Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Dojrzała młodość poszuki­wana 26 sty­cz­nia 2012

Roz­maw­iamy dzisiaj z Panią Mag­daleną Kowal­ską, spec­jal­istką w dziedzinie kos­me­tologii este­ty­cznej, która pro­muje zdrowie pub­liczne, czyli łączy to, co jest naj­cen­niejsze – zdrowie z urodą. Prowadzi również gabi­net La Perla  Kos­me­tolo­gia i Medy­cyna Este­ty­czna w Bielsku-​Białej Odpowiedzi na niek­tóre pyta­nia trochę nas zaskoczyły. Oto frag­ment naszej rozmowy:

czy­taj dalej

Zatrzy­maj młodość! 15 sty­cz­nia 2012

Bez względu na to, ile mamy lat: 30, 40, 50 czy 60 chcemy wyglą­dać świeżo i atrak­cyjnie. Sto­su­jemy kos­me­tyki, które poz­wolą nam zachować jędrność skóry i wygładzić zmarszczki.Dzisiejsze pięćdziesię­ci­o­latki nadal czują się młode, znają się na modzie, reg­u­larnie odwiedzają salony fryz­jer­skie. Jed­nak pielę­gnacja skóry wymaga od nich więk­szej uwagi i sys­tem­aty­czności. Dzisiaj zamieszczamy pier­wszy z artykułów o pielę­gnacji dojrza­łej skóry.

czy­taj dalej

Anal­iza kolorosty­czna — Pani Lato 12 sty­cz­nia 2012

Dzisiaj kole­jna część anal­izy kolorysty­cznej. Pod lupę weźmiemy Panią Lato. Podob­nie jak Pani Wiosna, to także delikatny typ urody, ale zimny. W prak­tyce oznacza, że Pani Lato powinna wybierać barwy chłodne, raczej odcie­nie niebieskiego, wiśniowego i różowego, niż zielonego, koralowego, czy pomarańczowego.

czy­taj dalej

Kos­me­tyki „szyte na miarę” 27 grud­nia 2011

Nasz Part­ner Der­mika Salon&Spa przy­go­tował dla Was Dro­gie Czytel­niczki propozy­cję kos­me­tyku per­son­al­i­zowanego. Poszczególne jego skład­niki dobiera się indy­wid­u­al­nie, niemal „szyje na miarę” dla każdej z nas. O jego zale­tach może­cie przeczy­tać w artykule poniżej…

czy­taj dalej

Biel­skie ciu­cholandy Cz. 3 Bab­skie Biel­sko w tere­nie! 15 grud­nia 2011

Biel­skie ciu­cholandy. Zobacz co znalazłyśmy! Osoby nieobez­nane w szpera­niu i poszuki­wa­niu fajnych ciuszków zniechę­cają się często trafi­a­jąc na tzw. „niesort” – czyli ubra­nia nie seg­re­gowane (różné jakoś­ciowo). Na jakimś forum przeczy­tałam: „Wiecie, taki (ciu­choland) żeby był wybór jakiś fajnych ciuchów, cza­sami (…) to nie chce mi się nawet wchodzić do środka bo od razu wydaje mi się że niczego tam nie znajdę”

czy­taj dalej

Anal­iza kolorysty­czna — Pani Wiosna 5 grud­nia 2011

Jak często zas­tanaw­iałyś­cie się w sklepie: czy ten kolor do mnie pasuje? Czy nie wyglą­dam blado, co mogłabym zro­bić, żeby pod­kreślić kolor oczu, kar­nację? Myślę, że każda z nas ma takie dylematy i aby nam pomóc w decyzji, został opra­cow­any sys­tem podzi­ału urody na typy, z których każdy nosi miano innej pory roku (wszys­t­kich czterech + dwie pod­kat­e­gorie). W najbliższych czterech artykułach przy­bliżę Wam, w jaki sposób rozpoz­nać, jakim jesteśmy typem urody oraz jakich kolorów uży­wać w zakre­sie mak­i­jażu. Dziś pora na WIOSNĘ!

czy­taj dalej

Przyszła mama jest trendy! 10 lutego 2012

O modzie ciążowej roz­maw­iamy z Teresą Tamul ze sklepu Trendy Mama w Bielsku-​Białej. Pani Teresa uczest­niczyła razem z nami w listopad­owej imprezie „Bab­skie Biel­sko w ciąży”, na której pokazała kolekcję odzieży ciążowej. W trak­cie trwa­nia imprezy doradzała przyszłym mamom w kwes­t­i­ach wyboru odpowied­niego fasonu oraz bielizny ciążowej.

czy­taj dalej

Biel­skie ciu­cholandy cz. 2 14 listopada 2011

Zanim wybierzesz się w podroż po Biel­sku — przeczy­taj.
Porady dla początku­ją­cych, uwagi dla doświad­c­zonych.
Tłum, pełno ubrań. Łatwo się zniechę­cić! Nie chodzi tu o sam lokal– bardziej o Twoje nastaw­ie­nie do zakupów i ….odpowied­nie przy­go­towanie . Oto rady by uniknąć zbęd­nego stresu – swoista instrukcja obsługi ciu­cholandu.

czy­taj dalej

Mod­nie nie znaczy drogo! 8 listopada 2011

Czy koniecznie trzeba wydawać wielkie pieniądze i kupować rzeczy w drogich butikach by wyglą­dać mod­nie? Otóż nie! Wio­letta Wilczek, autorka bloga http://​rouquin​monde​.blogspot​.com udowodni Wam, że skom­ple­towanie mod­nej i niepow­tarzal­nej kreacji za niewielkie pieniądze jest możliwe…

czy­taj dalej

Trendy w mak­i­jażu jesień-​zima 20112012 7 listopada 2011

Jaki mak­i­jaż wybrać na mniejsze i więk­sze wyjś­cia tej jesieni i nad­chodzącej zimy? Czym kierować się w trak­cie zakupów kos­me­ty­cznych? To zdradzi nam nasza redak­cyjna ekspertka – wiz­a­żys­tka, Anna Reczyńska.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.