Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Swap Party 24 lipca 2013

Miłośnicy wymi­any ubrań i dodatków spotkają się kole­jny raz pod­czas swapu w Bielsku-​Białej. Odbędzie się on 4 sierp­nia, w biel­skiej Zajafce, w cen­trum miasta, pod wiele zdradza­jącą nazwą — Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Poza trady­cyjną już wymi­aną rzeczy odbędą się wys­tawy fotografii i konkursy, a o tło muzy­czne zadba pro­fesjon­alny DJ. Swap będzie też okazją do przy­jem­nego spędzenia czasu w gronie zna­jomych i poz­na­nia nowych osób. Bab­skie Biel­sko patronuje imprezie i gorąco poleca!

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 16 22 lipca 2013

Dawniej, zakłada­jąc blog Street Fash­ion Bielsko-​Biała, nie pomyślałabym nawet, ile pozy­ty­wnej energii, zabawy i nowych inspiracji może wnieść współpraca z ludźmi. Zwłaszcza, jeśli chodzi o wspólne „łowy”. Punkt widzenia zostaje posz­er­zony, a co dwie głowy (i dwie pary oczu), to nie jedna!

czy­taj dalej

W kwiecie lata 19 lipca 2013

Mamy czer­wiec, a właś­ci­wie już lip­iec, czyli pełnię lata. W modzie let­nie kolekcje widać dookoła. Zas­tanaw­ia­cie się pewnie, czy jeszcze czymś mogę was zaskoczyć w let­nim mak­i­jażu? Otóż tak, ten sza­lony upalny miesiąc eksplo­du­jący feerią barw wręcz zaprasza do ekspery­men­tów z kwiatami.

czy­taj dalej

Jak przy­go­tować się do urlopu? 16 lipca 2013

Choć praca cały czas wre, wysokie tem­per­atury i piękne słońce spraw­iają, że myślami jesteśmy już na urlopie. Aby wyjazd był udany, a my w pełni zre­lak­sowani, warto się do niego przy­go­tować, najlepiej odpowied­nio wcześniej. Jeśli chcemy zaoszczędzić sobie ner­wów i jed­nocześnie wyglą­dać zjawiskowo, musimy zapom­nieć o pakowa­niu na ostat­nią chwilę. Co zro­bić przed upragnionym wyjaz­dem i czego nie pom­inąć, pod­powiadamy poniżej.

czy­taj dalej

Haute cou­ture w wyko­na­niu Natashy Pavluchenko. Pokaz w Rzymie 12 lipca 2013

Natasha Pavluchenko po raz kole­jny zaprezen­towała swoją kolekcję haute cou­ture w Rzymie. Warto zaz­naczyć, że jest pier­wszą w his­torii pro­jek­tan­tką z Pol­ski, która przeszła szereg elim­i­nacji rady pro­gramowej włoskiego święta „wysok­iej mody” Alta Roma Alta Moda.

czy­taj dalej

Nieza­stą­pi­one sukienki. Zapoluj na nie pod­czas wyprzedaży! 10 lipca 2013

Letni czas inten­sy­wnych wyprzedaży dob­iega końca, ale wciąż jeszcze możemy na nich znaleźć wymar­zone rzeczy za grosze. Tak samo sprawa ma się z sukienkami. Przed nami ponad miesiąc ciepłych dni, warto więc uzu­pełnić garder­obę o modne mod­ele tych nieza­stą­pi­onych ele­men­tów ubioru. Co wybrać, co kupić? Bab­skie Biel­sko poleca typy sukienek, wśród których każda kobi­eta zna­jdzie coś dla siebie.

czy­taj dalej

Sty­lowe dziecko. Inwest­y­cja, fan­aberia, moda? 3 lipca 2013

Małe dziecko nie ma wpływu na to, w jaki sposób jest ubier­ane. Zmienia się to dopiero, kiedy maluch idzie do pod­stawówki — wtedy wielu rodz­iców daje mu pewną swo­bodę wyboru rzeczy, które dziecku bardziej się podobają niż inne. To rodz­ice, dobier­a­jąc ubra­nia malu­chowi, odgry­wają ogromną rolę w ksz­tał­towa­niu jego późniejszego wyczu­cia stylu. Oczy­wiś­cie z całym tym kom­plek­sem zagad­nień tzw. mody dziecięcej wiąże się wiele prob­lematy­cznych kwestii, a zbyt­nie sku­pi­anie się na wyglądzie malucha budzi wśród wielu osób kon­trow­er­sje. Czy słusznie?

czy­taj dalej

Sukienki do pracy i na imprezę 2 lipca 2013

Nic tak nie dodaje kobiecie uroku jak dobrze dobrana sukienka. I choć to najbardziej uni­w­er­salny ele­ment damskiej garder­oby, warto wiedzieć jakie sukienki najlepiej sprawdzają się na wiec­zornej imprezie, a jakie są ide­alne jako strój oficjalny.

czy­taj dalej

Spotkanie blogerów w Bielsku-​Białej 1 lipca 2013

O tym, że blo­gowanie jest modne, nie trzeba nikogo przekony­wać. Blo­gować można na każdy temat, a dodatkowo miłośnicy takiego sposobu pisa­nia o swoim hobby coraz częś­ciej orga­nizują spotka­nia, pod­czas których mogą się poz­nać i poroz­maw­iać. 19 lipca w Bielsku-​Białej odbędzie się spotkanie, dedykowane blogerom, piszą­cym o modzie, a także każdemu, komu tem­aty mody są bliskie. Co warto wiedzieć, jest to pier­wsza tego typu inic­jatywa w naszym mieście.

czy­taj dalej

Suk­nia ślubna i ślubna bielizna — duet ide­alny 27 czer­wca 2013

Ślub to wyjątkowe wydarze­nie w życiu każdej kobi­ety, dlat­ego tego dnia chcemy wyglą­dać per­fek­cyjnie. Mak­i­jaż, fryzura i oczy­wiś­cie suk­nia, mają sprawić, że zro­bimy waże­nie na wszys­t­kich goś­ci­ach, a przede wszys­tkim na wybranku serca. Aby suk­nia leżała ide­al­nie niezbędna jest dobrze dobrana bielizna, która będzie współ­grać z jej kro­jem i ksz­tałtem dekoltu.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.