Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Trendy w modzie męskiej. Wiosna-​lato 2013 30 sty­cz­nia 2013

Wprawdzie za oknem srogi mróz, ale my zaczy­namy już myśleć o przy­jem­niejszej porze roku, jaką jest wiosna. Czekamy z utęsknie­niem aż zrobi się cieplej i będziemy mogli schować głęboko do szafy puchowe kurtki, płaszcze, czapki, sza­liki itp. Mając na uwadze to, że w więk­szości Panowie nie lubią długich wędrówek po sklepach, prezen­tu­jemy trendy na nad­chodzący sezon wiosna –lato 2013, które — mamy nadzieję — pomogą Panom wybrać odpowied­nie ubra­nia zgodne z najnowszymi trendami.

czy­taj dalej

Róż nie tylko dla Bar­bie. Jak go nosić, by dobrze wyglą­dać 28 sty­cz­nia 2013

Kolor różowy jest dla wielu kobiet nie do przyję­cia. Kojar­zony ze słodką, plas­tikową Bar­bie (która, notabene, w swej garder­o­bie ma prze­cież tak wiele ubrań i dodatków również w innych kolorach) lub tandetną i stereo­ty­pową właś­ci­cielką białych koza­czków, złotego paska i tle­nionych blond pukli, zajął mało korzystne miejsce w mod­owej pale­cie barw. A prze­cież wystar­czy tylko odrobina zmysłu este­ty­cznego i kilka dobrych rad, by odczarować kolor różowy i uży­wać go na równi z innymi.

czy­taj dalej

Najnowsza kolekcja Nataschy Pavluchenko w Rzymie 25 sty­cz­nia 2013

Już niedługo w Rzymie odbędzie się fes­ti­wal Alta Roma hoł­du­jący kreaty­wności pro­jek­tan­tów, najwyższej jakości rzemiosłu kraw­ieck­iemu i nowoczes­nej wizji mody. Alta Roma to możli­wość prezen­tacji dokonań utal­en­towanych pro­jek­tan­tów nie tylko z Włoch. Natasha Pavluchenko otrzy­mała zaprosze­nie do zaprezen­towa­nia włoskiej pub­liczności swo­jej najnowszej kolekcji haute cou­ture pod­czas sty­czniowych pokazów.

czy­taj dalej

Barok jest trendy! 22 sty­cz­nia 2013

Ubra­nia i dodatki, inspirowane barok­iem, to kole­jny trend, a raczej nurt w modzie, który odnawia się bardzo często. Oczy­wiś­cie są pro­jek­tanci, którzy hoł­dują mu przy każdej okazji, ale pozostali także okazjon­al­nie do niego powracają. W końcu rzadko kiedy tren­dem staje się tak wdz­ięczny temat: złote hafty, bogate orna­menty i biżu­te­ria, a do tego te kolory! Czerń, bur­gund, złoto, głęboka zieleń…

czy­taj dalej

Niety­powa Panna Młoda 17 sty­cz­nia 2013

Dzień jeden z wielu, a jed­nak wyjątkowy. Chwila o której marzy więk­szość kobiet. Moment kiedy dwoje zakochanych na zawsze powie sobie TAK. Ślub. Najczęś­ciej kojarzy się on z białą suknią i welonem… a może warto zrezyg­nować z tych stan­dardów? W końcu wyglą­dać wyjątkowo nie oznacza wyglą­dać tak, jak wszys­tkie Panny Młode…

czy­taj dalej

O kolorach ze styl­istką — Bab­skie Warsz­taty 15 sty­cz­nia 2013

W jakim kolorze założyć ubranie na randkę, a w jakim na spotkanie biz­ne­sowe? Jakie kolory do ciebie pasują? Co komu­niku­jesz kolorem? To tylko niek­tóre tem­aty, które poruszymy pod­czas wyjątkowych warsz­tatów ze styl­istką. Kole­jne spotkanie i zaję­cia spec­jal­nie dla kobiet już 24 stycznia!

czy­taj dalej

Powiew wiosny i lata. Trendy 2013 14 sty­cz­nia 2013

Za oknem pada śnieg, jed­nak już za niedługo przyjdzie wiosna, więc my, jako pro­fesjon­alne Oso­biste Styl­istki, już dziś w Min­is­terst­wie Wiz­erunku mówimy co będzie modne w nad­chodzą­cym sezonie wiosna — lato 2013!

czy­taj dalej

Chary­taty­wny pokaz mody Ludzi Wielkiego Serca w BCK 10 sty­cz­nia 2013

Chary­taty­wny pokaz mody w Biel­skim Cen­trum Kul­tury odbędzie się już po raz 10. Jego idea jest szczytna — pieniądze trafią do potrze­bu­ją­cych. Po wybiegu chodzić będą nie tylko mod­elki. Zobaczymy też Ludzi Wielkiego Serca. Pokaz już 27 stycznia.

czy­taj dalej

Domowe sposoby na pielę­gnację dłoni zimą 10 sty­cz­nia 2013

Zima to trudny okres dla naszych dłoni. Narażone na niską tem­per­aturę staja się suche, szorstkie. Nawet naj­cieple­jsze rękaw­iczki nie uchronią ich przed negaty­wnym wpły­wem mrozu. Jak przy­wró­cić im piękny i zdrowy wygląd? Ratunkiem dla nich może być wykony­wanie domowych zabiegów na dłonie, które poprawią ich kondy­cję. Gotowe kos­me­tyki można oczy­wiś­cie kupić w każdej drogerii, jed­nak my zachę­camy do samodziel­nego przy­go­towa­nia nat­u­ral­nych mik­stur, które będą tanie a zarazem skuteczne. Oto kilka propozycji.

czy­taj dalej

Chcesz zostać pro­fesjon­alną mod­elką? To coś dla ciebie! 4 sty­cz­nia 2013

Kole­jny konkurs dla dziew­cząt z Biel­ska, a także jego bliższych i dal­szych okolic. Tym razem każda dziew­czyna, która speł­nia wymogi orga­ni­za­torów, może wziąć udział w castingu do między­nar­o­dowego Supra­na­tional Model 2013.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.