Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Pozy­ty­wne wibracje w let­niej modzie 12 lipca 2012

Dobra wiado­mość dla miłośniczek wibru­ją­cych, moc­nych kolorów – nadal są ważnym ele­mentem let­nich trendów. Po zeszłorocznych kolekc­jach mogło się wydawać, że czas inten­sy­wnych kolorów się kończy, ale cytrynowa żółć, fuk­sja, odcie­nie oranżu czy inten­sy­wnego lazuru na dobre zagoś­ciły w naszych szafach.

czy­taj dalej

Biel­szczanka zdobyła tyłuł Miss Polo­nia Wojew­ództwa Śląskiego 11 lipca 2012

Mowa tutaj o Patrycji Bilof, uczen­nicy liceum kos­me­ty­cznego z Bielska-​Białej. W konkur­sie wzięło udział dwanaś­cie kandy­datek z całego wojew­ództwa, które prezen­towały się w różnych stylizacjach.

czy­taj dalej

Precz z gorse­tami! 6 lipca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Kołnierzyk — zrób go sama 6 lipca 2012

Jeszcze jakiś czas temu kołnierzyk był inte­gralną częś­cią koszuli lub sukienki. Dziś uzyskał wol­ność i pełną swo­bodę. Nie jest już przytwierd­zony do określonego ele­mentu naszej garder­oby, ale migruje sobie, gdzie chce. Albo raczej gdzie my chcemy.

czy­taj dalej

Sty­lowe ulice Biel­ska. 4 2 lipca 2012

W snu­ciu się po mieś­cie i obser­wowa­niu prze­chod­niów naj­ciekawsze jest to, ile różnych stylów przewija się przed naszymi oczami. Ta różnorod­ność może być inspiracją, bodźcem do zmian we włas­nym sposo­bie ubiera­nia, ale przede wszys­tkim czyni miasto kolorowym i intrygu­ją­cym. Ubiór mieszkańców danego miasta to, nie da się ukryć, jedna z jego wiz­ytówek. Dlat­ego tak przy­jem­nie chodzi się po Biel­sku, które w prze­ciągu kilku ostat­nich lat przeszło prawdziwą meta­mor­fozę, jeśli chodzi o styl zamieszku­ją­cych je ludzi. Jest to też powód, dla którego wznaw­iamy i w nowej odsłonie prezen­tu­jemy cykl artykułów “Sty­lowe ulice Bielska”.

czy­taj dalej

Wymieni­amy się w Pszczynie! 2 lipca 2012

Swap par­ties, czyli z założe­nia bez­gotówkowe wymi­any ubrań i dodatków, są na świecie i w Polsce niezwykle pop­u­larne. Także na Śląsku do tej pory swapów odbyło się sporo. Jed­nak w Pszczynie będzie to bodaj pier­wsza impreza tego typu. Warto wygospo­darować sobie choć przysłowiowych kilka minut, żeby wpaść i choćby przyjrzeć się temu, jak wygląda swap. Oczy­wiś­cie, poza tą wer­sją uczest­niczenia dla min­i­mal­istów, pole­cam też czynne wzię­cie udzi­ału. Naprawdę warto!

czy­taj dalej

Trzy kobi­ety rujnują mężczyzn 29 czer­wca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Piękna syl­wetka nie tylko na wakacje — Dni Otwarte w Yasumi Slim 25 czer­wca 2012

W dni­ach od 5 do 7 lipca gabi­net Yasumi Slim w Bielsku-​Białej zaprasza Was na Dni Otwarte. Pod­czas trzyd­niowej imprezy może­cie sko­rzys­tać z porad ekspertek w dziedzinie uję­dr­ni­a­nia, wys­muk­la­nia i poprawy kondy­cji skóry. Na uczest­niczki imprezy czekają bezpłatne zabiegi oraz konkurs z nagrodami.

czy­taj dalej

Pod­wójne pońc­zochy dla lep­szego efektu 22 czer­wca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Młoda biel­ska pro­jek­tan­tka prosi o Wasze głosy 18 czer­wca 2012

Mał­gorzata Sala­mon skończyła stu­dia w Szkole Artysty­cznego Pro­jek­towa­nia Ubioru w Krakowie, ale pochodzi z Bielska-​Białej i tutaj chci­ałaby otworzyć własną firmę. Ma już na kon­cie pier­wszą autorską kolekcję. Aby spełnić swoje marzenia potrze­buje naszej pomocy…

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.