Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Torba z chusty — zrób ją sama! 2 sty­cz­nia 2013

Masz dosyć sztam­powych toreb, które nosi połowa miasta? Chcesz wnieść trochę koloru w codzi­en­ność, bo na zewnątrz jest szaro i zimno? Ide­al­nym rozwiązaniem będzie więc uszy­cie swo­jej włas­nej torby, która będzie przy­wodz­iła na myśl ciepłe dni i dalekie podróże…

czy­taj dalej

Sty­lowe podarki na ostat­nią chwilę 20 grud­nia 2012

Święta już niedługo się rozpoczną, a ty nie masz jeszcze prezen­tów? Bab­skie Biel­sko spieszy z pomocą, pro­ponu­jąc kilka uni­w­er­sal­nych i mod­nych ubrań i dodatków, które zdążysz spoko­jnie kupić, bo można je znaleźć w każdym sklepie. Głowa do góry! Prze­jrzyj nasze propozy­cje i ruszaj na zakupy!

czy­taj dalej

Otwar­cie sty­lowego sec­ond handu — fotorelacja 18 grud­nia 2012

Na mapie biel­s­kich sklepów ze sty­lową odzieżą „z drugiej ręki” pojaw­iło się nowe miejsce. Bazar Sec­ond Hand to sklep, w którym zakupić możemy dobrej jakości, niety­powe ubra­nia i dodatki po przys­tęp­nych, bo „szmatek­sowych”, cenach. Pon­adto młoda ekipa, która zaan­gażowała się w stworze­nie tego miejsca, a także przy­jemny kli­mat, powodują, że chęt­nie się w nim prze­bywa. Bab­skie Biel­sko w oso­bie redak­torki Syl­wii wybrało się, by zobaczyć, jak prze­b­ie­gało otwarcie.

czy­taj dalej

Syl­we­strowe zabiegi last minute 12 grud­nia 2012

Pod­czas nocy syl­we­strowej każdy chce wyglą­dać wyjątkowo. Dzięki innowa­cyjnym rozwiązan­iom medy­cyny este­ty­cznej, nie przeszkodzi nam w tym nawet brak czasu. Ekspre­sowe zabiegi upięk­sza­jące szy­bko i skutecznie poprawią naszą cerę, a także pomogą uzyskać wymar­zoną sylwetkę.

czy­taj dalej

Bazar — otwar­cie sty­lowego sec­ond handu 10 grud­nia 2012

Na mapie biel­s­kich sklepów ze sty­lową odzieżą „z drugiej ręki” pojawia się nowe miejsce, które otworzy swe pod­woje dla klien­tów już w najbliższą sobotę, 15 grud­nia. Bazar Sec­ond Hand będzie sklepem, ofer­u­ją­cym markowe i dobrej jakości ubra­nia i dodatki w nis­kich cenach. Z otwar­ciem nato­mi­ast wiązać się będą liczne atrakcje…

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 11 4 grud­nia 2012

Rock­owe inspiracje są wiecznie żywe. Nie ma chyba pory roku, dla której zrezyg­nowano by z lan­sowa­nia wiz­erunku „z pazurem” lub choćby poje­dynczych jego ele­men­tów. Te wszys­tkie mniej lub bardziej ciężkie buty, ćwieki, skórzane kurtki, te wari­acje na temat niegrzecznego, rock­owego stylu, te mutacje w mod­owy glam rock… Tym bardziej, w całym tym naw­iązy­wa­niu do rocka, cenne jest, kiedy ktoś tworzy z kilku rzeczy kon­sek­wentny wiz­erunek. Takie osoby możemy znaleźć także na biel­s­kich ulicach.

czy­taj dalej

The Look of the Year. Cast­ing dla marzą­cych o mod­elingu 3 grud­nia 2012

12 grud­nia w Bielsku-​Białej odbędzie się cast­ing The Look of the Year. Każda dziew­czyna, której marzy się kari­era mod­elki lub po prostu zro­bi­e­nie czegoś nowego, może przyjść i spróbować swoich sił.

czy­taj dalej

Kre­owanie wiz­erunku aser­ty­wnej kobi­ety — warsz­taty 30 listopada 2012

Z fuzji dwóch zagad­nień — kre­owa­nia włas­nego wiz­erunku i stylu, a także bycia kobi­etą aser­ty­wną — pow­stały warsz­taty, dedykowane kobi­etom, które nie boją się nowych wyzwań i chci­ałyby się wciąż doskon­alić. „Kre­owanie wiz­erunku aser­ty­wnej kobi­ety” to zaję­cia, które poprowadzą Agata Zolich (kspert ds. kre­owa­nia wiz­erunku i oso­bista styl­istka) i Dorota Szczepanik (tren­erka biz­nesu i roz­woju osobistego).

czy­taj dalej

Lśniące dodatki na grudzień 29 listopada 2012

Grudzień to okres wielu okazji – Mikołaj, Boże Nar­o­dze­nie i w końcu Syl­wester. Na każdą z nich sklep Glit­ter przed­stawia wiele ciekawych ofert dla każdego.

czy­taj dalej

Jego wysokość bur­gund 27 listopada 2012

Wszędzie go pełno. Stał się hitem wczes­nej jesieni i pobędzie z nami do wiosny, pomimo tego, że na zimę lan­suje się już inne kolory. Dlaczego? Bo bur­gund to nie neony, lecz barwa dużo bardziej uni­w­er­salna. Pasuje niemal wszys­tkim, a każdy ele­ment ubioru w tym kolorze zawsze wygląda efek­townie. Zresztą, nie tylko sam bur­gund jest w cenie — pociąga on za sobą wszelkie odcie­nie takie jak wiś­nia czy purpura.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.