Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Senses” Natashy Pavluchenko w Rzymie 26 czer­wca 2013

Natasha Pavluchenko, pro­jek­tan­tka dzi­ała­jąca w Bielsku-​Białej, znów może pochwalić się sukce­sem na are­nie między­nar­o­dowej — zaprezen­tuje swoją kolekcję Haute Cou­ture w Rzymie, pod­czas Alta Roma Alta Moda. Pojawi się tam obok takich kreatorów mody jak Fausto Sarli, Renato Balestra czy Jean Paul Gaultier.

czy­taj dalej

Zuzia bloguje indy­wid­u­al­nie 24 czer­wca 2013

Indy­wid­u­al­niie” to nazwa bloga, poświę­conego modzie, który prowadzi młoda biel­szczanka, Zuzanna Romik. Jej przy­goda z własną stroną, na której zamieszcza zdję­cia, przed­staw­ia­jące własny styl, rozpoczęła się ponad dwa lata temu. Od tamtej pory wiz­erunek dziew­czyny ewolu­ował i pre­cy­zował się, ale cały czas stara się pozostać wierna swoim zasadom: ma być aut­en­ty­cznie, bez „prze­bier­anek” i ubrań zakładanych tylko do zdjęć. Ciekawą sprawą jest też to, że Zuzia jest jedną z bardzo nielicznych biel­s­kich blogerek, prezen­tu­ją­cych w sieci swój wizerunek.

czy­taj dalej

Mak­i­jaż ślubny — trendy 2013 21 czer­wca 2013

Tegoroczna wiosna kazała nam na siebie długo czekać. Gdy wresz­cie nadeszła, wybuchła mieszan­iną barw. W modzie w tym sezonie również króluje kolor – zarówno delikatny jak i ostrze­jszy . W mak­i­jażu domin­ują pastele, zie­le­nie, granaty oraz inten­sy­wny kolor ust. Oczy­wiś­cie nie łączymy wszys­tkiego. Przy delikat­nej urodzie najlepiej sprawdzają się odcie­nie pastelowe. Pamię­ta­jmy jed­nak, by nie prze­sadzić z różem i brzoskwinią na oczach. Wszys­tko powinno być odpowied­nio wyważone a jed­nocześnie na tyle widoczne, by przykuwało uwagę. Rzęsy koniecznie staran­nie wytus­zowane i dokład­nie rozczesane. Blask, świeżość, staran­ność wyko­na­nia to najis­tot­niejsze zasady dobrego makijażu.

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 15 19 czer­wca 2013

Biel­sko to nie Paryż, Lon­dyn, Medi­olan. To też nie Warszawa i Kraków, ale wielkość nie ma tu nic do rzeczy! Nie przeszkadza jego mieszkań­com ubierać się i żyć ciekawie. A właśnie tak — intrygu­jąco i sty­lowo — jest na uli­cach naszego miasta. Tym razem ponownie fotografowałam sama. Poz­na­j­cie Martę.

czy­taj dalej

Cztery chusty w akcji. DIY 14 czer­wca 2013

Lato to czas, gdy w kąt idą ciepłe swetry i inne „zimowe” ele­menty garder­oby. Jed­nak (nie czaru­jmy się!) Pol­ska to nie Kali­for­nia — wiec­zory i poranki bywają chłodne, a z pogodą za dnia też bywa różnie. Dobrym rozwiązaniem może być chusta, którą możemy się omo­tać. Będzie nam cieplej, a równocześnie tak lekki ele­ment naszego ubioru bardzo dobrze skom­ponuje się z całą resztą ubrań, utrzy­manych już w lekkiej styl­istyce. Co jed­nak mamy zro­bić, kiedy chusty z poprzed­niego sezonu już nam się znudz­iły? Pewnie, możemy iść na zakupy i zaopa­trzyć się w nowe, ale możemy też wyko­rzys­tać to, co mamy. Przed­staw­iamy sposób na stworze­nie chusty DIY.

czy­taj dalej

Trendy w modzie ślub­nej 2013 12 czer­wca 2013

W mojej pracy najpiękniejsze jest to, że trafi­ają do mnie osoby, które mają dość seryjnie pro­dukowanych kolekcji, sukien ślub­nych typu „beza”, „księżniczka”, „rybka”. I to one są dla mnie inspiracją do tworzenia. Jesteś­cie ciekawe, jakie trendy w modzie ślub­nej domin­ują w tym sezonie? Proszę bardzo!

czy­taj dalej

Modna blo­gos­fera. Subiek­ty­wny wybór najlep­szych blogów. 3 6 czer­wca 2013

Przy­wyk­liśmy do tego, że blogi mod­owe prowadzą zazwyczaj młode dziew­czyny, spośród których więk­szość jeszcze uczy się i studi­uje. Po wstęp­nej fazie roz­woju pol­skiej blo­gos­fery nad­szedł czas na jej inten­sy­wne rozbu­dowywanie i nabieranie coraz więk­szego znaczenia w opin­iowa­niu. Czego? Ano, wszys­tkiego, co tylko zaopin­iowane być może. Blogerki przed­staw­iają za pomocą swoich ciał ubra­nia, kos­me­tyki, dodatki, jeżdżą w atrak­cyjne miejsca i biorą udział w licznych wydarzeni­ach świata mody. Do tej pory panowie (tak, dziś będzie właśnie o bloger­ach mod­owych) pozostawali w cie­niu coraz bardziej znanych koleżanek. Z czego to wynikało? Kto prowadzi najlep­szy pol­ski blog z męską modą? I czy mężczyźnie wypada, czy raczej nie?

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 14 3 czer­wca 2013

Po dość długiej zimowej prz­er­wie (brr, na samo wspom­nie­nie tego śniegu dostaję gęsiej skórki!) postanow­iłam kon­tyn­uować „polowa­nia” na pięknych uli­cach naszego miasta. Tym razem towarzyszył mi Andrzej — kolega, młody i zdolny fotograf, który za zadanie miał uwiecz­niać ładnie i sty­lowo ubranych ludzi. Ostat­nio mieliś­cie okazję oglą­dać nasze pier­wsze wspólne zdję­cia, a tym razem przed­staw­iam kolejne.

czy­taj dalej

Rudzi­elec na butach — DIY 28 maja 2013

Cieple­jsze (i bezdeszc­zowe oczy­wiś­cie) dni wiosenne możemy spędzić, chodząc w pięknych butkach, które same ozdo­bimy. Od dziś lis, sym­pa­ty­czny rudzi­elec, może nam więc towarzyszyć, gdziekol­wiek byśmy nie poszły w naszych lekko zmody­fikowanych lordsach.

czy­taj dalej

Aro­maty­czny masaż w domowym SPA 27 maja 2013

Masaż w domu? Tak, to możliwe. Potrze­bu­jesz tylko niezbęd­nych akce­soriów, a więc oli­wki lub przy­go­towanej przez siebie spec­jal­nej aro­maty­cznej mikstury.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.