Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Zdobądź doświad­cze­nie jako oso­bista styl­istka 23 sierp­nia 2013

Chcesz dowiedzieć się, jak wygląda praca styl­isty od kuchni? Zdobyć zawód, związany z wielkim światem mody? Nauczyć się styl­iza­cji żywych ludzi, a nie manek­inów? Sprawdź i zmierz się z ekipą Min­is­terstwa Wiz­erunku, które zaprasza na dwud­niowe szkole­nie z zakresu styl­iza­cji ubioru (56 października 2013 r.). Poz­nasz zagad­nienia, które doty­czą kreacji zewnętrznego wiz­erunku oraz „specy­ficznego” pode­jś­cia do klienta.

czy­taj dalej

Skuteczne sposoby na zgrabne pośladki 20 sierp­nia 2013

Pośladki należą do tych części ludzkiego ciała, które są najtrud­niejsze do wymod­e­lowa­nia. Na czasochłonny pro­ces rzeź­bi­enia mięśni poślad­ków wpływa zarówno właś­ciwa dieta, reg­u­larne ćwiczenia fizy­czne, ale i pro­fesjon­alne zabiegi wyszczuplające.

czy­taj dalej

Ele­gancka mama Panny Młodej 17 sierp­nia 2013

Gdyby nie one, praw­dopodob­nie nie były­byś­cie w tym punkcie, w którym jesteś­cie. Pewnie jako pier­wsze trzy­mały kciuki za wasze zaręczyny, bardziej przeży­wać będą całą cer­e­monię, dopin­gują z tyl­nego siedzenia. Chcą, by wam się udało i nie chcą się wtrą­cać. Kto? Oczy­wiś­cie mamy. Warto, by tego dnia także i one wyglą­dały wyjątkowo.

czy­taj dalej

Z fejsa na bill­board. Druga edy­cja 12 sierp­nia 2013

Biel­ska Gale­ria Sfera ogłosiła konkurs „Z fejsa na bill­board”, który potrwa do końca sierp­nia i wyłoni osobę, która zostanie twarzą kam­panii reklam­owej tego miejsca. Jeśli marzysz o kari­erze mod­elki, możesz spróbować szczęś­cia w drugiej edy­cji konkursu Sfery.

czy­taj dalej

Mon­odres ze Skan­dy­nawii w biel­skiej odsłonie 8 sierp­nia 2013

Czy wiecie, czym jest mon­odres? Założę się o wielki, zimny, pyszny deser lodowy, że więk­szość z was kręci właśnie głowami, wpa­tru­jąc się w mon­i­tor i zas­tanaw­ia­jąc, o co też może chodzić. Mon­odres to zgrabne połącze­nie dresowych spodni i bluzy, które może przy­bierać różné formy i kolory. To specy­ficzne i wygodne wdzianko jest uwiel­biane przez Skan­dy­nawów, cenią­cych sobie przy­tulne, uni­w­er­salne, nie krępu­jące ruchów ciuchy. Zapyta­cie, czy mon­odres ma szansę zaist­nienia na naszym pol­skim grun­cie. Odpowiedzi bardzo chęt­nie udzieli wam Mateusz Moskal, który próbuje prze­nieść mon­odres w pol­ski świat mody. Z Mateuszem roz­maw­iam o powodach pow­sta­nia Monono, o radości tworzenia, o Bielsku-​Białej, w któym dzi­ała, o ludzi­ach, którzy chcą nosić dresowy kom­bine­zon, i o tych, którzy nie chcą.

czy­taj dalej

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Jak było? 6 sierp­nia 2013

4 sierp­nia w biel­skiej Zajafce miała miejsce kole­jna impreza w ramach cyk­licznych swapów. Tym razem wymi­ana ubrań i dodatków odbyła się pod szyl­dem Zajafkowego Szału Ciu­chowego, a przyświecało jej hasło: „Sekrety szaf wyjdą na jaw”. I rzeczy­wiś­cie — pomimo żaru, lejącego się z nieba — na imprezę licznie staw­ili się pasjonaci zabaw modą, a także ci, którzy do rzec­zonej szafy chcieli po prostu „wpuś­cić” coś nowego i nietypowego.

czy­taj dalej

Dres modny jest! 2 sierp­nia 2013

Dres nieśmi­ało zaczął wkradać się do naszych łask już w ubiegłych sezonach. Zwykle kupowałyśmy bluzy z ciekawymi nadrukami lub o ładnym fasonie. Potem pojaw­iły się spod­nie, które śmiało mogłyśmy zestaw­iać z ele­gantszymi ele­men­tami ubioru. Sukienki i spód­nice były tylko kwestią czasu. Dres nie kojarzy się nam już tylko wyłącznie z pasjonatami jog­gingu, aer­o­biku czy współczes­nego tańca. Nie nasuwa tak moc­nych, jak dawniej, sko­jarzeń ze stereo­ty­powymi chłopakami z osiedla, zakap­tur­zonymi i zasłuchanymi w rapie. Nie jest już tylko domeną dzieci, którym musi być wygod­nie pod­czas zabaw na podwórku.

czy­taj dalej

Styl po fran­cusku 30 lipca 2013

W ubiegłym roku w pol­s­kich księ­gar­ni­ach pojaw­iła się pozy­cja pt. „Paryski szyk”. Z humorem, swoistą zawz­ię­toś­cią i odrobiną przekory opisuje zasady, których należy przestrze­gać (lub nie), by stylem ubioru przy­pom­i­nać rodow­itą mieszkankę fran­cuskiej stol­icy mody.

czy­taj dalej

Fash­ion Loves Dub­step — spotkanie blogerów. Jak było? 26 lipca 2013

Jak było 19 lipca, pod­czas pier­wszego biel­skiego spotka­nia blogerów mod­owych? Już na wstępie chci­ałabym ostrzec, że mam zamiar wys­tawić lau­rkę orga­ni­za­torom (Annie Łuce i Kamilowi Macherowi), bo całość była zor­ga­ni­zowana pro­fesjon­al­nie i czuć tu było mod­ową pasję. Pokazy mody, upominki, pogaduszki przy słod­kich przekąskach — wszys­tko to czekało na osoby, które w wol­nych chwilach prowadzą swoje blogi.

czy­taj dalej


Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.