Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Bab­skie inspiracje — pach­nące mydełko 15 czer­wca 2012

Na naszym facebook’owym pro­filu rozpoczęłyśmy cykl „Bab­skie inspiracje”, w którym prezen­tu­jemy Wam, jak samodziel­nie wykonać niepow­tarzalne rzeczy: biżu­terię, deko­racje, ele­menty wyposaże­nia wnętrz. Również na por­talu zna­jdzie się wiele pomysłów na ręcznie robione przed­mioty. Każda z nas jest prze­cież artys­tką! Dziś pod­powiadamy, jak samodziel­nie przy­go­tować pach­nące mydełko.

czy­taj dalej

Mod­elki super size, czyli pokochaj siebie! 11 czer­wca 2012

Tydzień temu w Bielsku-​Białej odbyła się niety­powa sesja fotograficzna. Dlaczego niety­powa? Bo mod­elki w żadnym stop­niu nie pasowały do stereo­typu mod­elek. Zamiar rozmi­aru XS noszą bowiem… XL! To jed­nak w żaden sposób nie przeszkadzało puszystym pan­iom wychodzić na zdję­ci­ach sek­sownie i kobieco!

czy­taj dalej

8 czer­wca – wielka gala mody 8 czer­wca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Let­nie kaprysy babci 4 czer­wca 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa retrospekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany na połud­niu Pol­ski w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Kilka uwag o modzie sprzed stu lat 25 maja 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców z lat młodości śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich wtedy ubrań. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną na strychu starą sukienkę swo­jej mamy! Obecna moda czer­pie inspiracje z lat min­ionych, ale jak daleko wstecz może się­gać taka mod­owa ret­ro­spekcja? Czy współczesne mod­nisie w czymkol­wiek przy­pom­i­nają panie ze stron gazet wydawanych… sto lat temu? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”. Ten społeczno-​kulturalny tygod­nik był wydawany w Krakowie w lat­ach 1904 – 1925.

czy­taj dalej

Swap and swap and swap 25 maja 2012

Ostat­nio byłam zmus­zona zro­bić porządek w szafie. Powód prosty – skłębione i skotłowane moje ubra­nia, tore­bki, chusty zaczęły stanowić poważné zagroże­nie dla zdrowia i życia człowieka, który chci­ałby wyciągnąć dla siebie coś ładnego przed wyjś­ciem ;-) Wal­cząc zapamię­tale i porząd­ku­jąc, na nowo uświadomiłam sobie, że bardzo dużo ubrań i dodatków, które lubię i noszę często, to nabytki ze swapów. Z tej okazji dziś będzie o swap parties ;-)

czy­taj dalej

Swap Party „W labiryn­cie ciuchów” 4 24 maja 2012

3 czer­wca o godz. 18.0 w Klu­bie Muzy­cznym Labirynt odbędzie się cyk­liczna impreza Swap Party „W labiryn­cie ciuchów”. Twoja szafa pęka w szwach, ale codzi­en­nie stwierdzasz, że nie masz się w co ubrać? Chcesz wymienić ubra­nia, które już Ci się znudz­iły i zyskać nowe, niepow­tarzalne rzeczy? Planu­jesz wpuś­cić trochę gorącego, let­niego powi­etrza do swo­jej garder­oby? ;-) Zami­ast mag­a­zynować ciuszki, w których nie chodzisz, przynieś je na Swap Party ! Możesz zabrać ze sobą także biżu­terię, butki i tore­bki, których już nie uży­wasz. Pamię­taj, że to, co Tobie już się nie podoba, może się okazać prawdziwą „perełką” dla kogoś innego. I na odwrót ;-)
 

czy­taj dalej

Piękna i smukła syl­wetka bez skalpela 22 maja 2012

Do niedawna sąd­zono, że nie ma możli­wości bez­in­wazyjnego, a jed­nocześnie miejs­cowego zmniejszenia obję­tości tkanki tłuszc­zowej. Najczęś­ciej stosowano metody inwazyjne z wyko­rzys­taniem jed­nej z form chirurgii plas­ty­cznej, np. liposukcję.

czy­taj dalej

To było modne 100 lat temu. Kapelusze 15 maja 2012

Co jakiś czas moda zat­acza wielkie koło. Jeszcze pięć lat temu oglą­da­jąc zdję­cia naszych rodz­iców, śmial­iśmy się z nos­zonych przez nich stro­jów. Dziś niejedna młoda dziew­czyna chęt­nie sięga po schowaną do pudła starą sukienkę swo­jej mamy! Jak daleko sięga nasza mod­owa ret­ro­spekcja? Można się tego dowiedzieć czy­ta­jąc „Nowości Ilus­trowane”, które były wydawane na połud­niu Pol­ski w ponad sto lat temu! Dzisiaj zagląd­niemy do numeru sprzed… 100 lat i 4 dni. W kole­jnych tygod­ni­ach będziemy śledzić odpowiada­jące im wyda­nia z 1912 roku.

czy­taj dalej

Bezpłatne porady styl­istki w Gem­ini Park 26 kwiet­nia 2012

Wiele z nas już od dawna nie ma w szafie wol­nych wiesza­ków, ale wciąż narzeka, że nie ma się w co ubrać. Cza­sem chcąc podążać na najnowszymi tren­dami ubier­amy zestawy, które jed­nak tak naprawdę w ogóle do siebie nie pasują… Dlat­ego na klien­tki Ge-​mini Park w każdy czwartek czeka styl­istka Agata Zolich, która udziela bezpłat­nych porad i wyjaś­nia jak nie zginąć pod stosem mod­nych ubrań.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.