowia i zdrowego odży­wia­nia, pięknej syl­wetki, psy­chologii, sek­suologii i macierzyństwa. Pracują z nami liczni eksperci dzi­ała­jący na Podbeskidziu. Od teraz Twoje wybor lekarza czy kliniki będzie dużo łatwiejszy!

Zatańczą zumbę w Kozach! 30 wrześ­nia 2013

12 października w Kozach odbędzie się trzy­godzinny mara­ton zumby i fit­ness. Świetna zabawa w gronie osób, które uwiel­bi­ają ten rodzaj akty­wności i tańca, gwaran­towana! Odbędzie się też lote­ria, a dzieci z opieku­nami będą mogły wziąć udział w wydarze­niu za darmo! Bab­skie Biel­sko patronuje maratonowi i zaprasza na konkurs, w którym może­cie wygrać wejś­ciówki na niego!

czy­taj dalej

5 sposobów na walkę z przez­ię­bi­e­niem 26 wrześ­nia 2013


Dzień otwarty w Cen­trum Sportów Górs­kich Trango 25 wrześ­nia 2013

28 wrześ­nia, w biel­skim Cen­trum Sportów Górs­kich Trango, odbędzie się dzień otwarty, pod­czas którego będzie można zapoz­nać ze ścianką wspinaczkową, poroz­maw­iać z instruk­torami, zapisać się na kursy, obozy, sekcje oraz oczy­wiś­cie wypróbować atrakcje jakie przy­go­towali organizatorzy…

czy­taj dalej

Bab­ski Marsz pod­czas II. Marszu Nordic Walk­ing „Chodzę, bo lubię” 23 wrześ­nia 2013

Dziew­czyny! Tworzymy Bab­ską Ekipę na II Marsz Nordic Walk­ing „Chodzę Bo Lubię”, który odbędzie się już 29 wrześ­nia. Bab­skie Biel­sko jest patronem medi­al­nym tej imprezy. Uwaga! Orga­ni­za­torzy przewidzieli nagrodę na najliczniejszą grupę zor­ga­ni­zowaną, więc mamy nadzieję, że wspól­nie wygramy!

czy­taj dalej

Vade­me­cum zdrowia, czyli olej rzepakowy w liczbach 19 wrześ­nia 2013

Nazy­wany jest „oli­wką północy” i już dawno przes­tał być syn­on­imem niezdrowej diety. Zaw­iera wartoś­ciowe kwasy tłuszc­zowe oraz odży­w­cze wit­a­miny, a swoimi walo­rami pokonał nawet oliwę z oliwek.

czy­taj dalej

Dzień otwarty z Saidą 18 wrześ­nia 2013

Po raz kole­jny biel­ska Saida orga­nizuje „Roz­tańc­zoną sobotę” (21 wrześ­nia), która trady­cyjnie już jest okazją do bezpłat­nego spróbowa­nia swoich sił w wielu licznych rodza­jach tańca.

czy­taj dalej

3. Mara­ton Zumba Fit­ness. Wygraj bilety! 16 wrześ­nia 2013

5 października kole­jny, trzeci już raz będziemy mieli okazję dać sobie wycisk! Pomimo (a może tym bardziej właśnie) jesieni warto zro­bić coś dla swo­jego ciała. Stąd propozy­cja wzię­cia udzi­ału w mara­tonie zumby, który może być sposobem na akty­wne i miłe spędze­nie wol­nego czasu, albo początkiem przy­gody z zumbą. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem trze­cią edy­cję maratonu.

czy­taj dalej

Kijami w cukier po raz drugi! 12 wrześ­nia 2013

Trwa druga edy­cja Błęk­it­nego Marszu Nordic Walk­ing „Kijami w cukier”. Już wkrótce, 22 wrześ­nia, będzie można wziąć udział w kole­jnym etapie marszowych roz­gry­wek. Każdy pasjonat chodzenia z kijami i walki z niezdrowym trybem życia jest mile widziany!

czy­taj dalej

Ciśnie­nie na życie” — bezpłatne pomi­ary ciśnienia tęt­niczego 9 wrześ­nia 2013

Już 1112 wrześ­nia w Bielsku-​Białej, na parkingu przed Galerią Sfera, w spec­jal­nie przys­tosowanym tirze będzie można bezpłat­nie zmierzyć ciśnie­nie krwi oraz zasięgnąć porad doty­czą­cych pro­fi­lak­tyki schorzeń układu sercowo-​naczyniowego, w ramach ogólnopol­skiej kam­panii społecznej „Ciśnie­nie na życie”. Bielsko-​Biała to trzy­dzi­este szóste z 40 miast na trasie prze­jazdu tira. Wysokość swo­jego ciśnienia będzie można skon­trolować w godz­i­nach 10:00 – 18:00.

czy­taj dalej

II. Marsz Nordic Walk­ing „Chodzę, bo lubię” 5 wrześ­nia 2013

Już po raz drugi Gmina Biel­sko — Biała wspól­nie z Fun­dacją Roz­woju Sportu, Turystyki i Rekreacji „Na Przełaj” zapraszają do udzi­ału w II Marszu Nordic Walk­ing pod hasłem „Chodzę Bo Lubię”. Marsz będzie miał miejsce 29 wrześ­nia. Bab­skie Biel­sko objęło patronatem tę akcję.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.