Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Na tropie kos­me­ty­cznych trendów i dobrego smaku 1 kwiet­nia 2014

Wejdź na trop kos­me­ty­cznych trendów i dobrego smaku, umaw­ia­jąc się na bezpłatne spotkanie z kon­sul­tan­tem kos­me­ty­cznym w wybranych sklepach Dou­glas w całej Polsce. Akcja obe­jmie także jedną z biel­s­kich placówek marki, zna­j­du­jącą się w Galerii Sfera, w dni­ach 9 – 13 kwiet­nia 2014 roku.

czy­taj dalej

II. Tar­gowisko Próżności Nieza­leżnych Pro­jek­tan­tów 28 marca 2014

II. Tar­gowisko Próżności Nieza­leżnych Pro­jek­tan­tów będzie miało miejsce już w dni­ach 5 i 6 kwiet­nia 2014 roku. Będzie w nim uczest­niczyło ponad 30 artys­tów i twór­ców rękodzieła, zaj­mu­ją­cych się m.in. tworze­niem unikalnej biżu­terii i dodatków. Jeśli cenisz sobie ory­gi­nalne rzeczy, koniecznie musisz przyjść!

czy­taj dalej

Tore­bki, folk­lor, pasja. Roz­mowa z Julianą Far­botko 26 marca 2014

Pochodząca z Białorusi pro­jek­tan­tka, która swoją przyszłość związała z Pol­ską. Twór­czyni marki Far­botka, kreu­jąca głównie niebanalne tore­bki, zdo­bione ludowymi moty­wami z kra­jów słowiańs­kich. Pasjonatka, która zgrab­nie połaczyła pracę ze swoim hobby. Juliana Far­botko pokazuje, jak można dokonać fuzji trady­cji z nowoczes­noś­cią, innowacji z kon­wencjon­al­nymi for­mami, a sztuki — z użytecznością.

czy­taj dalej

Zmień fryzurę na wiosnę. Grzy­wka 20 marca 2014

Za oknem rozk­wita już wiosna, a mar­cowe słońce rozpieszcza nas jak na tę porę roku wysokimi tem­per­at­u­rami. Nikt nie myśli już o ciepłych sza­lach i czap­kach, dlat­ego warto przy­witać wiosnę z nową fryzurą. Każda z nas uwiel­bia zmieniać coś w swoim wyglądzie, a najlep­szym cza­sem na meta­mor­fozę jest wiosna. Dlat­ego, aby poczuć się pięknie i młodo, pozwólmy sobie na małe sza­leństwo na głowie.

czy­taj dalej

Wiosenne pokazy mody w Sferze. Jak było? 18 marca 2014

1415 marca 2014 r. w Galerii Sfera odbyły się wiosenne pokazy mody. W ciągu dwóch dni można było zobaczyć wiosenne i let­nie kolekcje najpop­u­larniejszych marek i dowiedzieć się, jakie trendy będą panować w sezonie wiosna/​lato 2014. Pokazy mody poprowadził znany aktor Piotr Urba­niak. Pon­adto goś­ciem spec­jal­nym piątkowych pokazów była mod­elka i styl­istka Joanna Horodyńska.

czy­taj dalej

3. Zajafkowy Szał Ciu­chowy. Jak się baw­iliśmy? 14 marca 2014

Tym razem Zajafkowy Szał Ciu­chowy — cyk­liczna impreza pole­ga­jąca na wymieni­a­niu się ubra­ni­ami i dodatkami — odbył się pod hasłem: „Na wiosnę pozwól im wyfrunąć z szafy”. Miał miejsce 9 marca, w biel­skiej Zajafce, i trady­cyjnie już zgro­madził pokaźną grupkę uczest­ników, którzy mogli nie tylko się wymieniać, ale też roz­maw­iać, kosz­tować słod­kości, oglą­dać zdję­cia z ulic pol­s­kich miast, wygrać upominki… Bab­skie Biel­sko objęło patronatem to wydarzenie.

czy­taj dalej

METR 52: ( r ) ewolucja manekinowa 11 marca 2014

Słowo „manekin” za słown­ikiem języka pol­skiego defin­iować można jako „sztuczny model imi­tu­jący postać ludzką„. Takie to proste, a jed­nak nie bardzo. Definicje zna­j­du­jące się w SJP mają to do siebie, że skra­cają znacze­nie danego hasła jak tylko się da. Ruchy TL;DR pewnie skaczą z radości, potenc­jalny zjadacz chleba też nie widzi w tym problemu.

czy­taj dalej

W biel­skiej Sferze obe­jrzymy pokazy najnowszych kolekcji 7 marca 2014

Kochasz modę? Szukasz w niej inspiracji na nad­chodzącą wiosnę? Jeśli tak, to nie możesz prze­gapić pokazów mody, które 1415 marca 2014 roku odbędą się w Galerii Sfera. W ciągu dwóch dni będzie można zobaczyć wiosenne i let­nie kolekcje najpop­u­larniejszych marek i dowiedzieć się, jakie trendy będą panować w sezonie wiosna/​lato 2014.

czy­taj dalej

Neo Fash­ion Jam­boree — fes­ti­wal mody po raz trzeci! 4 marca 2014

W dni­ach 16 – 18 maja 2014 roku wys­tar­tuje kole­jna, trze­cia już edy­cja Neo Fash­ion Jam­boree. Fes­ti­wal orga­ni­zowany jest we współpracy z Muzeum His­to­rycznym w Bielsku-​Białej i Miastem Bielskiem-​Białą. Wyjątkowo w tym roku połąc­zony będzie z ogólnopol­ską Nocą Muzeów. Bab­skie Biel­sko jest patronem tego wyjątkowego wydarzenia.

czy­taj dalej

Kobieca (od)nowa — warsz­taty mak­i­jażu z Beatą Bojdą 26 lutego 2014

10 marca 2014 roku w biel­skiej School of Art Vis­age będą miały miejsce warsz­taty pt. „Kobieca (od)nowa”, które poprowadzi Beata Bojda. Co zna­jdziemy w ich pro­gramie? Między innymi prak­ty­czne warsz­taty mak­i­jażu i porady pielęgnacyjne.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.