Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Skóra z prob­le­mami 13 czer­wca 2014

Pryszcze i zmi­any trądzikowe, czer­wone nieeste­ty­czne wyk­wity doty­czą przede wszys­tkim osób w okre­sie pok­wi­ta­nia, jed­nak coraz częś­ciej skarżą się na nie osoby dojrzałe. Szczegól­nych prob­lemów nas­tręcza tłusta cera.

czy­taj dalej

Zostań oso­bistą styl­istką i doradzaj innym! 10 czer­wca 2014

W dni­ach 2829 czer­wca 2014 roku w Bielsku-​Białej odbędzie się wyjątkowe szkole­nie, dedykowane wszys­tkim tym, które chci­ałyby spróbować swoich sił jako oso­biste styl­istki. Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca styl­isty od kuchni? Zdobyć zawód związany z wielkim światem mody? Nauczyć się styl­iza­cji żywych ludzi, a nie manek­inów? To szkole­nie jest dla ciebie, a poprowadzi je Agata Zolich z Min­is­terstwa Wizerunku.

czy­taj dalej

Zegarek na lato? Postaw na kolor! 9 czer­wca 2014

Przy­roda z dnia na dzień pięknieje, pogoda dopisuje, pora więc na dno szafy wrzu­cić wszelkie ubra­nia i dodatki w smut­nych barwach. Zde­cy­dowana więk­szość z nas trak­tuje zegarek jak ele­ment służbowego stroju, w związku z tym posi­adane przez nas egzem­plarze tych urządzeń odz­nacza styl­isty­czna zachowaw­c­zość. Lato – czy ogól­nie okres wyso­kich tem­per­atur – jest jed­nak cza­sem, kiedy nawet w pracy możemy poz­wolić sobie na odrobinę mod­owego szaleństwa.

czy­taj dalej

Modne oblicze Starej Fab­ryki. Indus­tri­ada w Bielsku-​Białej 6 czer­wca 2014

Szy­cie ciucha na Malucha, przymierzal­nia kapeluszy i pro­jek­towanie mody przez najmłod­szych – te i inne atrakcje czekają na uczest­ników tegorocznej Indus­tri­ady. Piąta edy­cja Święta Szlaku Zabytków Tech­niki odbędzie się w sobotę, 14 czer­wca 2014 roku. Stara Fab­ryka w Biel­sku zamieni się w salon mody.

czy­taj dalej

Fryzura ślubna: spinki, fas­cy­na­tory i inne ozdoby 30 maja 2014

Ory­gi­nalne, mis­ternie wyko­nane spinki do włosów są świetną alter­natywą dla opasek, toczków czy woalek. Bez trudu możemy je wpiąć w miejscu odpowied­nim do wybranej fryzury, którą pon­adto pomogą utrzy­mać w ładzie.

czy­taj dalej

Bo w tym cały jest ambarans, czyli rzecz o nowej, biel­skiej marce 29 maja 2014

Ambarans jest nową marką, która pow­stała na biel­skim grun­cie, by zacząć się rozprzestrzeniać i dać się poz­nać sporej ilości osób głównie za pomocą dresowych sukienek i ubranek dla najmłod­szych. Do kogo ma trafiać Ambarans? Czym się inspirują jego twór­czynie? Te i inne pyta­nia zadałyśmy Rena­cie Morskiej i Syl­wii Obrzut.

czy­taj dalej

Dzień Piękna w biel­skim Tyszkiewiczu 21 maja 2014

Bezpłatne zabiegi z wiz­ażu, masażu oraz styl­iza­cji, a także ciekawa oferta warsz­tatów to tylko niek­tóre z atrakcji, jakie Biel­ska Wyższa Szkoła im. J. Tyszkiewicza zaplanowała na 26 maja 2014 roku w ramach swo­jego „Dnia Piękna”.

czy­taj dalej

Mak­i­jaż ślubny — bezpłatne warsz­taty z Beatą Mała­chowską 16 maja 2014

Na bezpłatny warsz­tat poświę­cony nowoczes­nym tech­nikom mak­i­jażu ślub­nego zaprasza biel­ska School of Art Vis­age. Zaję­cia poprowadzi Beata Mała­chowska, właś­ci­cielka i założy­cielka szkół wiz­ażu Beauty Art. Warsz­tat odbędzie się 22 maja 2014 roku.

czy­taj dalej

Bazar — urodziny w kli­ma­cie mody i muzyki 12 maja 2014

Ekipa miłośników mody z bardzo intrygu­ją­cym stylem ubiera­nia, butik z nowymi i uży­wanymi rzeczami od tych bardziej i tych mniej znanych pro­jek­tan­tów, a w tle muzyka najlep­szych DJ-​ów. Tak pokrótce można opisać biel­ski Bazar, który już niedługo będzie obchodził pier­wsze urodziny. Wydarze­nie zostało podzielone na dwie części: nocną, odby­wa­jącą się w jed­nym z biel­s­kich klubów, i dzi­enną — dedykowaną łowcom ory­gi­nal­nych ubrań i dodatków. Wszys­tko to już 17 maja 2014 roku. Bab­skie Biel­sko wspiera i poleca!

czy­taj dalej

Noc z modą w biel­skim Muzeum 8 maja 2014

Tegoroczna Noc Muzeów odbędzie się w biel­skiej placówce na Wzgórzu, a także w Starej Fab­ryce, pod hasłem „Moda na Muzeum” już 17 maja. Szy­cie ciucha na malucha, gra muzealna, hap­pen­ing szkock­iego visual mer­chan­dis­era to tylko niek­tóre z atrakcji tej wyjątkowej nocy.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.