Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Grzy­wka znów modna 27 lipca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Drzwi do świata foto­mod­elingu stają otworem 27 lipca 2012

Przed biel­szczanami stoi szansa, aby ich twarz stała się rozpoz­nawalna w całym mieś­cie… Właśnie ruszył cast­ing „Z fejsa na bill­board”, dzięki któremu można zostań twarzą kam­panii reklam­owej Galerii SFERA. Jest to już trze­cia edy­cja zabawy, w której nagrodą główną jest m.in. sesja fotograficzna wyko­nana przez cenionego fotografa mody Pio­tra Dęb­skiego oraz aparat fotograficzny. 

czy­taj dalej

Drugie życie paty­czków po lodach 26 lipca 2012

Są tacy, którzy mogą jeść lody przez okrągły rok. Więk­szość z nas jed­nak zajada się nimi zwłaszcza w lecie. Kiedy już kończymy się delek­tować, zosta­jemy z paty­czkiem w ręku. Zwykle trafia on do kosza. Jed­nak może się okazać niezwykle przy­datny, jeśli wysil­imy trochę wyobraźnię i zaprag­niemy zro­bić z niego choćby… piękny naszyjnik. Oczy­wiś­cie będziemy do tego potrze­bować więcej niż jed­nego paty­czka, ale myślę, że dla nikogo nie będzie to problemem…

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Zima 24 lipca 2012

Dziś ostatni artykuł z cyklu anal­izy kolorysty­cznej, przyszła więc pora na omówie­nie ostat­niego typu urody, czyli Zimy. Pani Zima to typ chłodny i najbardziej wyrazisty. Wszelkie kon­trasty i mocne, zimne barwy stwor­zone są właśnie dla niej, To jedyny typ, który świet­nie wygląda w najbardziej klasy­cznym zestaw­ie­niu czerni i bieli.

czy­taj dalej


Zrób sobie piękny szlafrok z kawałka mate­ri­ału 20 lipca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Co wybrać? Co ubrać? Kom­pendium trendów na lato 18 lipca 2012

Jest parę takich okresów w roku, kiedy ze wzmożoną energią odd­a­jemy się zakupom – uzu­peł­ni­amy swoje szafy o nowe ubra­nia i dodatki. Wakacje to właśnie taki czas. Powo­dem są oczy­wiś­cie wyprzedaże, a także wszelkiego typu wyjazdy, pod­czas których chcemy wyglą­dać świet­nie, i może nawet trochę inaczej niż zwykle. Więk­szość z nas prag­nie nabyć rzeczy, które mają modne obec­nie fasony, wzory i kolory. Jed­nak przy ogromie ubrań, które pro­ponują nam galerie hand­lowe, pro­jek­tanci i sec­ond handy, można się zgu­bić… Dlat­ego Bab­skie Biel­sko rusza na pomoc i pod­powiada, co kupić lub wyjąć z czeluści szafy, by wyglą­dać trendy.

czy­taj dalej

Z przymierzal­nią mi do twarzy? 16 lipca 2012

Wyprzedaże trwają, są dni, kiedy cen­tra hand­lowe pękają w szwach. To ide­alny czas dla Pań, bo to one przede wszys­tkim rzu­cają się w wir zakupów. Odwiedzają ulu­bione sklepy i butiki w nadziei, że ich dawno upa­tr­zone rzeczy zostały przece­nione przy­na­jm­niej o połowę ceny. Kiedy wresz­cie nam się uda, zmierzamy dum­nie z upolowaną zdoby­czą do przymierzalni i właśnie wtedy… cały czar pryska albo wręcz prze­ci­wnie, zaczy­namy widzieć się trochę inaczej niż zwykle.

czy­taj dalej

Sty­lowe Ulice Biel­ska. 5 13 lipca 2012

Jeśli słowo “Lolita” kojarzy się wam jedynie z książką Nabokova lub filmem na jej pod­stawie, to za chwilę będziecie mocno zdzi­wieni. Lolita bowiem to nie tylko młodz­i­utka bohaterka książki, ale też styl ubiera­nia, zapoc­zątkowany w Japonii. Mało tego — styl ten ewolu­ował i rozprzestrzenił się, docier­a­jąc do Europy. W kon­sek­wencji, przed kilkoma laty, trafił również do Pol­ski. Początkowo lolity można było spotkać w więk­szych mias­tach, obec­nie także w pozostałych. Trudno jed­nak powiedzieć, by ich widok spowszech­niał. Biel­sko nie jest tu wyjątkiem, a na uli­cach naszego miasta również możemy cza­sem zobaczyć tak niety­powo ubrane osoby.

czy­taj dalej

Moda na plaży tylko dla zgrab­nych 13 lipca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.