Babskie Bielsko
Pierwszy na Podbeskidziu!

Moda i uroda

Moda i Uroda to obsz­erna kat­e­go­ria zaw­ier­a­jąca porady z zakresu styl­iza­cji ubioru, aktu­al­nych trendów, dress codu, porad kos­me­ty­cznych, innowa­cyjnych zabiegów i wielu innych zagad­nień. Zna­jdziesz tu także przeglądy najlep­szych salonów kos­me­ty­cznych, spa, salonów fryz­jer­s­kich z Podbeskidzia. Na bieżąco będziemy infor­mować Cię o wiel­kich wyprzedażach, konkur­sach i warsz­tat­ach. Pracują z nami spec­jal­istki z Bielska-​Białej i okolic.

Mak­i­jaż krok po kroku 29 sierp­nia 2011

Oto kilka pod­sta­wowych kroków, które pomogą Wam zro­bić per­fek­cyjny mak­i­jaż. Nasza ekspertka Beata Bojda –właś­ci­cielka stu­dia kos­me­ty­cznego „Pach­nidło” w Bielsku-​Białej przy­go­towała dla Was pier­wszą lekcję make up.

czy­taj dalej

Sty­lowe ulice Biel­ska. 2 14 sierp­nia 2011

Syl­wia Kruczek, autorka bloga Street Fash­ion Bielsko-​Biała spec­jal­nie dla Bab­skiego Biel­ska prezen­tuje modę biel­skiej ulicy. Zobacz­cie, jak mieszkanki Podbeskidzia bawią się modą!

czy­taj dalej

Relaks i odpręże­nie w domowym zaciszu 9 sierp­nia 2011

Tym artykułem rozpoczy­namy cykl porad i wskazówek, jak samodziel­nie przy­go­tować aro­maty­czną kąpiel, peel­ing i domowe maseczki na twarz i ciało.

czy­taj dalej

Domowe Spa — porady cz. I 9 sierp­nia 2011

Trudno sobie wyobrazić domowe SPA bez aro­mat­er­apii. Do tego celu będą potrzebne kos­me­tyki na bazie wyciągów roślin­nych; ole­jki eteryczne, oleje tłoc­zone na zimno i wody kwia­towe. O kilka porad poprosil­iśmy ekspertkę w dziedzinie aro­mat­er­apii biel­szczankę Renatę Łatanik – kos­me­ty­czkę i dys­try­b­u­tora firmy Chi.

czy­taj dalej

Kos­me­tyki nat­u­ralne 8 sierp­nia 2011

Kos­me­tyki nat­u­ralne to obok zdrowej żywności coraz pop­u­larniejszy eko-​trend. Dlat­ego pod­czas codzi­en­nych zakupów coraz częś­ciej sięgamy po nat­u­ralne eko­log­iczne produkty.

czy­taj dalej

Sty­lowe ulice Biel­ska. 1 1 sierp­nia 2011

W naszym cyklu Modne Biel­sko pokażemy nie tylko aut­en­ty­czną modę biel­skiej ulicy, ale także zaprosimy Was do cyk­licznych konkursów na najlep­szą styl­iza­cję. Będziemy pokazy­wać ludzi ubranych ory­gi­nal­nie i niety­powo na naszych biel­s­kich uli­cach. Oceny i inter­pre­tacji pode­jmie się Paulina Bielecka.

czy­taj dalej

Sty­lowo na każdą kieszeń — jak ubrać się mod­nie i niedrogo? 31 lipca 2011

Sty­lowo na każdą kieszeń, czyli jak ubrać się w zgodzie z najnowszymi tren­dami i w dodatku tanio — roz­mowa z Pauliną Bielecką.

czy­taj dalej

Uzdraw­ia­jąca moc aro­mat­er­apii 28 lipca 2011

W Bab­skim Biel­sku rozpoczy­namy cykl tem­atów o aro­mat­er­apii i domowych SPA. Dziś pier­wsza odsłona! Dowiesz się, jakie lecznicze i relak­sacyjne właś­ci­wości mają poszczególne olejki.

czy­taj dalej

Zawód: sense­lierka 12 lipca 2011

Marta Siem­bab   - szkole­niowiec i ekspert, kieruje założoną przez siebie pra­cownią Sense­lier, gdzie — jako jedyna w Polsce — prowadzi pio­nier­skie na pol­skim rynku warsz­taty per­fumi­arskie.   Fas­cynu­jącą Martę Siem­bab biel­szczanki miały okazję poz­nać pod­czas II Fes­ti­walu Roz­woju Kobiet Bab­skie Bielsko.

czy­taj dalej

Dołącz do newslet­tera
Firmy dla Ciebie
  1. Malou
  2. Gabi­net Odnowy Bio­log­icznej „Farma Piękna”
  3. Katarzyna Anderka. Kos­me­tyki organ­iczne. Pro­gram skutecznego odkwasza­nia i odchudza­nia organizmu
Reklamy
Nasze Akcje

Partnerzy Babskiego Bielska

Organizatorki

Studio Mikstura
Redakcja Babskie Bielsko:
11 Listopada 60-62 (I piętro pok. 107)
43-300 Bielsko-Biała
Tel +48 33 810 68 79
Kom +48 793 070 286
Email:

Kontakt

Email: redakcja@babskiebielsko.pl

 

Projekt i Wykonanie: Cyber Sky

.