Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Jak dobrać biustonosz do karmienia? Tuto­r­ial dla młodych mam 6 maja 2014

Biust w okre­sie ciąży, tak jak całe twoje ciało, ulega ogrom­nym zmi­anom. Są kobi­ety, których piersi zmieni­ają ksz­tałt i rozmiar dopiero około czwartego miesiąca ciąży, a są takie, dla których jed­nym z pier­wszych jej objawów jest właśnie bolesny i pow­ięk­szony biust. Jak uchronić go przed utratą jędrności i rozstę­pami? W jaki sposób go pielęg­nować, aby po zakończe­niu karmienia nie zaczął przy­pom­i­nać „uszu spaniela” – podpowiada brafit­terka z butiku MALOU.

czy­taj dalej

Nie tylko „Boskie Buenos”. Kostiumy kąpielowe od Dalii 6 maja 2014

Jeśli bieliznę można porów­nać do najlep­szej przy­jaciółki, to dobrany kostium kąpielowy do ide­al­nego part­nera na lata, z którym czu­jemy się pięknie, kobieco i bez­piecznie. W tegorocznej niezwykłej kolekcji bielizny marki Dalia, inspirowanej greckim Olimpem, nie mogło zabraknąć propozy­cji stro­jów kąpielowych. Tego lata każda kobi­eta może poczuć się jak prawdziwa bogini.

czy­taj dalej

Czer­w­cowe warsz­taty wiz­ażu z Ewą Gil. Wygraj zaprosze­nie! 30 kwiet­nia 2014

Wszys­tkie miłośniczki mak­i­jażu na pewno zain­tere­sują się warsz­tatami wiz­ażu, które odbędą się w Biel­sku już 15 czer­wca 2014 roku. Poprowadzi je jedna z najlep­szych pol­s­kich wiz­a­żys­tek — Ewa Gil. Na uczest­niczki warsz­tatów czekają liczne i atrak­cyjne punkty pro­gramu. Oprócz najważniejszego, czyli nauki wiz­ażu i pod­staw w tej materii, kilka wybranych przez Ewę Gil osób będzie mieć wyjątkową okazję zerknię­cia za kulisy pro­gramu The Voice Of Poland. Bab­skie Biel­sko poleca, a już od dziś może­cie wziąć udział w naszym konkur­sie, w którym nagrodą jest zaprosze­nie na warsztaty.

czy­taj dalej

Jak się ubrać na wesele? Najnowsze trendy 23 kwiet­nia 2014

Wesele kogoś z rodziny lub przy­jaciół to duże przeży­cie. Dla każdej kobi­ety to także poważny dylemat – co na siebie włożyć? Na szczęś­cie w modzie wesel­nej panuje duża swo­boda. Warto więc kierować się najnowszymi tren­dami, lecz również dobrać kreację do swo­jej urody, fig­ury i charakteru.

czy­taj dalej

Po prostu boska bielizna! Dalia prezen­tuje nową kolekcję 17 kwiet­nia 2014

Bielizna jest atry­butem kobiecości i nieodłącznym ele­mentem żeńskiej garder­oby. Nosimy ją nie tylko w celach zdrowot­nych, ale również, żeby czuć się kobieco i zmysłowo. Projektanci marki Dalia od lat dbają, by bielizna speł­ni­ała powyższe kry­te­ria. Kolekcja wiosna/​lato 2014, której ambasadorką została Marta Wierzbicka, to mito­log­iczne naw­iązanie do bogiń grec­kich. Niezwykle sub­telna, pre­cyzyjnie opra­cow­ana linia pod wzglę­dem kolorów, fasonów i detali. 

czy­taj dalej

Piękny Dzień Otwarty, czyli poz­na­jemy sekrety piękna 16 kwiet­nia 2014

Na czym polega sekret pięknej, nieskazitel­nej cery? Jak o nią dbać, by na co dzień – pomimo naraże­nia na niesprzy­ja­jące czyn­niki środowiska – móc się pochwalić gładką skórą bez zanieczyszczeń? Będzie się tego można dowiedzieć już 9 maja 2014 roku (piątek), biorąc udział w Pięknym Dniu Otwartym orga­ni­zowanym przez biel­skie Cen­trum Nowoczes­nej Kos­me­tyki Este­ty­cznej „Sekrety Piękna”. Będzie można także sko­rzys­tać z mezoter­apii igłowej okolic oczu i zabiegu kok­ta­jlowego na twarz. Udział w Pięknym Dniu Otwartym jest bezpłatny, ale obow­iązują zapisy. Ilość miejsc ograniczona!

czy­taj dalej

Panna Młoda w stylu boho chic 14 kwiet­nia 2014

Czy boho chic pasuje na temat prze­wodni wesela? Jak najbardziej! Według prze­wod­nika ślub­nego Vogue, jest to jeden z najpop­u­larniejszych trendów w modzie ślub­nej! Aby wkom­ponować boho do aranżacji włas­nego ślubu, warto sko­rzys­tać z folkowych i rock­owych odniesień…

czy­taj dalej

Dream Team — zre­al­izuj wyjątkową sesję fotograficzną i wygraj! 10 kwiet­nia 2014

Zapraszamy na trze­cią edy­cję konkursu Dream Teram, orga­ni­zowanego w ramach fes­ti­walu Neo Fash­ion Jam­boree. To dobry moment na wyciąg­nię­cie z szu­flady swoich najlep­szych fotografii, pokazanie światu dawno zre­al­i­zowanej sesji zdję­ciowej lub zor­ga­ni­zowanie nowej, która zapewnić może zwycięstwo. 

czy­taj dalej

Mod­nie i swo­bod­nie, czyli zrób sama spód­niczkę tutu! 8 kwiet­nia 2014

Piękne stroje, zjawiskowy taniec, wielka scena, światła reflek­torów, rzesze fanów, a z drugiej strony ogromny wysiłek, rywal­iza­cja, krew, pot i łzy… właśnie te słowa opisują kari­erę więk­szości balet­nic. Niek­tóre kobi­ety decy­dują się na tę ciężką pracę połąc­zoną ze sławą, inne nie. Wiele z nas często myślami podąża do świata pięknych tancerek, marząc o tym, żeby wyr­wać się z szarej rzeczy­wis­tości i spróbować smaku życia tych dziew­czyn. Chce­cie poczuć się jak sławna balet­nica i pobawić trochę wyobraźnią? Jeśli tak, to już dziś może­cie same w domu zro­bić sobie uroczą spód­niczkę tutu. To bardzo proste!

czy­taj dalej

Kula, Kacper-​Mleczak, Mły­nar­czyk — modne i kreaty­wne w Biel­sku 3 kwiet­nia 2014

Do rozpoczę­cia Neo Fash­ion Jam­boree został nieco ponad miesiąc (1618 maja 2014 r.), dlat­ego czas przyjrzeć się jego goś­ciom z bliska. Przed­staw­iamy syl­wetki uzdol­nionych i przed­siębior­czych kobiet, które pojawią się na biel­skim fes­ti­walu. Hasło tegorocznej edy­cji fes­ti­walu — „Future prosperity” — odwołuje się do możli­wości artysty­cznych i biz­ne­sowych początku­ją­cych twór­ców. Nie każdy potrafi je wyko­rzys­tać, szczegól­nie jeśli chodzi o aspekt biz­ne­sowy. Fes­ti­wal umożliwi zdoby­cie wiedzy i nowych umiejęt­ności prak­ty­cznych, zarówno poprzez wykłady, jak i warsz­taty. Bab­skie Biel­sko jest patronem tego święta mody i serdecznie poleca!

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.