Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Wszys­tko o pęd­zlach — tajniki pro­fesjon­al­nego mak­i­jażu 27 lutego 2013

Pro­fesjon­alne mak­i­jażys­tki korzys­tają w swo­jej pracy z ponad dwudzi­estu rodza­jów pęd­zli, sto­su­jąc je do każdego ele­mentu make-up’u. Więk­szość z nas posi­ada w swo­jej kos­me­ty­czce choćby jeden pędzel do mak­i­jażu. Najczęś­ciej wybier­any jest pędzel do różu, bez którego ciężko byłoby nałożyć kos­me­tyk. Jed­nak do dys­pozy­cji mamy pęd­zle przez­nac­zone do aplikacji niemal wszys­t­kich kos­me­tyków! Z których warto korzystać?

czy­taj dalej

Jak ubier­amy swoje dzieci? 25 lutego 2013

W ostat­nim cza­sie można było zauważyć szy­bki rozwój e-​sklepów z fir­mową odzieżą adresowaną do najmłod­szych kon­sumen­tów. Pro­du­cenci zauważyli wielki potenc­jał, jaki tkwi w pro­jek­towa­niu ubranek dla maluchów. Dlat­ego też w branży odzieżowej coraz więcej sklepów spec­jal­izuje się w dys­try­bucji właśnie tego rodzaju ubrań.

czy­taj dalej

Meta­mor­foza Panny Młodej — typ urody „jesień” 22 lutego 2013

Cechami charak­terysty­cznymi dla jesi­en­nej urody są przede wszys­tkim rudości oraz brązy. Cera z reguły śniada albo blada, często oprós­zona pięknymi pie­gami. Oczy brą­zowe, piwne, zielone, a nawet niebieskie. Włosy przez mysi blond i rudy, po ciem­no­brą­zowe, jed­nak zawsze z dodatkiem ciepłego blasku.

czy­taj dalej

Cie­nie pod oczami — jak zlik­wid­ować sine „pod­kówki”? 20 lutego 2013

Cie­nie pod oczami to prawdziwa zmora kobiet w różnym wieku – nawet nas­to­latki często się z nimi zma­gają. Sinofi­o­le­towe, szarawe obwódki nie wyglą­dają zbyt ładnie i potrafią doprowadzać nas do sza­leństwa. W końcu która z nas nie chci­ałaby pod oczami jas­nej, świeżej skóry? Powody pojaw­ia­nia się cieni pod oczami są liczne. Na szczęś­cie jest też sporo możli­wości pozby­cia się ich lub zmin­i­mal­i­zowa­nia objawów. I nie są to tylko metody zabiegowe czy stosowanie korek­tora i kremów. Możemy spróbować zlik­wid­ować sinawe obwódki także nat­u­ral­nymi, „domowymi” sposobami!

czy­taj dalej

Z sercem na… ubra­niu. DIY 18 lutego 2013

Walen­tynki za nami, ale motyw serca jest nieśmiertelny! Bardzo chęt­nie używa się go do przy­ozd­abi­a­nia bluzek, swetrów i wszys­t­kich innych ele­men­tów naszej garder­oby. Nie musimy jed­nak zdawać się na łaskę i niełaskę sklepów. Możemy zaopa­trzyć się w ubra­nia „ z sercem” całkiem same! Pod­powiadamy, jak w łatwy sposób, za pomocą koronki i swe­tra, zmienić kom­plet­nie image zwykłego ciucha. Pomoże nam w tym m.in. nieza­wodna blogerka Sin­cerely Kinsey.

czy­taj dalej

Mię­towa Panna Moda 14 lutego 2013

Mięta – ten pastelowy, delikatny kolor to połącze­nie świeżej, jas­nej zie­leni z morskim błękitem. Jest w nim coś roman­ty­cznego, a jed­nocześnie orzeźwia­jącego. Zieleń w mię­towej odsłonie zdobyła już serca świata mody i kobiet, które coraz częś­ciej wybier­ają ubra­nia i dodatki w tym odcie­niu. Nie ma w tym nic dzi­wnego, gdyż mię­towy doskonale pod­kreśla delikat­ność i kobiecość. Czuć powiew świeżości.

czy­taj dalej

Nie tylko młodzi mają świetny styl! 12 lutego 2013

Obser­wu­jąc świat mody możemy niesłusznie stwierdzić, że wstęp do niego mają tylko osoby młode i piękne. Takie, których twarzy nie naz­naczyły jeszcze zmarszczki, a włosy wciąż zachowują swój kolor. I nawet Anna Win­tour, niemłoda już prze­cież, nie będzie w stanie zmienić naszej opinii. Tak samo pewnie pomyślimy sobie o sposo­bie ubiera­nia prze­cięt­nych ludzi – takich, których mijamy na ulicy. Stwierdz­imy, że ci młodzi cza­sem ekspery­men­tują z modą, nie boją się ory­gi­nal­nego wiz­erunku. A ci starsi… bezbar­wni i nieciekawi, nie zasługują na naszą pozy­ty­wną opinię, jeśli o ubiór chodzi. Uważa­jmy! Możemy się pomylić., bo… nie tylko młodzi mają świetny styl!

czy­taj dalej

Domowe maseczki na włosy 8 lutego 2013

Zima to trudny czas dla włosów, więc w tym okre­sie należy o nie szczegól­nie dbać. Niekoniecznie trzeba kupować dro­gie kos­me­tyki. Skuteczne i jed­nocześnie proste w wyko­na­niu maseczki regeneru­jące i wzmac­ni­a­jące włosy może­cie przy­go­tować samodziel­nie. Poniżej kilka przepisów na mik­stury, które zro­bi­cie wyko­rzys­tu­jąc zawartość lodówki lub spiżarni.

czy­taj dalej

Wyjątkowa rola druhny na ślubie i weselu 4 lutego 2013

Czym byłby świat bez kobiecej przy­jaźni? A druhna to prze­cież najczęś­ciej najlep­sza przy­jaciółka Panny Młodej. To zwykle ona jako pier­wsza dowiaduje się o Waszych zaręczy­nach, a później towarzyszy we wszys­t­kich przy­go­towa­ni­ach związanych ze ślubem. Jest przy Pan­nie Młodej w radości, a może także w chwilach zwąt­pi­enia. Pomaga wybrać tę najpiękniejszą suknię ślubną, biżu­terię i dodatki. Z najwięk­szym odd­aniem i pomysłowoś­cią orga­nizuje nieza­pom­ni­any wieczór panieński. A gdy dzień ślubu jest już blisko, warto pomyśleć także o jej wyjątkowej roli.

czy­taj dalej

Co noszą pogrom­czynie stoków? 1 lutego 2013

Pomimo odwilży zimowa aura nas nie opuszcza, a na stokach wciąż leży śnieg. W dodatku trwają wyprzedaże, na których perełki upolować możemy także jeśli chodzi o odzież nar­cia­rską i snow­boar­d­ową. Wydamy mniej, a przy okazji odświeżymy nasz wiz­erunek na stoku, albo całkowicie go zmien­imy! Warto przy okazji, przed zaku­pami, zapoz­nać się z dwiema ten­denc­jami, które rządzą niepodziel­nie, jeśli chodzi o zimową modę.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.